Caro1Caro2A „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport Weisz Boglárka irányításával 2015 júliusától 2020 júniusáig kap támogatást a Magyar Tudományos Akadémia Lendület Fiatal Kutatói Program keretében. A magyar gazdaság mozgatórugói a középkorban című projekt a középkori magyar gazdasági élet működésében és annak változásaiban szerepet játszó tényezőket interdiszciplináris kutatások segítségével vizsgálja, esetenként a kora újkor időszakában is, hiszen gazdaságtörténeti szempontból 1526 nem tekinthető korszakhatárnak.

A kutatás egyes részterületeihez rendelt korszakhatárok különbözőek: azokat a témák belső logikája szabja meg. A kutatás két nagyobb részterületet ölel fel. A gazdasági élet egyik fontos – egyidejűleg aktív és passzív – szereplője maga a királyi hatalom volt, éppen ezért a kutatócsoport egyik fő feladata ennek a szerepnek a feltárása. A Magyar Királyság gazdasági életének ugyanakkor nem volt olyan vetülete, melyben ne jutott volna kulcsszerep a városoknak. Az egyes városok gazdaságpolitikája azonban nem csak az ország határain belül fejtette ki hatását: elsősorban ez volt az a tényező, mely csatlakoztatta a Magyar Királyságot a középkori Európa gazdaságának vérkeringésébe: ezért a városi gazdálkodás lesz a kutatás másik fő ága. Az első részterületen belül a kutatócsoport az uralkodók bevételeit, a gazdasági élet működéséhez elengedhetetlen pénzverést, a királyság pénzügyigazgatását működtető intézményrendszert vizsgálja, miközben az uralkodók által hozott, a gazdasági élet szempontjából jelentős intézkedések tanulmányozása szintén a kutatás ezen részéhez tartozik. A városi gazdálkodást három szinten lehet vizsgálni: az adminisztráció, az infrastruktúra és a saját vállalkozások szintjén. Míg az első kettő lehetőséget teremtett arra, hogy a település a gazdasági élet színhelyeként szolgáljon, illetőleg arra, hogy polgáraik minél jobb feltételek közepette folytathassák gazdasági tevékenységüket, a harmadik már a város intézményeinek és létesítményeinek működését, az adózási kötelezettség teljesítését könnyítette meg. A kutatócsoport a hangsúlyt az első két szint vizsgálatára helyezi, különös súlyt helyezve a városok hazai és nemzetközi kereskedelemben betöltött szerepének tanulmányozására.

A Középkori Magyar Gazdaságtörténet Lendület Kutatócsoport részletes munkaterve a Történelmi Szemle 2015. évi 3. számában lesz olvasható.

A kutatócsoport a témavezetővel együtt 11 tagból áll:

  • Draskóczy István DSc (Eötvös Loránt Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék);
  • Kolláth Ágnes (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Régészettudományi Intézet);
  • Kovács Viktória PhD-hallgató (Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történeti Doktori Iskola);
  • Körmendi Tamás PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Történeti Segédtudományi Tanszék);
  • Lővei Pál DSc (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet);
  • Mordovin Maxim PhD (Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Régészeti Intézet);
  • Neumann Tibor PhD (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Péterfi Bence fiatal kutató (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Skorka Renáta PhD (Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet);
  • Tóth Csaba PhD (Magyar Nemzeti Múzeum, Éremtár).

A kutatócsoport munkáját neves – hazai és külföldi – szakemberek segítik majd alkalmi vagy rendszeres együttműködőként.

A kutatócsoport munkájáról, a szakmai együttműködés lehetőségeiről érdeklődhet a kutatócsoport vezetőjénél, Weisz Boglárkánál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

sztkorona

Szent Korona

A Szent Korona és a magyar királykoronázások 1526 és 1918 közötti történetét kutató Lendület-csoport 2012-ben jött létre Pálffy Géza vezetésével.

Lendület: Szent Korona

gazasag

Középkori gazdaságtörténet

A középkori magyar gazdaság történetét interdiszciplináris módszerekkel vizsgáló Lendület-kutatócsoport
2015-ben jött létre Weisz Boglárka vezetésével.

Lendület: Középkori gazdaságtörténet

trianon100

Trianon 100

A trianoni béke történetét kutató Lendület-csoport
2016-ben jött létre
Ablonczy Balázs vezetésével.

Lendület: Trianon 100

Csalad5

Családtörténet

A teljes, fél- és mostohatestvéreket, szülőket és mostohaszülőket integráló összetett családformációkat kutató Lendület-csoport
2017-ben jött létre Erdélyi Gabriella vezetésével.

Lendület: Családtörténet

Bordos 2012 nyar 454

Tíz Generáció

A vidéki társadalmat az úrbérrendezéstől a vidék elnéptelenedéséig (1767–2017) kutató Lendület-csoport 2019-ben jött létre Horváth Gergely Krisztián vezetésével.

Lendület: Tíz Generáció

 
 

BTK Történettudományi Intézet
1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4. / 1453 Budapest, Pf. 33.
Tel.: +36-1/224-6700
Név Munkakör Mellék Szobaszám Fővonal
Ablonczy Balázs tudományos főmunkatárs 4669 B.5.28.  
Ábrahám Barna tudományos munkatárs 4262 B.5.43.  
Adamecz Szilvia könyvtáros 4629 K.6.22.  
Apor Péter tudományos munkatárs 4667 B.5.40.  
Bácsatyai Dániel tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15.  
Balogh Margit tudományos tanácsadó 4381 B.4.18.  
Bardi Erzsébet tudományos szolgáltató 4624 B.4.33.  
Bartha Ákos tudományos munkatárs 4669 B.5.28.  
Benei Bernadett tudományos segédmunkatárs 4633 B.4.27.  
Beöthy Balázs tudományos munkatárs 4685 B.5.15.  
Bertényi Iván tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Bíró László tudományos főmunkatárs 4262 B.5.43.  
Bognár Szabina jogi előadó 4612 B.4.20.  
Bottoni Stefano tudományos főmunkatárs 4670 B.5.40.  
Burucs Kornélia tudományos főmunkatárs 4604 B.5.18.  
Cieger András tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Csákó Judit tudományos segédmunkatárs 4639 B.4.37  
Csaplár-Degovics Krisztián tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Csukovits Enikő tudományos tanácsadó 4639 B.4.37.  
Czinege Szilvia tudományos munkatárs 4654 B. 5.27.  
Demeter Gábor tudományos munkatárs 4319 B.5.16.  
Detre András tudományos kisegítő 4626 B.4.33.  
Dorogi Ilona tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Égető Attila web-programozó 4680 B.4.11.  
Erdélyi Gabriella tudományos főmunkatárs 4647 B.4.24.  
Eszik Veronika tudományos segédmunkatárs 4660 B. 5.26.  
Falvayné Molnár Mónika tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Fejes Péter Past President/gk. szolg. 4602 B.5.19.  
Fejérdy András tudományos munkatárs 4324 B.4.23.  
Fodor Pál tudományos tanácsadó 4606 B.4.16.  
Fónagy Zoltán tudományos főmunkatárs 4654 B.5.27.  
Fóti Miklós tudományos munkatárs 4644 B.5.30.  
Franchi Roberta tudományos munkatárs 4651 B.4.22. 224-6788
Gecsényi Lajos tudományos tanácsadó 4621 B.5.18.  
Glatz Ferenc kutatóprofesszor em. 4601 B.5.20.   
Glück László tudományos munkatárs 4633 B.4.27.  
Gyáni Gábor kutatóprofesszor 4662 B.5.29.  
Győri Lászlóné Emese titkársági ügyintéző 4609 B.4.14. 224-6755
Harsányi Antal gépkocsi szolgálat 4676 B.2.11.  
Hegyi Klára professzor em. 4664 B.4.31.  
Hornyák Árpád tudományos munkatárs 4262 B.5.43  
Horváth Gergely Krisztián tudományos főmunkatárs 4666 B.5.13.  
Horváth Imre tördelő szerkesztő 4625 B.4.33.  
Horváth Richárd tudományos munkatárs 4641 B.4.41.  
Horváth Sándor tudományos főmunkatárs 4672 B.5.38.  
Hudecz Andrea tördelő szerkesztő 4626 B.4.44  
Jakó Klára tudományos munkatárs 4647 B.4.24.  
Janek István tudományos munkatárs 4667 B.5.22.  
Jarmalov Rezső tudományos segédmunkatárs 4633 nincs szám  
Kádas István tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15.  
Kalotai Noémi tudományos segédmunkatárs 4324 B.4.23.  
Kármán Gábor tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Katona Csaba tudományos munkatárs 4627 B.4.30.  
Kecskés D. Gusztáv tudományos főmunkatárs 4658 B.5.41.  
Kiltz Beáta ügyvivő szakértő 4602 B.5.19.  
Klement Judit tudományos munkatárs 4660 B.5.26.  
Klestenitz Tibor tudományos munkatárs 4324 B.4.23.  
Kocsis Gabriella ügyvivő szakértő 4625 B.4.33.  
Konrád Miklós tudományos munkatárs 4655 B.5.39.  
Korondán Zoltán gépkocsi szolgálat 4676 B.2.11.  
Kovács Éva tudományos főmunkatárs 4622 B.4.33.  
Kovács Márta titkársági ügyintéző 4679 B.4.43.  
Kovács Péter tudományos főmunkatárs 4648 B.4.42.  
Kovács Viktória tudományos segédmunkatárs 4638 B.5.15  
