A Világtörténet

A VILÁGTÖRTÉNET című folyóirat a magyarországi periodikák sorában egyedülálló és hiánypótló kiadvány, hiszen azon túl, hogy az egyetemes történelemmel foglalkozó magyar kutatók számára biztosított publikációs lehetőséget, egy-egy tanulmány erejéig teret enged meghatározó külföldi szakmunkák magyar nyelvű megjelenésének is. A lapszámok megjelenéséért felelős szerkesztők az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai közül kerülnek ki, Bíró László és Stefano Bottoni az új- és legújabb kor időszakához kapcsolódó közlemények, Farkas Ildikó az Európán kívüli eseményekhez köthető írások, Martí Tibor a kora újkor, míg Skorka Renáta a középkor történetét taglaló cikkek felelősei. A folyóirat szerzői egyrészt felsőoktatási intézmények oktatói, illetve doktoranduszai, másrészt akadémiai kutatóhelyek munkatársai, akiknek neve garanciát jelent a közlemények színvonalára. A VILÁGTÖRTÉNET alapvetően az egyetemes történeti kutatás legújabb alapvetései valamint a magyar és egyetemes történelem összefüggései iránt érdeklődő szakmai közönség számára készül, nem kizárva azonban az egyetemi hallgatók, illetve a doktoranduszok körét sem, hiszen tanulmányaink gyakorta átfogó, nagy térségeket és témákat érintő összefoglalások, közérthető megfogalmazásban, melyek közül számos szerepel a felsőoktatási intézmények kötelező, avagy ajánlott olvasmánylistáin.

Vt 2016 3 borito 1 kicsiA Világtörténet ez évi 3. száma 2016. november 8-ától kapható a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben. A legújabb szám témaköre 1956. A folyóirat megvásárolható helyben, illetve az Intézettől közvetlenül megrendelhető. Postai csomagküldés esetén a postaköltség a vásárlót terheli. Az egyes számok megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek: MTA BTK Történettudományi Intézet (Bp. 1014 Úri u. 53., I. em. 57.; telefon: 06-1-224–6700/624, 626-os mellék; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), Penna Bölcsész Könyvesbolt (1053 Budapest, Magyar u. 40., Tel.: 06-30-203-1769, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), illetve partnereinknél. A folyóirat teljes évfolyama előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál.
Az új szám tartalomjegyzéke itt tekinthető meg, Stefano Bottoni Bevezetője 1956 mint menekültválság címmel pedig itt olvasható.

Vt 2018 1 B1 kicsi1848 – fordulat az Újvilágban címmel a Világtörténet idei első száma a 170 évvel ezelőtti forradalmi hullámot meglovagolva az Atlanti-óceán túlpartján tekint körbe. Jelen számunk tematikus válogatása igazolja ugyanis, hogy az 1848. esztendő számos szempontból fordulópontot jelentett az amerikai kontinens történetében is. Ekkorra tehető az első felelős kanadai kormány megalakulása, a kaliforniai aranyláz kezdete, a nők számára egyenlő jogokat követelő Seneca Falls-i nyilatkozat megfogalmazása, illetve a pánamerikai eszmék első megjelenése. Az új szám tartalomjegyzéke itt tekinthető meg, a Bevezető pedig itt olvasható.

Borito vt2019 1 kicsiA Világtörténet folyóirat idei első számának tanulmányai a vallási jelenségek és az információs folyamatok különböző metszeteiben találták meg kutatási kérdéseiket, A megszokott kérdésfeltevések helyett a szerzők arra kíváncsiak, a vallási komponens miként fonódik bele az egyes társadalmak környezeti kihívásokra és belső átalakulási nyomásokra adott rendszerszintű válaszainak teljességébe. Mi a konkrét funkciója, és ez hogyan érvényesül? Milyen okok magyarázhatják sikerét és alkalmasságát? Jelen összeállításunkba olyan tanulmányok kerültek, amelyek az őskor és az ókor határaitól a középkor és a kora újkorig vizsgálják a vallási információs tartalmak beágyazódását a korszak információs ökoszisztémájába. A folyóirat legújabb számának tartalomjegyzéke itt, a Bevezetés pedig itt olvasható.

vt2016 1 borito 1 kisA Világtörténet ez évi 1. száma 2016. május 6-ától kapható a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben. A Tours-i Szent Márton savariai születésének 1700. évfordulója alkalmából a Világtörténet jelen száma a nemzetközi Szent Márton kutatás új irányairól számot adó multidiszciplináris tanulmányokat ad közre. A helyben megvásárolt, illetve az Intézettől közvetlenül megrendelt lapszám kedvezménnyel vehető meg. Postai csomagküldés esetén a postaköltség a vásárlót terheli. Az egyes számok megvásárolhatóak, illetve megrendelhetőek: MTA BTK Történettudományi Intézet (Bp. 1014 Úri u. 53., I. em. 57-es iroda; telefon: 224–6700/624, 626-os mellék; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.), illetve partnereinknél. A folyóirat teljes évfolyama előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál.
Az új szám tartalomjegyzéke itt tekinthető meg, a Bevezető pedig itt olvasható.

Vt 2018 2 B1 kicsiA Világtörténet ez évi legújabb száma 2018. július 9-étől kapható a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetben. Az új szám „a bakonybéli Szent Mauríciusz-apátság 1018-as alapításának millenniumát a nemzetközi szakirodalom legjavából válogatott tanulmányokkal ünnepli, hogy a magyar közönséggel megismertesse Szent Móric legendáját, [...], magyarországi kultuszhelyét”. A tartalomjegyzék itt tekinthető meg,