mini magick20190403 32683 1ytic1bAz Esterházy Privatstiftung kiadásában 2019-ben intézetünk tudományos tanácsadójának és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének, Pálffy Gézának a tollából hatnyelvű monográfia jelent meg a koronázási országzászlók történetéről és az Esterházy család világhírű fraknói kincstárában fennmaradt 17. századi zászlókról. A 2019. december elején a Magyar Tudományos Akadémián bemutatott kötet iránti kiemelkedő érdeklődést jelzi, hogy bő fél esztendő alatt négy nyelven öt recenziót látott róla napvilágot. Az igen elismerő horvát ismertetés itt, a szlovák itt, a francia itt és a két magyar itt és itt olvasható.

Korunovacie a pohreby 2020ElsoBoritoA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tudományos munkájának eredményeként 2016 végén a Korridor Könyvek sorozatban szlovák nyelvű tanulmánykötet (Korunovácie a pohreby. Mocenské rituály a ceremónie v ranom novoveku, magyarul: Koronázások és temetkezések. Hatalmi rítusok és ceremóniák a kora újkorban) látott napvilágot. Mivel az elmúlt esztendőkben a kiadvány összes példánya elfogyott, a nagy érdeklődésre tekintettel utánnyomásban ismét megjelent. A kötet tartalomjegyzéke itt olvasható.

KoronafilmA kialakult járványhelyzetre tekintettel a BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport és a FilmEver Stúdió online oktatási célra felajánlotta az Oktatási Hivatalnak a magyar Szent Koronáról szóló ismeretterjesztő filmet (A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában), amely a kutatói team legfőbb felfedezéseit népszerűsítő módon, modern technikai eszközök segítségével mutatja be. A Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében 2016-ban készült 65 perces alkotás az alábbi linken érhető el.

Utols hazatrsA Debreceni Mozgóképkultúra Alapítvány Vojtkó Ferenc rendezésében 50 perces dokumentumfilmet készített a Szent Korona Amerikából történt 1978. évi hazatéréséről és második világháború alatti hányattatásairól. Az alkotás szakmai tanácsadója Glant Tibor történész, a Debreceni Egyetem docense, A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése című könyv szerzője volt. A filmben több ízben megszólal Intézetünk tudományos tanácsadója, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, Pálffy Géza és jelenleg Amerikában tanító kollégánk, intézetünk tudományos tanácsadója, az Indiana University professzora, Borhi László is. A teljes film itt tekinthető meg.

MaczoFerenc beszel a kutatcsoportl s a filmrl2020. február 14-én a Balassi Intézet Kairói Magyar Kulturális Tanácsosi Hivatala szervezésében a kairói Kopt Ortodox Kulturális Központban került sor a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport 65 perces koronafilmjének angol feliratos, egyiptomi premierjére. Az épület gyönyörű dísztermében a kutatói teamet az utolsó (1916 végi) királykoronázás két kiadást megélt monográfiájának írója, Maczó Ferenc képviselte. Az eseményt Anba Ermia kopt püspök, a központ igazgatója, a kairói magyar és cseh nagykövet, Kveck Péter és Jan Fulík mellett megtisztelte jelenlétével a híres jezsuita szerzetes, Henri Boulad atya is.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo