Nagy Béla

Nagy Béla

Nagy, Béla
Nagy Béla
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport (kiadványszervezési részleg)
Telefon: 224-6700/4627
E-mail: bela.nagy@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Research Assistance Team (Publication Management Section)

Phone: +361 224-6700/661

Email: bela.nagy@btk.mta.hu

Degree: -

Research Field: Planning and editing historical maps (Hungarian and world history);
Historical geography of Hungary

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Zalaegerszeg, 1969. 07. 30.

VÉGZETTSÉG

Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Kar (Székesfehérvár), földmérő szak (1990)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Természettudományi Kar, térképész szak (1995)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar, katolikus hittanár szak (2005)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1995–2011) fiatal kutató (1995–1999), polgári szolgálatos (1999–2001), tudományos segédmunkatárs (2001–2003), tudományos munkatárs (2003–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (2003)

NYOMTATÁSBAN MEGJELENT LEGFONTOSABB TÉRKÉPEK

1. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, IV. kötet. Akadémiai Kiadó, Bp.,1998. 6 fekete-fehér részletes megyetérkép, 15 fekete-fehér szövegközi várostérkép, megyetérkép és birtoktérkép

2. Magyar kódex 1–6. kötetei. Kossuth Kiadó, Bp., 1999–2001. 120 színes történelmi térkép

3. Magyar Néprajz I. 1., I. 2., II. kötetei. Akadémiai Kiadó, Bp., 2001, 2009, 2011. 112 fekete-fehér gazdaságtörténeti térkép

4. A magyar kereszténység ezer éve, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, Bp., 2001. [Angol és olasz változatai is.] 75 színes egyháztörténeti térkép

5. History of Transylvania Volume I–III. Editor in Chief: Köpeczi Béla. Columbia University Press, New York, 2001–2002. 34 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép

6. Millenniumi Magyar Történet. Szerk. Tóth István György. Osiris Kiadó, Budapest, 2002. A magyar nyelvű kötet francia, angol és német változata: Tóth István György szerk.: Mil ans d'histoire hongroise. (Histoire de la Hongrie de la Conquěte jusqu'a nos jours) Corvina-Osiris, Bp., 2003.; A concise history of Hungary. Főszerk. Tóth István György. Osiris Kiadó, Bp., 2005; Geschichte Ungarns Főszerk.Tóth István György. Osiris/Corvina Kiadó, Bp., 2005. 44 fekete-fehér történelmi térkép

7. A magyarországi Holocaust földrajzi Enciklopédiája I-III. k. Főszerk. Randolph L. Braham. Park Könyvkiadó, Bp., 2007. 4 színes országtérkép, 44 színes megyetérkép

8. Magyarország története 1–23. kötet. Kossuth Kiadó Bp., 2009–2010. 203 színes történelmi térkép

9. Pósán László: A középkori Európa. Tóth Könyvkereskedés és Könyvkiadó Kft., Debrecen, 2010. 28 színes történelmi térkép

10. História c. folyóirat 1996–2012. évfolyam számaiban, Bp. 1011 színes és fekete-fehér történelmi térkép


LEGFONTOSABB KIÁLLÍTÁSI FALITÉRKÉPEK

1. A magyar forradalom és szabadságharc c. új állandó kiállítás falitérképeinek elkészítése (150. évfordulóra). Hadtörténelmi Múzeum, Bp., 1998. 21 színes A3, A2 méretű színes hadtörténelmi témájú falitérkép

2. Zala megye története új állandó kiállítás, Göcseji Múzeum, Zalaegerszeg, 2000. 18 színes A4–A2 méretű történelmi falitérkép

3. A magyar kereszténység ezer éve c. időszakos kiállítás Vatikánvárosban, 2001. 7 színes olasz nyelvű egyháztörténeti falitérkép

4. A magyar kereszténység ezer éve. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2002. 7-7 színes magyar, ill. angol nyelvű egyháztörténeti térkép

5. Budapest Történeti Múzeum „Kálvin hagyománya” c. kiállítás, 2009. 9 színes egyháztörténeti falitérkép

6. Ópusztaszeri Új államalapítás történeti kiállításra (Koszta László) 2010. 7 színes történelmi falitérkép

7. „Számokba zárt sorok”. A numerus clausus 90 év távlatából c. kiállításra (Molnár Judit) 2010. 14 színes térkép + 1 színes falitérkép

8. Budapest – Fény és árnyék. A főváros 1000 éves története. Új állandó kiállítás Budapest Történeti Múzeum. (Végh András–Perényi Roland) 2011. 14 színes történelmi falitérkép, 13 színes melléktérkép

Bukovinai székelyek vándorlása 1764–1947, Németek kitelepítése Dél-Magyarországról, 1946–47. Balassi Intézet, Magyar Kulturális Központ, New York, 2012. 2 történelmi falitérkép

Távol az Araráttól – Örmény kultúra a Kárpát-medencében c. kiállításra. Budapest Történeti Múzeum, Budapest, 2013. 3 színes falitérkép

A pécsi egyházmegye a 16-18. században c. kiállításra (Varga Szabolcs) 2013.10 színes falitérkép

Volklife Festival, Washington D. C. Magyar népzenei és néprajzi kiállítás, Smithsonian Institut–Magyar Intézet, New York, 2013. 8 színes angol nyelvű néprajzi-történelmi térkép

Bethlen Gábor időszakos kiállítás – Magyar Nemzeti Múzeum, 2013. 1 színes történelmi falitérkép és 11 színes történelmi térkép

A Magyar Királyság és szomszédsága Hunyadi Mátyás korában – Ópusztaszeri Történeti Kiállításra. 1 színes történelmi falitérkép

„Együtt éltünk – együtt élünk” a pécsi és baranyai zsidók története a 18. századtól napjainkig kiállításra, Pécs, 2014.

Költő, hadvezér, államférfi Zrínyi Miklós (1620–1664) kiállításra. Magyar Nemzeti Galéria. Megnyító: 2014. 3 színes történelmi falitérkép

A Magyar Nemzeti Múzeum új sumlai Kossuth kiállításra: 5 falitérkép és 3x7 digitális térkép. (magyar. Bolgár és angol nyelven).

Az első világháború (1914–1918) új állandó kiállításra a Hadtörténeti Intézet és Múzeumnak. 6 színes történelmi falitérkép Kossuth Lajos Múzeum, Kütahya Törökország. MNM, Budapest. Az új kiállításra. 2 színes történelmi falitérkép+ 3 nyelvű digitális térképek

I. világháború kiállításra, Veszprémi Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény számára. 7 színes történelmi falitérkép

Test és lélek a Nagy Háborúban. (Tábori lelkészet, katonai kórházak és orvoslás az első világháborúban) kiállítás, Veszprém, Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, 2015. 8 színes történelmi falitérkép

Szigetvári történeti kiállítás, 2015. 4 színes történelmi falitérkép

Muravidék az első világháborúban. Kiállítás, Muraszombat, Szlovénia. 2015. 8 színes szlovén nyelvű falitérkép

Posztó Pápa piacán – Textilimport–Textilkereskedelem a 14-17. században című vándorkiállításra, Pápai Jókai Mór Városi Könyvtár. 5 színes gazdaságtörténeti falitérkép 

Közös úton – Budapest, Krakkó a középkorban – Időszaki kiállítás a Budapest Történeti Múzeum Vármúzeumában. 8 színes, magyar-angol nyelvű történelmi falitérkép

Szigetvári új ideiglenes kiállításra. 4 színes történelmi falitérkép Hadtörténelmi Intézet és Múzeum új ideiglenes GULAG-kiállítására. 2 színes történelmi falitérkép

500 éves reformáció kiállításra, Magyar Nemzeti Múzeum, 2017. 8+8+8+8 magyar, francia, angol és német nyelvű történelmi falitérkép

 

 

 

FONTOSABB DIGITÁLIS TÉRKÉPEK

1. Zala megye története. Zala Megyei Levéltár honlapjára. Zalaegerszeg. 2004. 14 színes digitális közigazgatás-történeti térkép

2. Új állandó holokauszt-kiállítás (Páva utcai Holokauszt Emlékközpont) 2006. 44 színes digitális megyetérkép, 1 szines térkép a kiállítás vezető számára

Történelmi atlaszok

Történelmi atlasz középiskolásoknak. OFI Budapest, 2015. 174 színes történelmi térkép

Történelmi atlasz általános iskolásoknak. OFI Budapest, 2015. 75 színes történelmi térkép

Történelmi atlasz középiskolásoknak. Átdolgozott kiadás. OFI Budapest, 2016. 190 színes történelmi térkép

Történelmi atlasz általános iskolásoknak. Átdolgozott kiadás. OFI Budapest, 2016. 85 színes történelmi térkép

Történelmi Atlasz Középiskolásoknak. 3. bővített kiadás Eszterházy Károly Egyetem-OFI 2017. 192 Színes történelmi térkép

NYOMTATÁSBAN MEGJELENT TÉRKÉPEK

1992

A szabadságharc zalai honvédei. Zalaegerszeg, 1992. [Zalai Gyűjtemény 33.] 22 fekete-fehér kézzel rajzolt hadműveleti térkép.

1994

Zalaszentgrót várostérkép. Zalaszentgrót, 1994. 1 színes várostérkép, a városhoz tartozó községekkel.

1995

A magyarok krónikája. Bp., 1995. 18 történelmi térkép tervezése és szerkesztése, 24 további térkép korrektúrája.

1996

Magyarország történeti helységnévtára, Zala vármegye (1773–1808). Bp., 1996. M=1:144000-es részletes fekete-fehér megyetérkép és egyház-igazgatási térkép.

Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc története. Bp., 1996. 34 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

1997

akó Zsigmond: Erdélyi Okmánytár (1023–1300). Bp., 1997. M=1:750000 fekete-fehér részletes Erdély-térkép és közigazgatási térkép.

Bak Borbála: Magyarország történeti topográfiája. Bp., 1997. [História Könyvtár Monográfiák.] 9 színes történelmi térkép

1998

Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. IV. kötet. Bp., 1998. 6 fekete-fehér részletes megyetérkép, 15 fekete-fehér szövegközi várostérkép, megyetérkép és birtoktérkép.

Györffy György: Pest-Buda kialakulása. Bp., 1998. 6 fekete-fehér történelmi térkép.

