Történelmi Szemle 1973/3-4

73-3-4 borito

KELET-KÖZÉP-EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Ránki György: Kelet- Közép-Európa második világháborús történeti irodalmának kérdései 289

Juhász Gyula: Politikai és diplomáciatörténeti irodalom Magyarország második világháborús történetéről 312

Pintér István: Adalékok a magyar ellenállási mozgalom historiográfiájához 330

Tóth Sándor: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban 339

W. Schumann–A. Wappler: Második világháborús történeti irodalom az NDK-ban 356

K. Jonca: A „völkerrechtliche Grossraurnordnung” elmélete, különös tekintettel a dunai és a Balkán-államokra 372

J. I. Korabljev: A szovjet történetírás a Szovjetunió részvételéről a kelet- és délkelet-európai országok új típusú fegyveres erőinek kialakításában, a második világháború idején 376

G. Zaharia, G. Unc, Р. Ilie, В. Iani: A román történetírás Közép- és Délkelet-Európának a második világháború előestéjén és a háború alatt betöltött szerepéről 379

Chr. Mihova–V. Toskova: A bolgár történetírás és a délkelet-európai nemzetközi kapcsolatok kérdése, valamint Bulgária külpolitikája a második világháború alatt 394

J. Marjanović: A jugoszláv történetírás a háborúról és a forradalomról 402

A. Faltys: A csehszlovák történetírás és a cseh határmenti területek története, 1938–1945 406

M. Pacor: Az olasz történetírás a második világháborúról a Duna völgyében és a Balkánon 411

Boros Zsuzsa: Német fogságból menekült francia hadifoglyok Magyarországon a második világháború alatt 429

C. A. Macartney: Hozzászólás a Ránki György és Juhász Gyula előadásáról folytatott vitához 437

A. Konieczny: A második világháború historiográfiája a külföldi kényszermunkások ellenállásáról a Harmadik Birodalom hadigazdálkodásában 440

J. Mirnić: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben 443

Glatz Ferenc: A második világháborús historiográfiai konferencia főbb vitakérdései 468

 

KÖZLEMÉNYEK

Juhász Gyula: Két tárgyalás 1943 tavaszán (Feljegyzések Kállay Miklós 1943. április 1-i római és Horthy Miklós 1943. április 16–17-i klessheimi tárgyalásairól) 488

 

SZEMLE

Tanulmány a Komintern VII. Kongresszusának előkészítéséről (Fejes Judit)531

Visszaemlékezés és történelem (Megjegyzések Vas Zoltán memoárja kapcsán) (Glatz Ferenc)532

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 536

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 546

Impresszum, tartalom (pdf)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo