Pálffy Géza előadás-sorozata a Szent Koronáról határon innen és túl

GyomaAz MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport felfedezései iránt az érdeklődés továbbra is igen jelentős. Az akadémiai kutatói team társadalmi hasznosulását érzékletesen jelzi, hogy az elmúlt héten a kutatócsoport vezetője, Pálffy Géza ismét több előadással szerepelt határon innen és túl.

2019. március 12-én a gyomaendrődi Határ Győző Városi Könyvtárban, 2019. március 14-én pedig a Pozsony melletti Szenc városának múzeumában tartott előadást, miközben 2019. március 14-én és 15-én a helyi magyar iskolákban is bemutatta az elmúlt évek legfőbb szakmai újdonságait. A rendezvények meghívóit itt, itt és itt olvashatja, az előadásokról pedig a helyi nyomtatott sajtó híradásai mellett itt és itt tekinthető meg internetes beszámoló és képgaléria.

 

Intézetünk tudományos tanácsadója a gyomaendrődi könyvtárban és a szenci múzeumban elhangzott szakelőadásaiban (A Szent Korona tizenegy hazatérése [1205–1978]) elsősorban a Szent Korona kutatócsoport eddig megjelent, immár húsz kiadványát, valamint a tavaly év végén napvilágot látott nagysikerű tanulmánykötet (A Szent Korona hazatér) legfőbb tanulságait mutatta be a népes hallgatóságnak. A szenci Szenczi Molnár Albert Magyar Tannyelvű Gimnáziumban és Szakközépiskolában 2019. március 14-én, a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában pedig 2019. március 15-én tartott népszerűsítő előadásai (Új felfedezések a magyar Szent Koronáról) ugyanakkor több száz, szórványban élő diákhoz jutatták el a legfontosabb tudományos újdonságokat. A referátumok a Szent Korona eddig ismeretlen fejezeteibe kalauzolták el a hallgatókat, elsősorban a következő kérdésekre keresve a választ: Mikor és hogyan keletkezett a Szent Korona legrégebbi hiteles ábrázolása? Mikor ferdülhetett el a korona keresztje? Hol található a legkorábbi Szent Koronás magyar országzászló (1618-ból)? Elfeledtük-e egy 17. századi dunántúli koronázóvárosunkat? A magyar koronázási jelvények nyomába eredve új megvilágításba kerültek nemzeti ereklyénk kalandjai. Összességében az előadássorozat kiváló alkalom volt a Szent Korona Kutatócsoport legfrissebb kutatási eredményeinek délkelet-magyarországi és felvidéki megismertetésére, valamint határon túli tudományos kapcsolatainak erősítésére.

 

Végül 2019. március 15-én nemzeti ünnepünk alkalmából a Szenczi Molnár Albert Alapiskolában Pálffy Géza nemcsak a helyi ünnepi műsort hallgathatta meg, hanem megtisztelő módon szónoka volt a szenci temetőben Kisfaludy István néptanító és nemzetőr főhadnagy síremlékénél szervezett megemlékezésnek. Beszédéről itt olvasható tudósítás.