Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Történelmi Szemle 1958/1-2

58-1-2 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Barta István: Balásházy János pályafordulása 3

Varga János: A bihari nemesség hitelviszonyai a polgári forradalom előtt 21

Vörös Antal: Táncsics Mihály kiadatlan cikke a sajtószabadságról és a cenzúráról 55

Niederhauser Emil: A jobbágyfelszabadítás ós a nemzetiségi kérdés Kelet-Európában 76

Sándor Vilmos: Magyarország függőségének jellege a dualizmus korában 91

Georges Bourgin: Francia–német egyezkedés (1871) 114

M. Kondor Viktória: Megjegyzések Jókai Mór politikai szerepéhez a kiegyezést követő években 125

Puskás Julianna: Adatok a hadigazdálkodás kialakulásához és rendszeréhez Magyarországon az első világháború idején 130

Duczynska Ilona feljegyzései az 1318-as januári sztrájk előzményeiről (Közli: Tömöry Márta) 154

L. Nagy Zsuzsa: A Tanácsköztársaság dunántúli előzményeiről (1919 január–március) 174

Zsigmond László: Két dátum. Magyarország hadüzenetének (1241. június 27.) és németek által való megszállásának (1944. március 19.) előzményeihez 192

Heckenast Gusztáv: Adatok Bottyán János életéhez (1676–1682) 215

Benda Kálmán: Újabb adatok a magyar jakobinusok történetéhez 218

M. Somlyai Magda: Iratok a tiszántúli szegényparasztság földosztó törekvéseiről 1945-ben 221

 

SZEMLE

Benczédi László: Vita R. Várkonyi Ágnes „Thaly Kálmán” c. tanulmányáról 235

Heckenast Gusztáv: Az új magyar irodalomtörténetről 260

Szabad György: A társadalmi szerkezet átalakulásának kérdései az abszolutizmus korában 252

Szabolcs Ottó: Az új középiskolai történelmi tankönyvekről 262

 

HÍREK 267

 

HATÁRAINKON TÚL

A Voproszi Isztorii a németországi reformáció és a parasztháború jellegéről, illetve az első polgári forradalom kérdéséről. Mayer Mária 270

A Román Történettudományi Intézet 1958. évi munkaterve. Csatári Dániel 272

A Német Demokratikus Köztársaság levéltárainak magyar vonatkozású anyagai. Gonda Imre–Ránki György 274

Sándor Vilmos: Nagyipari fejlődés Magyarországon 1867–1900. Ism.: J. Puré Československý Časopis Historický 1957. IV. sz. 761–766. о. 276

Külföldi vendégeink 276

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 279

Impresszum, tartalom (pdf)

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata