Bara Péter előadása Szegeden

SzegedIntézetünk fiatal kutatója, Bara Péter 2019. május 30-án Szegeden tartott előadást Cerbanus Cerbano: egy biográfia részletei címmel. A prezentációra a XI. Szegedi Medievisztikai Konferencia keretében került sor, amely az új középkörténeti eredmények bemutatásának hagyományos hazai fóruma. A részletes program itt olvasható.

 

Bara Péter előadásában egy 12. századi, velencei származású klerikus, Cerbanus Cerbano életútjának részleteibe adott betekintést. Az előkelő családból származó egyházfi feltehetően azonos azzal a Cerbanusszal, aki a Magyar Királyságban végzett fordítói tevékenységet: Hitvalló Maximos és Ióannés Damascenus görög nyelvű műveit ültette át latin nyelvre. Cerbanus, ahogyan Bara Péter bizonyítani igyekezett, már velencei életszakaszában tanúságát adta görög és latin nyelvtudásának, amit a konstantinápolyi udvarban kamatoztatott, feltehetően mint velencei követ. A prezentációban központi szerepet kapott a chiosi Isidóros mártír ereklyéjének 1124–1125. évi Velencébe átszállítása: az eltulajdonítást Cerbanus hajtotta végre.