Ress Imre előadása Bécsben

KronprinzA Bécsi Magyar Történeti Intézet és a Schloss Schönbrunn G.m.b.H 2019. január 28–29-én közös tudományos konferenciát szentelt a 130. éve elhunyt Rudolf trónörökös egyéniségének, magyarországi kultuszának és tudományos ambíciói irodalmi, történeti,  néprajzi, művészettörténeti recepciójának.  A rendezvényen Intézetünk ny. tudományos főmunkatársa, Ress Imre mutatta be előadásában a trónörökös által kezdeményezett „Kronprinzenwerk” (Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben) ország- és népismereti leírásainak történeti fejezetei alapján Jókai Mór és Thallóczy Lajos szerkesztői szerepét a kettős monarchiai patriotizmust elősegítő szerb, horvát és bosnyák történelemértelmezések kialakításában. A konferencia programja itt tekinthető meg.