Országos jelenkor-történeti konferencia Szegeden 2019. november 28–30-án

2019 11 29 140834Intézetünk társszervezésében 2019. november 28–30. között Szegeden országos jelenkor-történeti konferenciára kerül sor 270 előadóval, ahol számos előadó képviseli az intézetet (a részletes program itt érhető el).


A konferencia a jelenkor-történeti, a politológiai kutatás és a társadalomtudományok legjobb hazai műhelyeit és különösen fiatal kutatóit kívánja bevonni a közös gondolkodásba, 1989 előzményeit, hatásait és emlékezetét tág időkeretben elhelyezve több tudományág nézőpontjából is értelmezve. A konferencia a társadalmi cselekvés lehetőségeire helyezi a hangsúlyt, a rendszerváltás történetét hosszú időtávban (az 1960-as évektől kezdve), alulnézetből és a mindennapok felől vizsgálja.