Történelmi Szemle 2016/3

tsz2016 3TANULMÁNYOK
B. Szabó János: Árpád honfoglalóinak 9–10. századi hatalmi szervezete steppetörténeti párhuzamok tükrében 355
Mihalik Béla Vilmos: A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén 383
Tóth Ferenc: Egy felvilágosult uralkodó gondolatai a felvilágosodás előtt. Lotaringiai Károly herceg Politikai testamentuma, a magyar történelem elfelejtett forrása 409
Ablonczy Balázs: Ördögszekéren. Baráth Tibor párizsi évei (1930–1939) 429
Horváth Gergely Krisztián: Műhelyek, pályák, módszerek. Szempontok a két világháború közötti falukutatók vizsgálatához 451
 
MŰHELY
Pósán László: A Német Lovagrend megítélése Magyarországon II. András korában 465
Sudár Balázs: A zsarnócai csata (1664) – török szemmel 475
 
DOKUMENTUM
Jakó Zsigmond műhelyéből (Sajtó alá rendezte: Jakó Klára) 483
 
MÉRLEG
Szigetvár, 1566. Konferenciabeszámoló (Kármán Gábor) 493