DSC 0026A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége nyíregyházi csoportja szervezésében mutatták be A Szent Korona és koronázási kincseink nyomában című, a FilmEver Stúdió által Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében készült filmet 2017. november 14-én Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban. A vetítés után előadást tartott Katona Csaba, intézetünk tudományos munkatársa. Beszámoló itt olvasható.

CeskeBudejovice 20171121 114Intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza, az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője 2017. november 21-én a České Budějovice-ben (régies nevén Budweisban) működő Dél-csehországi Egyetem kora Újkor-kutató Központjában tartott bő egy órás előadást Rituale und Politik: Herrscherkrönungen im frühneuzeitlichen Ungarn címmel. A vendégelőadásra Václav Bůžek professzor meghívására került sor. Az előadás meghívója itt olvasható. A budweisi referátum zárta kollégánk hasonló tematikájú őszi előadássorozatát, amelynek állomásai Miskolc, Veszprém, Budapest és Győr voltak.

image003A párizsi Honoré Champion kiadásában a napokban jelent meg Tóth Ferenc, intézetünk tudományos tanácsadója gondozásában Lotaringiai V. Károly herceg magyarországi hadjáratait tartalmazó napló kritikai kiadása. A lotaringiai herceg tevékenysége szorosan összefonódik a kora újkori Magyar Királyság történetével, elsősorban Buda visszavétele (1686) és Magyarország török hódoltság alóli visszavívásában játszott császári fővezéri szerepe miatt. Ugyanakkor életművének beható kutatása a magyar és egyetemes történetírás régi adóssága maradt. Ennek elsősorban az az oka, hogy hasonlóan korának több hasonló európai történelmi egyéniségéhez, Károly herceg a nemzeti történetírások „mostohagyermekévé” vált.

Ungarische Krnung von Leopold I Pressburg 1655A MTA BTK "Lendület" Szent Korona Kutatócsoport vezetőjének, Pálffy Gézának és tudományos tanácsadójának, Tóth Ferencnek az egyik legrangosabb francia történeti folyóirat, a Revue d'histoire diplomatique hasábjain közös tanulmánya jelent meg az 1526 és 1792 közötti magyar uralkodókoronázásokról. Az írás a Kutatócsoport keretében az elmúlt esztendőkben végzett koronázástörténeti vizsgálatok fontosabb újdonságait és francia vonatkozásait összegezte a francia tudományosság számára.

KolRAz MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport felfedezéseiről adott interjút a Kolozsvári Rádiónak a kutatói team tagja, Maczó Ferenc és a csoport vezetője, intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza. Az előbbi az 1916 végi utolsó magyar uralkodókoronázás történetéről és kulisszatitkairól számolt be, utóbbi pedig a korona- és koronázás-kutatás újabb eredményeiről és lehetőségeiről szólt – főként a FilmEver Stúdió által Bárány Krisztián és Bárány Dániel rendezésében készült koronafilm kolozsvári bemutatója apropóján. A két interjú itt hallgatható meg.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo