Sokcsevits Dénes előadása Párizsban

Filip imetin egvi Sokcsevits Dnes s eljko Holjevac a Sorbonne dsztermben a szervezk ls az egyetem rektora ltal adott fogadsonIntézetünk peregrinációs keretének támogatásával Sokcsevits Dénes tudományos főmunkatárs 2019. szeptember 11. és 14. között Željko Holjevac, a zágrábi Ivo Pilar Intézet igazgatója, a Zágrábi Egyetem volt dékánja felkérésére előadóként részt vett Párizsban az European Rural History Organisation által szervezett nemzetközi konferencián, a Transtemporal Imperial Structures of Rural Areas in the Habsburg Monarchy (Korszakokon átnyúló hatalmi struktúrák a Habsburg Monarchiában) című panelben (a panel szervezője Filip Šimetin Šegvić, a zadari egyetem oktatója volt).  

A nagyszámú előadó részvételével megszervezett tudományos tanácskozás házigazdája idén a francia főváros volt, helyszíne az Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) volt. Sokcsevits Dénes The Integration of a Migrant Ethnic Group from Mountain Parts of Southern Croatia and Bosnia-Herzegovina to the Society of Lowland Areas in Southern Hungary. The Bunyevac Ethnic Group in Bács-Bodrog County in Hungary from 17th to 19th Century (Egy Délkelet-Horvátország és Bosznia-Hercegovina hegyvidéki területeiről érkezett migráns népcsoport beilleszkedése Délkelet-Magyarország alföldi társadalmába. A bunyevác népcsoport a magyarországi Bács-Bodrog vármegyében a 17. és 19. század között) címmel tartott előadást.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo