Történelmi Szemle 2015/2

b1 vegleges emailTANULMÁNYOK
Goda Károly: „Ecce panis angelorum”. A középkori bécsi és budai úrnapok és körmenetek közép-európai kitekintésben 183
Tusor Péter: A prímás, a bán és a bécsi udvar (1663–1664) 219
Völgyesi Orsolya: Szalay László nemzedéke Kölcsey vonzásában 251
 
MŰHELY
Kovács Viktória: A leleszi premontreiek szalókai birtoklásának háttere 265
Buza János: A Dunába vetett vonópad. Adalék a Mohács előtti Magyarország pénzveréséhez 281
Kurucz György: Szövetségesi érdek, protestáns szimpátia, katonai realitás: a Rákóczi-szabadságharc és az angol közvetítés 299
Varga Bálint: A barbár múlt és a nemzeti dicsőség 319
Miroslav Michela: „A haza legyen minden gyermekének hazája”. A Szent István-kultusz reprezentációi Szlovákiában a két világháború közötti időszakban 333