paul fu rst der doctor schnabel von rom coloured version„Maradjon egy hónapra elkülönítve”. Karanténok és pestisjárványok a középkorban címmel megjelent A hétköznapi élet története blogon a járványok történetével foglalkozó cikksorozat 4. része. Vadas András, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar oktatója a járványos betegségek terjedése ellen évszázadok óta használt – sokáig egyetlen hatásos – eszköz, a karantén intézményének keletkezéstörténetét beszéli el. A karantén mint a járványos betegségek elleni védekezés eszköze hosszú múltra tekint vissza. Bár már az ókorban is találkozunk hasonlóval, a késő középkortól terjedt el szélesebb körű alkalmazása. Magának a szónak az eredete is a középkorba vezet vissza minket. A teljes írás itt olvasható.

ja szkunsa g 18 sza zadMegjelent az intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán által szerkesztett, A hétköznapi élet története blogon indított új sorozat, amely a járványok történetével foglalkozik, harmadik írása"Királyi parancsolat miatt nem lehetett prédikállani.” Vallási élet az 1739–1740. évi pestisjárvány idején a Jászkunságban című tanulmányában intézetünk tudományos titkára és tudományos munkatársa, Mihalik Béla az utolsó nagy hazai pestisjárványnak a mindennapi életre gyakorolt hatását, illetve a válsághelyzet következményeit mutatja be a Jászkunság példáján keresztül. A teljes írás itt olvasható

fedotov choleraMegjelent az intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán által szerkesztett, A hétköznapi élet története blogon indított új sorozat, amely a járványok történetével foglalkozik, második írása. "Égi pallos a döghalál képében" Kolerajárvány és szabadságharc 184849-ben című tanulmányában Fazekas Csaba, a Miskolci Egyetem docense egy „elfelejtett”, pedig jelentős emberveszteséggel járó kolerajárvány történetét ismerteti. Azét, amely 1848-ban bukkant fel. Magyarországon a kolera fenyegetésének híre a forradalom évének tavaszának végén terjedt el, akkor, amikor gróf Batthyány Lajos kormánya éppen az ország új berendezkedésének alapjait tette le. A teljes írás itt olvasható.

cholera petite journal ci mAz intézetünk tudományos főmunkatársa, Fónagy Zoltán által szerkesztett A hétköznapi élet története című blogon új sorozat indul, amely a járványok történetével foglalkozik. A járványok pusztítása az emberiség évezredes tapasztalata volt, amely az elmúlt száz évben Európában jórészt eltűnt ebből a tapasztalati világból, emiatt is állunk előtte tanácstalanul. A történelem ismerete ezt a tudást segíthet visszaemelni az emlékezetünkbe. A sorozat első írását, amelynek címe „A század lelkiismerete” – Kolerajárványok a 19. században (1. rész) Fónagy Zoltán jegyzi. A 19. század első felében felbukkant kolera volt az első járvány, amely a modern közegészségügy felügyelete alá került, sőt, a nemzetállamok egészségügyi intézményrendszerének a létrehozásához éppen a ragály adott hathatós öntözést.

refo500-logo