Az 1848/49-es szabadságharc katonai története. Szerk. Bona Gábor. Bp., 1998. 23 fekete-fehér hadműveleti és csatatérkép.

Bona Gábor, edited by: The Hungarian Revolution and War of Independence 1848–49, New York, 1998. 24 angol nyelvű fekete-fehér és csatatérkép

Szabolcsi honvédek a szabadságharcban (1848–49). Szerk. Bene János. Nyíregyháza, 1998. 7 fekete-fehér hadműveleti és csatatérkép.

Engel Pál: A nemesi társadalom a középkori Ung megyében. Bp., 1998. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok.] 6 fekete-fehér történelmi térkép.

1999

Hajdu Tibor: Tisztikar és középosztály (Ferenc József magyar tisztjei). [História Könyvtár Monográfiák.] Bp., 1999. 9 színes hadtörténelmi térkép.

Magyar kódex 1. (Az Árpádok világa.) Bp., 1999. 18 színes történelmi térkép.

Magyar kódex 2. (Lovagkor és reneszánsz.) Bp., 1999. 21 színes történelmi térkép.

2000

Magyarország történeti helységnévtára, Győr vármegye (1773-1808). Bp., 2000. M=1:144000-es részletes fekete-fehér megyetérkép, egyházigazgatási térkép.

Kertész István: Hellénisztikus történelem,. Bp., 2000. [História Könyvtár Monográfiák.] 4 színes történelmi térkép.

Magyar kódex 3. (Szultán és császár birodalmában.) Bp., 2000. 24 színes történelmi térkép.

Magyar kódex 4. (Reformkor és kiegyezés.) Bp., 2000. 18 színes történelmi térkép.

2001

Pál Engel: The Realm of St. Stephen. A History of Medieval Hungary (896–1526). New York, London, 2001. [Hardback and Paperback.] 7 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép.

Frisnyák Zsuzsa: A magyarországi közlekedés krónikája 1750–2000. Bp., 2001. [História Könyvtár Kronológiák, adattárak.] 19 fekete-fehér vasúttérkép.

Magyar Néprajz II. Gazdálkodás c. kötet. Bp., 2001. 48 fekete-fehér gazdaságtörténeti térkép.

A magyar kereszténység ezer éve. Bp., 2001. 25 színes egyháztörténeti térkép.

A Thousand Years of Christianity in Hungary. Bp., 2001. 25 színes angol nyelvű egyháztörténeti térkép.

Mille anni di Christianisemo in Ungheria. Bp., 2001. 25 színes olasz nyelvű egyháztörténeti térkép.

History of Transylvania. Volume I. (–1606). Editor in Chief Köpeczi Béla. New York, 2001. 15 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép.

History of Transylvania. Volume II. (1606–1830). Editor in Chief Köpeczi Béla. New York, 2001. 10 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép.

Engel Pál: Szent István birodalma. Bp., 2001. [História Könyvtár Monográfiák.] 7 színes történelmi térkép.

Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. [História Könyvtár Monográfiák.] Bp., 2001. 8 színes történelmi térkép.

Aggházy Kamil: Budavár bevétele 1849-ben I–II. Szerk. Hermann Róbert. Bp., 2001. 5 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Magyar kódex 5. (Az Osztrák–Magyar Monarchia.) Bp., 2001. 20 színes történelmi térkép.

Magyar kódex 6. (Magyarok a 20. században 1918–2000.) Bp., 2001. 19 színes történelmi térkép.

2002

Millenniumi magyar történet. Szerk. Tóth István György. Bp., 2002. 11 fekete-fehér történelmi térkép.

History of Transylvania. Volume III. (1830–1919). Editor in Chief Köpeczi Béla. New York, 2002. 9 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép.

Molnár Antal: Katolikus missziók a hódolt Magyarországon I. (1572–1647). Bp., 2002. 14 fekete-fehér egyháztörténeti térkép.

S. Varga Katalin: Vitetnek ítélőszékre... (Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve.) Pozsony, 2002. 2 fekete-fehér (A2, A4) településtörténeti térkép.

A Millennium of Hungarian Military History. Szerk. Veszprémi László. New York, 2002. 30 fekete-fehér angol nyelvű hadtörténeti térkép.

István Kovács: Józef Bem (Bohater Wiecznych Nadziei). Warszawa 2002. 10 fekete-fehér történelmi térkép.

Szent István és az államalapítás. Bp., 2002. 6 színes történelmi térkép.

Die ungarische Staatsbildung und Ostmitteleuropa. Redakteur Ferenc Glatz. Bp., 2002. [Begegnungen – Schriftenreihe des Europa Institutes. Budapest Band 15.] 16 fekete-fehér német nyelvű történelmi térkép.

2003

A magyar hadtörténelem évszázadai. Szerk. Veszprémy László. Bp., 2003. 29 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Balla Tibor: Szarajevó, Doberdó, Trianon: Magyarország I. világháborús képes albuma. Bp., 2003. 10 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Tringli István: Az újkor hajnala. Magyarország története 1440–1541. Bp., 2003. 3 fekete-fehér történelmi térkép.

Mil ans d'histoire hongroise. (Histoire de la Hongrie de la Conquète jusqu'a nos jours.) Szerk. Tóth István György. Bp., 2003. 11 fekete-fehér történelmi térkép.

Engel Pál: Honor, vár, ispánság. Válogatott tanulmányok. Bp., 2003. 5 fekete-fehér történelmi térkép.

Palotás Emil: Kelet-Európa története a 20. század első felében. Bp., 2003. 4 színes történelmi térkép.

Benbessa–Rodrigue: A szefárd zsidók története. Bp., 2003. 4 fekete-fehér történelmi térkép.

Paládi Kovács Attila: Tájak, népek, népcsoportok. Bp., 2003. 32 fekete-fehér néprajzi térkép.

2004

Köpeczi Béla–R. Várkonyi Ágnes: II. Rákóczi Ferenc. Bp., 2004. 8 fekete-fehér történelmi térkép.

A Rákóczi-szabadságharc. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. Bp., 2004. 8 színes történelmi térkép átadása Sebők Lászlónak.

Jakó Zsigmond: Erdélyi Okmánytár II. (1301–1339) Bp., 2004. 1 szines egyháztörténeti + 1 fekete-fehér közigazgatási térkép.

Király K. Béla: „Amire nincs ige...” (Visszaemlékezések, 1912–2004). Bp., 2004. 8 fekete-fehér történelmi térkép.

Robert M. Utley: A lándzsa és pajzs. Ülő Bika élete és kora. Bp., 2004. 8 fekete-fehér történelmi térkép.

J. D. Fage: Afrika története. Bp., 2004. 12 fekete-fehér térkép.

Piotr S. Wandycz: A szabadság ára. (Kelet-Közép-Európa története a középkortól máig.) Bp., 2004. 6 fekete-fehér történelmi térkép.

2005

A concise history of Hungary. Főszerk. Tóth István György. Bp., 2005. 11 angol nyelvű történelmi térkép.

Szíjártó M. István: A Diéta, a magyar rendek és az országgyűlés (1708–1792). Bp., 2005. 4 fekete-fehér történelmi térkép.

Frédéric Barbier: A könyv története. Bp., 2005. 9 fekete-fehér térkép.

Balogh Balázs–Fülemile Ágnes: Társadalom, tájszerkezet, identitás Kalotaszegen. Bp., 2005. 3 színes, 15 fekete-fehér néprajzi térkép.

Pálosfalvi Tamás: Nikápolytól Mohácsig (1396–1526). Bp., 2005. 17 színes történelmi térkép.

Antal Szántay: Regionalpolitik im alten Europa. Bp., 2005. 10 fekete-fehér történelmi térkép.

Geschichte Ungarns. Főszerk. Tóth István György. Bp., 2005. 11 német nyelvű történelmi térkép.

Kozári Mónika: A dualista rendszer. Bp., 2005. 2 fekete-fehér közigazgatási térkép.

A Paokingi Apostoli Prefektúra rövid története. Szerk. Fáy Zoltán, fr. Varga Imre Kapisztrán OFM, fr. Kálmán Peregrin OFM. Bp., 2005. 4 fekete-fehér egyháztörténeti térkép.

Magyarország történeti földrajza I. Szerk. Beluszky Pál. Bp.–Pécs, 2005. 37 fekete-fehér térkép.

Lóránd Dombrády: Army and Politics in Hungary (1938–1944). Atlantic Research and Publications Inc. 2005. [Atlantic Studies on Society in Change no. 121.] 8 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Wars, Revolutions and Regime Changes in Hungary, 1912–2004. (Reminiscences of an Eyewitness.) Ed. Béla K. Király. Atlantic Research and Publications, Inc. 2005. 8 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Beluszky Pál–Győri Róbert: Magyar városhálózat a 20. század elején. Bp.–Pécs, 2005. 5 fekete-fehér térkép.

2006

Philipp von Zabern: Sigismundus Rex et Imperator – Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. Bp., 2006. 8 színes történelmi térkép és 3 genealógiai tábla.

Philipp von Zabern: Sigismundus Rex et Imperator – Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437. Bp., 2006. 8 színes történelmi térkép és 3 genealógiai tábla.

Philipp von Zabern: Sigismundus Rex et Imperator – Art et culture au temps de Sigismund de Luxembourg 1387–1437. Catalogue de l’exposition. 2006. 8 színes történelmi térkép és 3 genealógiai tábla.

Rostoványi Zsolt: Együttélésre ítélve. Zsidók és palesztinok küzdelme a Szentföldért. Bp., 2006. 11 db fekete-fehér térkép.

The Making of Christian Myths in the Periphery of Latin Christendom (c. 1000–1300). Edited by Lars Boje Mortensen. Copenhagen, 2006. 2 db fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép.

Poór János: Az osztrák örökösödési háború. Bp., 2006. 2 db fekete-fehér történelmi térkép.

1956 – The Hungarian Revolution and War for Independence. Edited by Lee Congdon, Béla K. Király and Károly Nagy. Atlantic Research and Publications Inc., 2006. 6 fekete-fehér történelmi térkép.

2007

A magyarországi holocaust földrajzi enciklopédiája. I–III. Főszerk. Randolph L. Braham. Bp., 2007. 4 színes országtérkép, 44 színes megyetérkép.

C. Tóth Norbert: Lehetőségek és feladatok a középkori járások kutatásában. Századok, (2007) 2. 10 fekete-fehér megyetérkép.

Varga J. János: Válaszúton. Thököly Imre és Magyarország 1682–84-ben. 2007. [História Könyvtár Monográfiák.] 6 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Észak-Tanzánia és Zanzibár. Szafari, hegymászás és üdülés. Bp., 2007. 10 színes turistatérkép.

Paládi-Kovács Attila: Ipari táj. (Gyárak, bányák, műhelyek népe a 19–20. században.) Bp., 2007. 14 fekete-fehér térkép.

Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. (A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete.) Bp., 2007. 7 fekete-fehér történelmi térkép.

Magyarország története. Főszerk. Romsics Ignác. Bp., 2007. 24 kétszínű történelmi térkép.

Zsoldos Attila: Családi ügy. IV. Béla és István ifjabb király viszálya az 1260-as években. História Könyvtár Monográfiák.] Bp., 2007. 2 színes történelmi térkép.

„Kelet-Európa” és a „Balkán”, 1000–1800. Intellektuális-történeti konstrukciók vagy valós történeti régiók? Szerk. Sashalmi Endre. Pécs, 2007. 8 fekete-fehér történelmi térkép.

2008

Papp Klára: Erdélyi fejedelmek. Debrecen, 2008. 7 színes történelmi térkép.

Forisek Péter: A Római Birodalom képes története. Debrecen, 2008. 11 színes történelmi térkép.

Donáth Péter: A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., 2008. 19 fekete-fehér térkép.

Bárdosi Vilmos–Karakai Imre: A francia nyelv lexikona. Bp., 2008. 14 fekete-fehér nyelvi térkép.

Sarusi Kiss Béla: A természet által megerősített vár. Murány végvár és uradalma a 16. század második felében. Bp., 2008. [Disszertációk Budapest Főváros Levéltárából.] 2 fekete-fehér történelmi térkép.

Kertész István: Ez történt Marathónnál. (A görög–perzsa háborúk.) Debrecen, 2008. 11 fekete-fehér történelmi térkép.

Források a Muravidék történetéhez 1–2. Szöveggyűjtemény. Viri za zgodovino Prekmurje 1-2 Zbirka dokumentov. Szerk. Molnár András. Szombathely–Zalaegerszeg, 2008. 5 fekete-fehér kétnyelvű történelmi térkép.

C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. 9 fekete-fehér, 1 színes megyetérkép.

1848–1849. A forradalom és szabadságharc képes története. Szerk. Hermann Róbert. Debrecen, 2008. 25 fekete-fehér történelmi térkép.

Randolph L. Braham: Az észak-erdélyi holokauszt földrajzi enciklopédiája. Kolozsvár, 2008. 17 színes történelmi térkép.

Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Bp., 2008. 33 színes térkép.

Rácz Lajos: Magyarország környezettörténete az újkorig. Bp., 2008. [Természettörténelem.] 34 fekete-fehér térkép.

Magyarország történeti földrajza. II. kötet. Szerk. Beluszky Pál. Bp.–Pécs, 2008. 11 fekete-fehér térkép.

2009

A kora újkor története. Szerk. Poór János. Bp., 2009. 2 színes, 2 fekete-fehér történelmi térkép.

Honoris causa – Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor és Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok.] 6 fekete-fehér történelmi térkép.

Európa színpadán. Szerk. Marosi Ernő. Bp., 2009. 10 színes történelmi térkép.

Fodor István: Őstörténet és honfoglalás. Bp., 2009. [Magyarország története 1.] 12 színes történelmi térkép.

Font Márta: Államalapítás 970–1038. Bp., 2009. [Magyarország története 2.] 6 színes történelmi térkép.

Koszta László: Válság és megerősödés 1038–1196. Bp., 2009. [Magyarország története 3.] 11 színes történelmi térkép.

Zsoldos Attila: Nagy uralkodók és kiskirályok a 13. században. Bp., 2009. [Magyarország története 4.] 10 színes történelmi térkép.

Csukovits Enikő: Az Anjouk birodalma 1301–1387. Bp., 2009. [Magyarország története 5.] 6 színes történelmi térkép, 1 családfa.

C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása. Bp., 2009. [Magyarország története 6.] 8 színes történelmi térkép.

Pálosfalvi Tamás: A Hunyadiak kora, 1437–1490. Bp., 2009. [Magyarország története 7.] 6 színes történelmi térkép.

Tringli István: Mohács felé, 1490–1526. Kossuth Kiadó Bp., 2009. [Magyarország története 8.] 6 színes történelmi térkép+2 családfa.

Pálffy Géza: A három részre szakadt ország, 1526–1606. Bp., 2009. [Magyarország története 9.] 11 színes történelmi térkép+1 ábra.

Pálffy Géza: Romlás és megújulás, 1606–1703. Bp., 2009. [Magyarország története 10.] 9 színes történelmi térkép.

Kertész István: Ez történt Hellászban. Az ókori Görögország története. Debrecen 2009. 25 színes történelmi térkép.

Gebei Sándor: A Rákóczi-szabadságharc, 1703–1711. Bp., 2009. [Magyarország története 11.] 8 színes történelmi térkép.

