Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Történelmi Szemle 1977/3-4

77-3-4 borito

TANULMÁNYOK

Ormos Mária: Az ukrajnai francia intervencióról és hatásairól Közép-Európában, 1918. október–1919. április 401

Ádám Magda: Dunai konföderáció vagy kisantant 440

 

KÖZLEMÉNYEK

Csurdi Sándor: A magyarországi sajtó az Októberi Forradalomról 1947-ben 485

Bödey József: Rákóczi József síremléke mint bolgár egyházi emlék 503

Frank Tibor: A porosz–osztrák háború és az angol közvélemény 521

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Györffy György: A „lovagszent” uralkodása (1077–1095) I. László egyeduralmának biztosítása 533

 

FÓRUM

Benda Kálmán: Magyarország új történelmi kronológiája (Tervtanulmány) 565

Komjáthy Miklós: Történelem és kronológia 576

Gunst Péter: A történelmi kronológiáról 579

Balogh Sándor: Tudásszint és történeti kronológia 583

Bölöny József: A kronológia pontosságáért (Néhány megjegyzés a történelmi kronológiáról) 588

 

ELSŐ DOLGOZATOK

Péteri György: A társadalmasítás korlátai 1919-ben 593

Iván Szolonkin: Táncsics – a magyar jobbágyság ideológusa 611

Gyáni Gábor: Hódmezővásárhely legnagyobb adófizetői (1888–1941) 626

 

FIGYELŐ

Történetelméleti és módszertani tanulmányok a történész világkongresszuson (San-Francisco 1975 (Soós István, Pók Attila, Niederhauser Emil)641

 

ÉLETMŰVEK

Lederer Emma: A legrégibb magyar iparososztály kialakulása 653

Lederer Emma műveinek bibliográfiája 677

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 683

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 685

Impresszum, tartalom (pdf)

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata