Nagyszabású magyar–lengyel történészkonferenciát tartottak a Magyar Tudományos Akadémián

Magyar lengyelNagyszabású magyar–lengyel történészkonferenciát tartottak a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében 2019. október 3-án és 4-én: a rendezvényen közel félszáz kutató vett részt Magyarországról és Lengyelországból. A mindeddig a legnagyobb, magyar–lengyel történelmi kapcsolatokat középpontba állító konferenciát, A kapcsolatok hálójában. A magyar–lengyel együttműködés ezer éve című tudományos szimpóziumot intézetünk a varsói Lengyel Tudományos Akadémia Tadeusz Manteuffel Történeti Intézetével kötött Nemzetközi Kutatói Mobilitás projektünk keretében, a Wacław Felczak Alapítvány támogatásával szervezte meg.

A konferencia felvezető rendezvényeként 2019. október 2-án egy kerekasztal beszélgetést tartottak a Francia Intézetben. A Felvilágosodás és frankofónia című beszélgetésen francia, lengyel és magyar történészek beszélgettek a 18. századi nemesi emigráció történetéről.

Másnap a konferenciát Fodor Pál, a Bölcsészettudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, intézetünk tudományos tanácsadója, Jerzy Snopek, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott budapesti nagykövete, illetve Gerencsér Tibor, a Felczak Alapítvány igazgatója nyitotta meg.

A nemzetközi tanácskozáson 12 szekcióban 48 – az államalapítástól egészen a 20. századig kiterjedő – előadás hangzott el a két ország előadóitól. A téma iránt érdeklődők az első napon egyebek mellett olyan területeken mélyíthették el ismereteiket, mint a magyar jelenlét Lengyelországban a 10–11. században a régészeti feltárások tükrében, az Árpád- és Piast-dinasztia genealógiai kapcsolatai, magyarországi diákok a krakkói egyetemen a középkorban, a tokaj-hegyaljai borok dél-lengyelországi exportja a 16–17. században vagy a mintegy négyezer lengyel önkéntes részvétele az 1848–1849. évi magyar szabadságharcban.

A kutatók a második napon immár kizárólag a 20. századi lengyel–magyar kapcsolatokkal foglalkoztak. Ennek során kiemelt figyelmet szenteltek az első világháború alatti eseményeknek, a két világháború közötti magyar–lengyel–csehszlovák viszonyrendszernek, Magyarország és Lengyelország második világháború alatti együttműködésének, az 1945 utáni időszaknak és a közép-európai történetírásnak.

Az eddigi legnagyobb ilyen jellegű rendezvény a kétoldalú kapcsolatok kutatásának jelenlegi állásáról nyújtott átfogó képet. A 48 előadó – felerészt lengyelek és magyarok – a téma avatott szakértői, a legkiválóbb magyar polonisták és lengyel hungarológusok voltak.

A konferencia programfüzete itt érhető el, míg a sajtó beszámolói itt és itt olvahatóak.