Poór János: Megbékélés és újjáépítés, 1711–1790. Bp., 2009. [Magyarország története 12.] 7 színes történelmi térkép.

Gergely András: A nemzeti ébredés kora, 1790–1848. Bp., 2009. [Magyarország története 13.] 9 színes történelmi térkép.

Hermann Róbert: Forradalom és szabadságharc, 1848–1849. Bp., 2009. [Magyarország története 14.] 14 színes történelmi térkép.

Deák Ágnes: Polgári átalakulás és neoabszolutizmus, 1849–1867. Bp., 2009. [Magyarország története 15.] 7 színes történelmi térkép + 3 ábra.

Kozári Mónika: A dualizmus kora, 1867–1914. Bp., 2009. [Magyarország története 16.] 8 színes történelmi térkép.

Az első világháború. Szerk. Szabó Dániel. Bp., 2009. 7 színes történelmi térkép.

On the Stage of Europe. Edited by Ernő Marosi. Bp., 2009. 10 színes történelmi térkép.

Auf der Bühne Europas. Herausgeber: Ernő Marosi. Bp., 2009. 10 színes történelmi térkép.

Ormos Mária: Világháború és forradalmak, 1914–1919. Bp., 2009. [Magyarország története 17.] 10 színes történelmi térkép.

Kálvin hagyománya – Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Bp., 2009. 10 színes történelmi térkép.

Magyar Néprajz. I. 2. Táj, nép, történelem. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Bp., 2009. 26 fekete-fehér néprajzi térkép.

Font Márta szerk.: Dinasztia, hatalom, egyház. Régiók formálódása Európa közepén (900–1453). Pécs, 2009. 20 színes történelmi térkép és 19 családfa.

2010

Püski Levente: A Horthy-korszak, 1920–1941. Bp., 2010. [Magyarország története 18.] 10 színes történelmi térkép.

Ungváry Krisztián: Magyarország a második világháborúban. Bp., 2010. [Magyarország története 19.] 11 színes történelmi térkép.

Gyarmati György: Demokráciából diktatúrába, 1945–1956. Bp., 2010. [Magyarország története 20.] 15 színes történelmi térkép.

Szakolczai Attila: Az 1956-os forradalom és szabadságharc. Bp., 2010. [Magyarország története 21.] 7 színes történelmi térkép.

Rainer M. János: A Kádár-korszak, 1956–1989. Bp., 2010. [Magyarország története 22.] 3 színes történelmi térkép.

Dér Dezső: Az I. magyar hadtest korai története. PhD-dolgozat. 11 színes történelmi térkép.

Romsics Ignác: A harmadik Magyar Köztársaság. Bp., 2010. [Magyarország története 23.] 9 színes történelmi térkép.

Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, 2010. 28 színes történelmi térkép.

Bíró László: A jugoszláv állam 1918–1939. Bp., 2010. [História Könyvtár Monográfiák.] 11 színes történelmi térkép.

Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2010. [História Könyvtár Monográfiák.] 8 színes történelmi térkép.

Sudár Balázs: A pécsi Jakováli Hasszán pasa-dzsámi. Bp., 2010. 6 színes térkép.

Kakas Beáta: Tibet története és vallása. Debrecen, 2010. 3 színes térkép.

Magyarország az első világháborúban. Főszerk. Romsics Ignác. Bp., 2010. 12 színes történelmi térkép.

Főhajtás – Katonai Emlékpark Pákozd. (Hermann Róbert: Az 1848. őszi dunántúli hadjárat és a pákozdi csata.) Bp., 2010. 3 színes hadtörténelmi térkép.

Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a veszprémi püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István és Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 3 színes, 8 fekete-fehér történelmi térkép.

Építészet a középkori Dél-Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Kollár Tibor. Bp., 2010. 6 színes történelmi térkép.

Veszprém megyeiek az 1848–1849-es szabadságharcban. In: Acta Musei Papensis – Pápai Múzeumi Értesítő 13. Pápa, 2010. 9 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

Jean Bérenger: La Hongrie des Habsbourg: Tome I de 1526 á 1790. Rennes, 2010. 10 fekete-fehér történelmi térkép.

Aktualitások a magyar középkorkutatásban. Szerk. Font Márta, Fedeles Tamás, Kiss Gergely. Pécs, 2010. 3 fekete-fehér történelmi térkép.

2011

Bótor Timea: A tatár függéstől az önálló uralkodóig. (A Moszkvai Fejedelemség története a nagyfejedelmi végrendeletek – 1336–1462 – tükrében.) Bp., 2011. 12 színes történelmi térkép.

Magyar kulturális kalauz. Szerk. Bognár Antal, Szondi György. Bp., 2011. 8 színes történelmi és 1 néprajzi térkép.

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Bp., 2011. [2., átdolgozott és bőv. kiadás.] 69 fekete-fehér politikai-földrajzi térkép.

Hunyadi Zsolt: A keresztes háborúk világa. Debrecen 2011. 20 színes történelmi térkép.

Hunyadi Zsolt–Pósán László: Krisztus katonái – a középkori lovagrendek. Debrecen 2011. 7 színes történelmi térkép.

