Sokcsevits Dénes Eszéken

BrankoA Horvát Történettudományi Intézet (Hrvatski institut za povijest) szlavóniai részlegének vezetője, Stanko Andrić meghívására intézetünk tudományos főmunkatársa, Sokcsevits Dénes 2019. december 5-én részt vett Branko Ostajmer Narodna stranka u Slavoniji i Srijemu 1883.–1903.  (A Nemzeti Párt Szlavóniában és Szerémségben 1883–1903) című könyvének bemutatóján, amit az Intézet az Eszéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Tanszékével közösen szervezett.

A kötetet Stanko Andrić, Sokcsevits Dénes és a szerző mutatták be a főként történelem szakos hallgatókból álló közönségnek. A könyv méltatásakor Sokcsevits Dénes hangsúlyozta, hogy a számos új forrást alaposan feltáró, bemutató és elemző mű (amelynek alapját Branko Ostajmer 2011-ben a Zágrábi Egyetemen megvédett doktori értekezése képezi) szemlélete, a dualista korszak magyar–horvát viszonyainak megközelítése, értékelése alapján úttörő alkotásnak számít a horvát történettudományban. A Nemzeti Párt magyarbarát korszakáról (1880–1906), s különösen Khuen-Héderváry Károly bánsága (1883–1903) alatt játszott szerepéről az utóbbi száz évben nem született monográfia, ha pedig szóba kerültek egyáltalán a magyarbarát (nagyrészt szlavóniai és szerémségi születésű) politikusok, a horvát történészek nemigen találtak rájuk pozitív jelzőket. Branko Ostajmer részletesen, objektivitásra törekedve mutatja be e politikusok személyét és tevékenységét a tárgyalt korszakban. A meghívó szövege itt olvasható.

 

Az Eszéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének vezetője, Lehocki-Samardžić Anna egyetemi docens meghívására Sokcsevits Dénes 2019. december 6-án plenáris előadást tartott a Tanszék, illetve a Glotta Nyelvi Intézet által szervezett Kommunikáció és nyelv – Látható és hallható kisebbségek című konferencián. Előadásának címe: Nemzetiségi önkormányzatok és a kulturális autonómia kiépítése a magyarországi horvátoknál. A konferencia részletes programja itt olvasható.