Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Bibliográfiai témacsoport

A témacsoport feladata a kurrens történeti bibliográfia elkészítése. A kurrens történeti bibliográfia 1956 és 1984 között a Századokban jelent meg, tematikus-kronologikus bontásban adva közre az előző év vagy félév történeti irodalmának címleírásait. 1985 és 1993 között önálló kötetekben jelent meg, ekkor azonban összegyűjtése és publikálása megszakadt. A néhány fős témacsoport feladata visszamenőleg elkészíteni az 1994-től eltelt időszak történeti bibliográfiáját, és éves bontásban közzétenni azt az intézet honlapján.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata