Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

image003A párizsi Honoré Champion kiadásában a napokban jelent meg Tóth Ferenc, intézetünk tudományos tanácsadója gondozásában Lotaringiai V. Károly herceg magyarországi hadjáratait tartalmazó napló kritikai kiadása. A lotaringiai herceg tevékenysége szorosan összefonódik a kora újkori Magyar Királyság történetével, elsősorban Buda visszavétele (1686) és Magyarország török hódoltság alóli visszavívásában játszott császári fővezéri szerepe miatt. Ugyanakkor életművének beható kutatása a magyar és egyetemes történetírás régi adóssága maradt. Ennek elsősorban az az oka, hogy hasonlóan korának több hasonló európai történelmi egyéniségéhez, Károly herceg a nemzeti történetírások „mostohagyermekévé” vált.

Ungarische Krnung von Leopold I Pressburg 1655A MTA BTK "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének, Pálffy Gézának és tudományos tanácsadójának, Tóth Ferencnek az egyik legrangosabb francia történeti folyóirat, a Revue d'histoire diplomatique hasábjain közös tanulmánya jelent meg az 1526 és 1792 közötti magyar uralkodókoronázásokról. Az írás a Kutatócsoport keretében az elmúlt esztendőkben végzett koronázástörténeti vizsgálatok fontosabb újdonságait és francia vonatkozásait összegezte a francia tudományosság számára.

KolRAz MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport felfedezéseiről adott interjút a Kolozsvári Rádiónak a kutatói team tagja, Maczó Ferenc és a csoport vezetője, intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza. Az előbbi az 1916 végi utolsó magyar uralkodókoronázás történetéről és kulisszatitkairól számolt be, utóbbi pedig a korona- és koronázás-kutatás újabb eredményeiről és lehetőségeiről szólt – főként a FilmEver Stúdió által Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében készült koronafilm kolozsvári bemutatója apropóján. A két interjú itt hallgatható meg.

HJIntézetünk tudományos tanácsadójának és kutatócsoport-vezetőjének, Pálffy Gézának az egyik legrangosabb német történeti folyóirat, a Historisches Jahrbuch hasábjain összegző tanulmánya jelent meg a 17. századi Magyar Királyság történetének újraértékeléséről. Az írás az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport keretében az elmúlt esztendőkben végzett vizsgálatok legfontosabb általános újdonságait összegezi a 17. századra vonatkozóan. Magyar, francia, olasz és orosz változatait követően a tanulmány eddigi legrészletesebb változatában jutott el a német nyelvű szalmai közönséghez. A dolgozat itt olvasható.

 

Szinte teljesen megtelt a koronafilmvetitesre a kolozsvari Sapientia MTE diszterme Foto Toth HelgaNemzeti ünnepünk, augusztus 20. alkalmából az intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza vezette MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport újabb tudományos felfedezései ismét az érdeklődés középpontjába kerültek. Míg a FilmEver Stúdió által Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében 2016-ban készült, A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című ismeretterjesztő filmet az ünnep alkalmával négy helyen vetítették a Kárpát-medencében, addig a Kutatócsoport tagjai (Maczó Ferenc, Tóth Gergely és a kutatói team vezetője) számos interjút adtak hazai és külföldi rádióknak és újságoknak.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata