Történelmi Szemle 2017/3

T szle 2017 3 B1

TANULMÁNYOK

Bollók Ádám–B. Szabó János: Hogyan tűnt el a De administrando imperio 38. fejezetének kazár forrásaira vonatkozó feltevés a magyar történetírásból? Historiográfi ai esettanulmány 347
László Andor: Illésházy István csatlakozása Bocskaihoz (1605) 379
Tóth Árpád: „Majmolás” vagy civilizációs fölzárkózás? A reformkori pesti egyesületek mint a nyugati minták követői 399

VITA

Pálosfalvi Tamás: Mennyi ideig tartott Nándorfehérvár első ostroma? Gondolatok egy „páratlanul rosszul ismert” esemény kapcsán 417

MŰHELY

Veszprémy László Bernát: Egy avítt jezsuita antijudaista. Bangha Béla SJ a zsidókérdés útvesztőiben 439
Kecskés D. Gusztáv: Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága és a Kádár-kormány közti kapcsolat az 1956-os magyar menekültválság idején 463

DOKUMENTUM


Martí Tibor: Oklevelek Aragóniai Beatrix hagyatékából.
Magyar vonatkozású források a spanyol katonai lovagrendek iratanyagában 491