Mihalik Béla előadása Eperjesen

Eperjes2019. december 5–6-án nemzetközi konferenciát szervezett az Eperjesi Egyetem Egyház és vallás a kora újkori Magyarországon címmel, ahol intézetünk tudományos munkatársa, tudományos titkára, Mihalik Béla Vilmos előadást tartott Radanay Mátyás Ignác pécsi püspök (1687–1703) pápai megerősítése címmel. A rendezvény programja itt érhető el.

A török alól felszabadult pécsi egyházmegyébe elsőként visszatért Radanay Mátyás püspök hamar konfliktusba került a régió katonai és kamarai kormányzatával. Bár a kétlépcsős szentszéki megerősítés folyamatában a praeconisatio megtörtént, a pápai megerősítés végül nem történt meg, mivel Radanaynak nem volt elég jövedelme a pápai bulla kifizetésére. A kegyvesztetté váló püspök megerősítési eljárását a bécsi udvar 1692-ben megkísérelte felfüggeszteni, majd 1696-ban Dolny István esztergomi nagyprépost személyében új pécsi püspököt I. Lipót nevezett ki. A Szentszék utasítására azonban a bécsi nuncius, Andrea Santacroce vizsgálatot rendelt el, a Telekessy István csanádi püspök által végrehajtott tanúvallomások azonban megerősítették Radanay alkalmasságát a püspöki székre. Így végül 1700-ban megtörtént a pápai megerősítése és püspökké szentelése.