Borsos Balázs–Magyar Zoltán: A magyar népi kultúra régiói. (1. kötet: Dunántúl, Kisalföld, Alföld. 2. kötet: Felföld, Erdély, Moldva.) Bp., 2011. 2 színes történelmi térkép, 134 fekete-fehér néprajzi térkép.

Deborah S. Cornelius: Hungary in World War II. Caught in the Cauldron. New York, 2011. 5 fekete-fehér történelmi térkép.

A déli harangszó Magyarországon és a nagyvilágban. (The Noon Bell in Hungary and the World.) Szerk. Visy Zsolt. Bp., 2011. 2 színes történelmi térkép.

Magyarország a második világháborúban. Főszerk. Romsics Ignác. Bp., 2011. 20 színes történelmi térkép.

B. Szabó János: 1526. augusztus 29. – Az oszmánok szerencsenapja, a középkori Magyar Királyság bukása. Pécs, 2011. 3 színes történelmi térkép.

Táj, nép, történelem. Magyar néprajz I/1. Főszerk. Paládi-Kovács Attila. Bp., 2011. 38 fekete-fehér néprajzi és etnikai térkép.

Csapody Tamás: Bori munkaszolgálatosok. (Fejezetek a bori munkaszolgálat történetéből.) Bp., 2011. 20 fekete-fehér történelmi térkép és térképvázlat.

Hermann Róbert: Perczel Mór második honmentő hadjárata és a szolnoki ütközet. In: Zounuk. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár évkönyve 26. Szolnok, 2011. 4 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

História c. folyóirat 1996–2011. évi évfolyam számaiban. Bp., 942 színes és fekete-fehér történelmi térkép.

2012

Pálffy Géza: Régi középhatalom egy új Monarchiában. A magyarországi török uralom mérlege. Rubicon, (2012) 1–2. 6 színes történelmi térkép.

Tamás Fedeles: Die personelle Zusammensetzung des Domkapitels zu Fünfkirchen im Spätmittelalter (1354–1526). Regensburg, 2012. 7 fekete-fehér történelmi térkép.

Zala 1968. Az MN 8. gépkocsizó lövészhadosztály hadműveleti naplója Csehszlovákia megszállásának időszakából. Szerk. Solymosi József. Debrecen 2012. 2 fekete-fehér hadtörténelmi térkép.

KIÁLLÍTÁSI FALITÉRKÉPEK

1998

A magyar forradalom és szabadságharc c. új állandó kiállítás falitérképeinek elkészítése, (150 évfordulóra). Bp., 1998. 21 színes A3, A2 méretű színes hadtörténelmi témájú falitérkép.

Zala megye 1848/49-ben c. időszakos kiállítás falitérképeinek elkészítése, Göcseji Múzeum. Zalaegerszeg, 1998. 3 színes, A1 méretű színes hadtörténelmi témájú falitérkép.

Ördög Ferenc: Zala megye népesség-összeírásai és egyház-látogatási jegyzőkönyvei (1745–1771). Mellékletek IV. Bp., 1998. 2 térkép: A veszprémi püspöki egyházmegye lelkipásztorkodási helyei 1771, M=1:400000, színes, Zala megye 1792-ben M=1:250000.

1999

A Magyar Királyság területén állomásozó cs. kir. katonaság 1850 nyarán. Hadtörténelmi Múzeum, 1999. 1 A0 színes falitérkép.

2000

Zala megye története új állandó kiállítás, Göcseji Múzeum. Zalaegerszeg, 2000. 18 színes A4–A2 méretű történelmi falitérkép.

Pénztörténeti kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2000. 3 színes falitérkép.

Kossuth emlékkiállítás Sumlában (Bulgária). Magyar Nemzeti Múzeum, 2000. 4 bolgár nyelvű történelmi falitérkép.

Hadműveletek a Kárpát-medencében (1944–45), Bp., ostroma (1944–45), Faragó Imrével közös munka. (Stiefel Eurocart) 2000. 2 színes, A3, A1 méretű színes térkép a falitérkép 2 oldalán.

2001

Esztergomi „dénártól a forintig” c. időszakos kiállítás. Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2001. 5 pénztörténeti falitérkép.

A magyar kereszténység ezer éve c. időszakos kiállítás Vatikánvárosban, 2001. 7 színes olasz nyelvű egyháztörténeti falitérkép.

Kossuth-kiállítás New Yorkban, Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2001. 3 színes angol nyelvű történelmi falitérkép.

Magyar szabadságharc 1848/49-es falitérkép, csatatérképek, a Faragó Imrével közös munka. (Stiefel Eurocart) 2001. 1 színes A0, 1 színes A2, 8 színes A5 térkép a falitérkép 2 oldalán.

2002

A magyar kereszténység ezer éve. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Bp., 2002. 7-7 színes magyar, ill. angol nyelvű egyháztörténeti térkép.

2003

Thoroczkay Gábor: A középkori Kalocsa-bácsi érsekség. Kalocsa, 2003. 1 színes egyháztörténeti falitérkép.

Az új Rákóczi-szabadságharc emlékkiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2003. 4 színes történelmi falitérkép.

Az új rodostói emlékkiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2003. 3 színes történelmi falitérkép.

