Pálffy Géza előadása a kora újkori koronázásokról Pécsett

Koronazas PalffyG2012. november 29-én, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Bölcsész Akadémiájának keretei között a kora újkori magyar uralkodókoronázásokról tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője, Pálffy Géza. A szép számú hallgatóságnak a történész kifejtette: a kora újkori magyar uralkodókoronázások szisztematikus vizsgálata a magyar tudományosság és történettudomány egyik régi nagy adóssága. Noha a magyar királyok koronázási szertartása még európai szempontból is számos különlegességgel bírt, a téma egyetlen újabb átfogó feldolgozása egy szlovák szerző (Štefan Holčík) tollából származik. Az előadó vezette, néhány hónapja alakult „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport az elkövetkező esztendőkben – Szent Korona kora újkori históriájának kutatásával egyidejűleg – ezt a hiányt szeretné az 1526 (Szapolyai János székesfehérvári szertartása) és 1916 (az utolsó királykoronázás, IV. Károly budapesti ceremóniája) közötti időszakra koncentrálva pótolni.

A kutatócsoport vezetője bő egyórás referátumában az eddigi kutatások alapján különleges mintapéldákkal mutatta be, hogy az egyházi és világi résszel bíró magyar koronázási ceremónia milyen sokrétű szereppel és lehetőségekkel rendelkezett a magyar rendek, a hazai politikai elit különböző csoportjai, a Habsburg-dinasztia és a magyar arisztokrácia egyes családjai számára a politikai, hatalmi és művészeti reprezentáció területén. Az előadás emellett külön figyelmet szentelt azoknak a 16–18. századi koronázásokon használt állami szimbólumoknak és egyéb nemzeti kincseknek is, amelyeket a kutatócsoport frissen fedezett fel – a legkorábbi magyar koronázási zászlótól (1618) kezdve az I. Miksa német-római császár (1493–1519) nemrég a bécsi Albertinában kiállított Diadalmenetében (Triumphzug) szereplő, a magyar kutatás által elfeledett országzászlókon át az Osztrák Állami Levéltárban (Österreichisches Staatsarchiv) az elmúlt hetekben feltárt dokumentumokig. A rendezvény meghívóját itt olvashatja.