Történelmi Szemle 1975/2-3

75-2-3 borito

KAROLYI MIHÁLY SZÜLETÉSÉNEK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

Hajdú Tibor: Károlyi Mihály politikai pályafutásának kezdete (1901–1909) 149

Litván György: Egy barátság dokumentumai. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezéséből 175

Jemnitz János: Károlyi Mihály politikai elképzelései és nemzetközi kapcsolatai a második világháború éveiben (1938–1944) 211

Varga F. János: Károlyi és az antifasiszta emigráció egységfrontja (1941–1944) 231

Arday Lajos: Angol–magyar viszony a polgári demokratikus forradalom idején az angol levéltári források tükrében (1918 október–1919 március) 244

H. Haraszti Éva: Adalékok Károlyi Mihály antifasiszta elméleti és gyakorlati tevékenységéhez az 1930-as években 273

Károlyi Mihály : Andrássy, vagy az arisztokrata (Közli Szerényi Imre) 296

Rónai Mihály András: Yvette levelesládája (Magyar emigránsok levelei Yvette Lebas-hoz) 311

 

TANULMÁNYOK

Gerics József: Az államszuverenitás védelme és a „két jog” alkalmazásának szempontjai XII–XIII. századi krónikáinkban 353

Kerekes Lajos: Az osztrák köztársaság útja a genfi jegyzőkönyv megkötéséhez 373

Ormos Mária: A biztonsági kérdés és az Anschluss 411

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Ember Győző: A Habsburg Birodalom központi kormányszervei 1711–1765 445

 

VITA

Benczédi László: Szelepcsényi érsek ügye és a lipóti abszolutizmus megalapozása 1670 őszén 489

 

MŰHELY

Boros Zsuzsa–Szabó Dániel: A politikai pártok kutatásának néhány kérdése a XX. századi polgári irodalomban 503

 

FIGYELŐ

A Brüning-memoár és vitája a nyugat-német történeti irodalomban (Fejes Judit)528

Reflexiók Horváth Pál könyvéről (Niederhauser Emil) 537

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 541

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 547

Impresszum, tartalom (pdf)

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata