Pálffy Géza előadása Miskolcon

PalffyG Miskolc2013 22013. március 13-án a Miskolci Egyetem Történettudományi Intézete meghívására a kora újkori Habsburg uralkodókoronázásokról tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet „Lendület” Szent Korona Kutatócsoportjának vezetője, Pálffy Géza. A szép számú diákságnak a történész bemutatta, hogy a kora újkori magyar uralkodókoronázások szisztematikus vizsgálata a magyar tudományosság egyik régi nagy adóssága, az ebből fakadó ismerethiányt a Lendület Kutatócsoport igyekszik pótolni. Az előadó vezette, fél évvel ezelőtt alakult kutatói team ezt és a Szent Korona históriáját Szapolyai János 1526 végi székesfehérvári szertartása és az utolsó királykoronázás, IV. Károly 1916. decemberi budapesti ceremóniája között vizsgálja. PalffyG Miskolc2013 1

A Habsburg uralkodókoronázások a kora újkori Magyarországon című referátumában Pálffy Géza az új kutatások alapján érzékletes mintapéldákkal mutatta be azt, hogy a 16–18. századi pozsonyi, soproni és budai uralkodókoronázások alapján milyen sokféle módon szemléltethetők és elemezhetők mind a sokat vitatott magyar–Habsburg viszony, mind a magyar politikai elitben zajló különféle küzdelmek. Ez igaz akár a szabad királyválasztás, akár a magyar politikai elitben betöltött mindenkori hely, akár magyar arisztokrácia hatalmi (ön)reprezentációja szempontjából. E kérdésköröket a kutató eddig kevéssé ismert, az elmúlt hónapokban felfedezett műtárgyakkal, levéltári forrásokkal és ikonográfiai ábrázolásokkal illusztrálta. A bemutatott történeti és nemzeti kincsek remélhetőleg hozzájárulhattak a miskolci egyetemi ifjúság ismereteinek elmélyítéséhez és a történeti köztudatban a Habsburgokról, illetve koronázásaikról élő különféle téves elképzelések árnyalásához is. Az előadás meghívóját itt olvashatja.

refo500-logo