Bara Péter előadása Oxfordban

Bara PterIntézetünk fiatal kutatója, Bara Péter 2020. január 24-én az Oxfordi Egyetemen tartott előadást Leo of Chalcedon, a Debating Canonist? címmel. A prezentáció keretét az oktatási időszakban hetente megrendezett bizantinológiai kutatószeminárium adta, melyet az egyetem bizánci témával foglalkozó oktatói és hallgatói látogatnak.

Bara Péter előadásában Chalkédóni Leó, egy késő 11. századi bizánci püspök életútját, az általa megvalósított egyházi vezetői modell tulajdonságait tekintette át, majd részletesen tárgyalta a metropolita kánonjogi műveltségének jellemzőit. Az utóbbi vizsgálódás alapját az a madridi kézirat képezi, melyet Péter elsőként tett vizsgálat tárgyává a maga teljességében és Chalkédóni Leó eddig nem ismert jogi kvalitásaiba enged betekintést. Kutatásai hozzájárulnak ahhoz, hogy a 11–12. századi bizánci egyházi vezető rétegről összefüggő képet alkothasson a kutatás.

 

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo