Megjelent a Lotaringiai V. Károly herceg magyarországi hadjáratait tartalmazó napló első kiadása

image003A párizsi Honoré Champion kiadásában a napokban jelent meg Tóth Ferenc, intézetünk tudományos tanácsadója gondozásában Lotaringiai V. Károly herceg magyarországi hadjáratait tartalmazó napló kritikai kiadása. A lotaringiai herceg tevékenysége szorosan összefonódik a kora újkori Magyar Királyság történetével, elsősorban Buda visszavétele (1686) és Magyarország török hódoltság alóli visszavívásában játszott császári fővezéri szerepe miatt. Ugyanakkor életművének beható kutatása a magyar és egyetemes történetírás régi adóssága maradt. Ennek elsősorban az az oka, hogy hasonlóan korának több hasonló európai történelmi egyéniségéhez, Károly herceg a nemzeti történetírások „mostohagyermekévé” vált. A Lotaringiai Károlyra vonatkozó legfontosabb hagyaték a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Lothringisches Hausarchiv részlegében található. A herceg a magyarországi hadjáratainak eseményeit pontosan feljegyeztette. A nagy valószínűséggel François Le Bègue lotaringiai nemes által írt hadinaplóinak több változata is ismeretes a bécsi központi levéltárakban. E többezer oldalas forrásanyag között található egy összefoglaló jellegű, gondosan megszerkesztett változat (ÖStA HHof- und Staatsarchiv, Hausarchiv, Lothringisches Hausarchiv Kt. 51 N° 3 Journal des campagnes de Charles V de Lorraine (1683–1689) – 348 f.), amelyet összeállítói valószínűleg nyomtatott formában is szerettek volna megjelentetni. A történeti kutatások tanúsága szerint a Journal olyan megbízható és objektív forrásanyagot képvisel, amely az említett hadjáratok hadi eseményein kívül korabeli politikai kommentárokat, családtörténeti és történeti földrajzi adatokat és rendkívül változatos kultúrtörténeti adalékokat is tartalmaz. A kézirat hányatott sorsa részben megmagyarázza, hogy miért kerülte el a történészek figyelmét, mivel Augustin Dom Calmet klasszikusnak nevezhető Lotaringia történetének (Histoire ecclésiastique et civile de Lorraine) megjelenése óta, csak kevesen kutatták e kéziratot. Remélhetőleg e forrás újbóli felfedezése, és a most megjelent tudományos igényű kiadása lehetőséget nyújt a témához kapcsolódó kutatások folytatására és elmélyítésére. A munka megjelenéséhez elengedhetetlenül nagy segítséget nyújtott a PAGEO Alapítvány és a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport támogatása.