Pálffy Géza írása Zrínyi Miklósról az MTA honlapján

Zrinyi elias fit 640x10000Az Országgyűlés tavaly decemberi döntése alapján 2020-at Zrínyi Miklós-emlékévvé nyilvánította. Ennek kapcsán kérdezte a 400 éve született magyar–horvát nagyúr pályájáról a Magyar Tudományos Akadémia honlapja intézetünk tudományos tanácsadóját, a „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetőjét, Pálffy Gézát. Kollégánk tanulmánya az elmúlt évtizedek friss kutatásai alapján jelentős mértékben árnyalja és újraértékeli a politikus, katona és költő-író Zrínyiről kialakult korábbi képünket. A Nagy Béla térképeivel gazdagított írás itt olvasható.

A Több ország szolgálatában – a politikus, katona és költő–író Zrínyi Miklós identitásai című dolgozat összegzésében a szerző olyan figyelemre méltó megállapításokat tesz, amelyek remélhetőleg a közoktatásban is hasznosíthatóak lesznek. „A 2020-as Zrínyi Miklós-emlékév kezdetén az újabb kutatások alapján bátran kijelenthető: a politikus, katona és költő-író Zrínyi Miklós különféle lojalitásainak és identitásainak, tisztségeinek, házasságainak és birtokainak köszönhetően egyszerre volt igen meghatározó és elismert tagja a Magyar és a Horvát Királyság, valamint a Habsburg Monarchia politikai-katonai elitjének egyaránt. Pályája érzékletesen bizonyítja, hogy a 17. század közepén a dinasztia és az uralkodó iránti hűség összeegyeztethető volt a „hazafisággal”, azaz a Magyar Királyság, a magyar és horvát „rendi nemzetek” érdekeinek védelmével és több ország szolgálatával. Ezért joggal lehet rá büszke minden magyar és horvát, sőt osztrák és közép-európai állampolgár, minden szigetvári, zágrábi vagy csáktornyai lokálpatrióta. S éppen emiatt vizsgálhatják a jövőben is egyszerre magyar, horvát, osztrák, olasz és más nemzetiségű történészek, hadtudósok, irodalmárok és egyéb diszciplínák művelői. Zrínyi ugyanis összeköt, nem pedig szétválaszt. Határok fölött összeköthet napjainkban is országokat, nemzeteket, politikusokat, tudósokat és hétköznapi embereket. Joggal közös hősünk tehát, őrizzük meg alakját a jövőben is ekként!"

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo