2016. június 16-án és 17-én került sor az Európai Bizottság Horizont 2020 programja által finanszírozott, nemzetközi COURAGE (Kulturális ellenállás: az ellenzékiség kulturális örökségének megértése az egykor szocialista országokban) projekt második konzorciumi találkozójára Varsóban. A 2016. március 4–5-én Budapesten tartott első nyitórendezvényt (kick-off meeting) követő második találkozó fő célja a projektben létrejövő nemzetközi gyűjteményi regiszter felépítésének véglegesítése volt.

002group warsaw

Riches img 6252Horváth Sándor, intézetünk tudományos főmunkatársa ismertette a COURAGE nemzetközi konzorciális projekt célkitűzéseit a RICHES projekt és az Európai Bizottság közös tudománypolitikai szemináriumán a Royal Institute for Cultural Heritage-ben (KIK-IRPA) Brüsszelben, ahol 23 nemzetközi konzorciális projekt vezetői tanácskoztak 2016. május 23-án.

COURAGE new logo zoomA nemzetközi portál induló honlapja (www.cultural-opposition.eu) összefoglalja az Európai Bizottság Horizont 2020 programja által finanszírozott, MTA BTK által koordinált, nemzetközi COURAGE projekt alapvető célkitűzéseit, a projektben résztvevő hazai és kilenc külföldi partnerintézmény ismertetését, és a Budapesten tartott projektindító konferencia programját. A jelenleg angol nyelvű honlap ősztől több mint 10 nyelven válik elérhetővé. 

refo500-logo