Történelmi Szemle 1976/4

76-4 borito

TANULMÁNYOK

Paulinyi Oszkár: Vállalkozás és társadalom 547

Jean Bowier: Banktőke, ipari tőke, finánctőke 600

Ránki György: Az 1939-es budapesti választások 613

 

KÖZLEMÉNYEK

Tausz Anikó: Adalékok a magyar ipari munkásság helyzetéhez 1919 és 1929 között 631

Fehér András: A népi demokratikus korral foglalkozó helytörténeti irodalom kialakulása és főbb jellemzői 660

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Kosáry Domokos: Felvilágosult abszolutizmus – felvilágosult rendiség 675

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Endrei Walter: Kísérlet az ipari termelékenység kiszámítására a prestatisztikus korban 721

 

MŰHELY

Vörös K.–Orbán S.–Sándor P.: Az új-és legújabbkori társadalomtörténeti kutatásokhoz (Tervezet) 731

 

FIGYELŐ

Történelem és társadalom

A szovjet társadalomtörténeti kutatás változatai és problémái (Kövér György) – A társadalomtörténet az újabb lengyel történetírásban (Niederhauser Emil) – Új törekvések a nyugatnémet társadalomtörténeti kutatásokban ( Fejes Judit) – Társadalomtörténeti kérdések az NDK történészeinek vitáiban (Pók Attila) – Vita Franciaországban a proletariátus kialakulásáról az ipari forradalom idején (Boros Zsuzsa) 761

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 783

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK 789

Impresszum, tartalom (pdf)

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata