A Revista Arhivelor némi késéssel, tavaly megjelenő, 2011-re datált számában az 1848–1849-es forradalom erdélyi eseményeire vonatkozó román nyelvű forrásközlést olvashatunk, Maria Vertan sajtó alá rendezésében (Maria Vertan: „Dioariul vieții mele” – însemnările lui Ștefan Moldovan despre revoluția de la 1848–1849 din Transilvania. [Maria Vertan: „Életem naplója” – Ștefan Moldovan feljegyzései az 1848–1849-es forradalom erdélyi eseményeiről]. Revista Arhivelor. 2011. LXXXVIII. évfolyam, 1 sz. 213–251.) A forrásközlést Jakó Klára ismerteti.

konyvekAz MTA BTK Történettudományi Intézet munkatársa, Jakó Klára újabb válogatást állított össze a román történettudomány legfrissebb szakirodalmi munkáiból. A válogatás az általános műveken kívül kiterjed a középkor, a kora újkor, az újkor és a jelenkor történelmét feldolgozó legfontosabb munkákra.