Kovácsné Weisz Boglárka tudományos főmunkatárs 4634 B.4.39.  
Könyvtár olvasóterem   4439 K.6.20.  
Lakatos Judit tudományos munkatárs 4668 B.4.32.  
Lehoczky Viktória könyvtáros 4631 K.6.21.  
Magyar Edina postázó 4652 B.2.11.  
Magyar Történelmi Társulat Csizmadia Erzsébet   4405 B.5.12.  
Martí Tibor tudományos munkatárs 4656 B.4.28.  
Mihalik Béla tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Mitrovits Miklós tudományos munkatárs 4319 B.5.16.  
Mohosné Kotnyek Orsolya pénzügyi koordinátor 4685 B.5.42.  
Molnár Antal tudományos főmunkatárs 4663 B.4.25.  
Moys Zoltánné Lezsák Gabriella tudományos segédmunkatárs 4693 B.5.32.  
Naár Róbert informatikai felelős 4620 B.4.11. 224-6760
Nagy Béla tudományos munkatárs 4627 B.4.30.  
Nagy Kornél tudományos munkatárs 4656 B.4.28.  
Neumann Tibor tudományos főmunkatárs 4699 B.4.40.  
Nógrády Árpád tudományos főmunkatárs 4699 B.4.40.  
Oborni Teréz tudományos főmunkatárs 4632 B.4.12.  
Oprán Emese ügyvivő szakértő 4607 B.4.43. 224-6772
Paksa Rudolf tudományos munkatárs 4619 B.5.23.  
Pálffy Géza tudományos tanácsadó 4674 B.4.29.  
Palovicsné Tihanyi Éva kiadvány szerkesztő 4625 B.4.33.  
Pálosfalvi Tamás tudományos főmunkatárs 4641 B.4.39.  
Péter Katalin professzor em. 4664 B.4.31.  
Péterfi András ügyvivő szakértő 4625 B.4.33.  
Péterfi Bence tudományos segédmunkatárs 4641 B.4.41.  
Petkes Zsolt tudományos segédmunkatárs 4599 B.5.32.  
Pók Attila tudományos tanácsadó 4611 B.4.13.  
Pótó János tudományos főmunkatárs 4617 B.5.41. 224-6718
Rendszergazda   4220 B.5.37.  
Ress Imre tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Scheibner Tamás tudományos munkatárs 4654 B.5.42.  
Schmidt-Schweizer Andreas tudományos főmunkatárs 4642 B.5.41.  
Seres Attila tudományos munkatárs 4666 B.5.21.  
Skorka Renáta tudományos munkatárs 4634 B.4.39.  
Sokcsevits Dénes tudományos főmunkatárs 4319 B.5.16.  
Somogyi Éva professzor em. 4664 B.4.31.  
Stark Tamás tudományos főmunkatárs 4657 B.5.24.  
Sudár Balázs tudományos főmunkatárs 4693 B.5.31.  
Sulyokné Frisnyák Zsuzsa tudományos főmunkatárs 4659 B.5.25.  
Sz. Bíró Zoltán tudományos munkatárs 4655 B.5.39.  
Szabó András Péter tudományos munkatárs 4697 B.4.26.  
Szabó-Turákné Póka Ágnes tudományos segédmunkatárs 4651 B.5.13.  
Szarka László tudományos főmunkatárs 4657 B.5.24.  
Szász Zoltán tudományos tanácsadó 4621 B.5.18.  
Századok szerkesztősége       Simon Anita   4637 B.5.11. 355-7772
Szentpéteri József tudományos főmunkatárs 4698 B.4.20.  
Szilágyi Adrienn tudományos segédmunkatárs 4660 B.5.26.  
Szilágyi Magdolna tudományos munkatárs 4653 B.5.14.  
Szilágyiné Völgyesi Orsolya tudományos főmunkatárs 4660 B.5.26.  
Szulovszky János tudományos főmunkatárs 4659 B.5.25.  
Szulyovszky Szilvia pályázati referens 4628 B.4.32.  
Tálas Anikó titkársági ügyintéző 4606 B.4.43. 224-6754
Tanácsterem   4481 B.5.33.  
Tárgyaló     B.5.44.  
Teke Zsuzsa tudományos főmunkatárs 4664 B.4.31.  
Tóth Ferenc tudományos tanácsadó 4656 B.4.28.  
Tóth Gergely tudományos munkatárs 4633 B.4.27.  
Törő Ágnes könyvtáros 4629 K.6.22.  
Tringli István tudományos főmunkatárs 4648 B.4.42.  
TTI Titkárság   4316 B.4.14.  
Turbucz Dávid tudományos munkatárs 4619 B.5.23.  
Türk Attila tudományos főmunkatárs 4599 B.5.32.  
Vámos Péter tudományos főmunkatárs 4655 B.5.39.  
Varga Bálint tudományos munkatárs 4654 B.5.27.  
Varga J. János tudományos főmunkatárs 4664 B.4.31.  
Vörös Boldizsár tudományos főmunkatárs 4619 B.5.23.  
Zahorán Csaba tudományos munkatárs 4638 B.5.15.  
Zsidai Zsuzsanna tudományos segédmunkatárs 4599 B.5.32.  
Zsoldos Attila kutatóprofesszor 4640 B.4.38.  

 

 

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo