+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

MBAz Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete 2020. január 27-én tudományos konferenciát tartott (250 éves a Demonstratio), amelyen Mihalik Béla intézetünk tudományos titkára, tudományos munkatársa előadást tartott Jézus Társasága és tudós rendtagjai a 18. században címmel. A konferencia programja itt érhető el.

Mihalik Béla előadásában azt a gazdag intellektuális környezetet mutatta be, amely előzménye, háttere volt Sajnovics János és Maximilian Hell munkásságának és korának. A történettudomány mellett a matematika és csillagászat, néprajz, térképészet területén is több jelentős életművet adtak a magyar jezsuiták. A 17. század második felének jelentős tudósának, Hevenesi Gábornak a nyomán elindulva vizsgálta a Társaság 18. századi tudós magyar tagjait. Az előadás elsősorban a magyar jezsuitáknak a történettudomány terén elért eredményeire fókuszál, feltárva kutatásaik mozgatórúgóit, nehézségeit és hatásait, rávilágítva a munkásságuk kölcsönhatásaira is.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu