Miskolctól Budweisig: Pálffy Géza őszi előadás-sorozata

CeskeBudejovice 20171121 114Intézetünk tudományos tanácsadója, Pálffy Géza, az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője 2017. november 21-én a České Budějovice-ben (régies nevén Budweisban) működő Dél-csehországi Egyetem kora Újkor-kutató Központjában tartott bő egy órás előadást Rituale und Politik: Herrscherkrönungen im frühneuzeitlichen Ungarn címmel. A vendégelőadásra Václav Bůžek professzor meghívására került sor. Az előadás meghívója itt olvasható. A budweisi referátum zárta kollégánk hasonló tematikájú őszi előadássorozatát, amelynek állomásai Miskolc, Veszprém, Budapest és Győr voltak.

A kutatócsoport-vezető 2017. szeptember 12-én a Miskolci Egyetemen, majd október 24-én az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport eddigi legfőbb eredményei mutatta be a hallgatóknak, előbb Viskolcz Noémi intézet-igazgató, majd Szijártó M. István egyetemi docens meghívására. 2017. október 2-án egykori alma materében, a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban és 2017. november 18-án Győrben, a Kisfaludy Károly Könyvtárban ugyanakkor elsősorban a 16–18. századi magyar uralkodókoronázásokról szólt. Az utóbbi előadásra a XVII. Győri Könyvszalon keretében a Magyar Történelmi Társulat Nyugat-Dunántúli Regionális Csoportja szervezésében került sor, Barna Attila elnöklésével. Kollégánk igen kedvező fogadtatásban részesült előadása České Budějovice-ben elsősorban a következő kérdéseket vizsgálta: milyen új forrásanyagot sikerült feltárni Európa különböző levéltáraiban a kora újkori magyar koronázási szertartásokra vonatkozóan? Hogyan őrizte meg a késő középkori hagyományokat a magyar politikai elit és ennek mi volt a hosszú távú jelentősége? Milyen változásokat hozott a ceremóniákon a Magyar Királyság csatlakozása a közép-európai Habsburg Monarchiához 1526 után? Milyen hatalmi, ceremoniális és szimbolikus politikai küzdelem zajlott a 16–18. századi magyar uralkodókoronázásokon? Végül az előadó a kutatócsoport néhány különleges felfedezésével „ajándékozta” meg a szép számú hallgatóságot. A vendégelőadás egyúttal kiváló lehetőséget kínált a kutatócsoport nemzetközi kapcsolatainak erősítésére és a cseh kollégákkal újabb szakmai egyeztetések folytatására.