Az új Rákóczi-kiállítás, Sárospatak. 2003. (300. évforduló.) 9 színes történelmi falitérkép.

2004

A szentgotthárdi csata 1664. aug. 1. Kiállítás – Szentgotthárd, 2004. 6 színes történelmi falitérkép.

„Az szép szabadságra, magyarság javára” Az új Bocskai-felkelés emlékkiállításra – Magyar Nemzeti Múzeum. Bp., 2004. 3 színes történelmi falitérkép.

2005

„Két birodalom között” Magyar Nemzeti Múzeum moszkvai kiállítására, 2005. 2 színes történelmi falitérkép (5x3,5 m).

Wosinsky Mór Megyei Múzeum, Szekszárd – Tolna megye új történeti állandó kiállítására, 2005. 3 db színes, 3 fekete-fehér történelmi falitérkép.

MTA Könyvtár – Teleki József-kiállításra, 2005. 2 db színes történelmi falitérkép.

2006

Holokauszt, 1944 c., új állandó kiállításra, Páva utcai Holokauszt Emlékközpont, 2006. 2 színes falitérkép.

Magyar Nemzeti Múzeum – A sárospataki könyvtár visszaadott kincsei kiállításhoz, 2006. 1 színes történelmi falitérkép.

2008

Hunyadi Mátyás, a király. (Hagyomány és megújulás a királyi udvarban 1458-ban.) Kiállítás: Budapesti Történeti Múzeum, 2008. 2 történelmi falitérkép.

Beatrix hozománya. (Az itáliai majolikaművészet és Mátyás király udvara.) Kiállítás: Iparművészeti Múzeum, 2008. 3 falitérkép.

Mátyás király öröksége. (Késő reneszánsz művészet Magyarországon.) Kiállítás: Magyar Nemzeti Galéria, 2008. 2 falitérkép.

A lengyel légió magyarországi, erdélyi, lengyelországi és ukrajnai emlékhelyei. Kiállítás: Hadtörténelmi Múzeum, 2008. 1 történelmi falitérkép.

2009

„Ilyen tavasz csak egy volt életemben.” Időszaki kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, 2009. 1 színes falitérkép.

Ilyen tavasz csak egy volt életemben.” Időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban, 2009. 3 színes falitérkép.

Budapesti Történeti Múzeum „Kálvin hagyománya” c. kiállítás, 2009. 9 színes egyháztörténeti falitérkép.

Magyar Nemzeti Múzeum rodostói új Rákóczi-kiállítás, 2009. 5 színes történelmi falitérkép.

2010

Papírgyártás, írásbeliség, papíroklevelek kiállítás. Magyar Országos Levéltár 2010. 9 színes falitérkép.

Ópusztaszeri új államalapítás történeti kiállításra (Koszta László). 2010. 7 színes történelmi falitérkép.

Keszthelyi Asbóth Sándor történeti kiállításra (Béres Katalin). 2010. 2 színes történelmi falitérkép.

„Számokba zárt sorok” A numerus clausus 90 év távlatából c. kiállításra (Molnár Judit). 2010. 14 színes térkép+1 színes falitérkép.

„A sebesült Görgei” c. kiállításra, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár, 2010. 1 színes fali csatatérkép.

2011

„Rákóczi-szabadságharc 1703–1711” Stiefel Eurocart Kft. Bp., 2011. 4 színes történelmi falitérkép.

Több mint szolidaritás – A magyar–lengyel kapcsolatok ezer éve c. időszakos kiállításra, Magyar Nemzeti Múzeum, 2011. 3 színes történelmi falitérkép.

Budapest – Fény és árnyék. A főváros 1000 éves története. Új állandó kiállítás. Budapesti Történeti Múzeum (Végh András–Perényi Roland) 2011. 14 színes történelmi falitérkép, 13 színes melléktérkép.

Bukovinai székelyek vándorlása 1764–1947, Németek kitelepítése Dél-Magyarországról, 1946–1947. New York, 2012. 2 történelmi falitérkép.

DIGITÁLIS TÉRKÉPEK (CD-ROM, web)

1998

Csudáknak éve. Forradalom és szabadságharc, 1848/49. [Das Jahr der Wunder. Revolution und Freiheitskampf, 1848/49.] Bp., 1998. 20-20 magyar, ill. német nyelvű színes hadtörténeti térkép megszerkesztése és multimédiás szoftverrel való animálása.

2003

A budai vár: helytörténeti és építészeti emlékek. CD-ROM. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. A Budai Vár digitális alaptérképe.

2004

The Castle of Buda. Monuments of History and Architecture. CD-ROM. Editor-in-chif Szentpéteri József. Bp., 2004. A Budai Vár digitális alaptérképe.

Zala megye története. Zala Megyei Levéltár honlapjára. Zalaegerszeg. 2004. 14 színes digitális közigazgatás-történeti térkép.

Állami Számvevőszék kiállítás, Magyar Nemzeti Múzeum, Magyarország története, 2004. 7 színes digitális közigazgatás-történeti térkép.

2006

Új állandó holokauszt-kiállítás, Páva utcai Holokauszt Emlékközpont, 2006. 44 színes digitális megyetérkép, 1 színes térkép a kiállításvezető számára.

2012

Számvéber Norbert: A sarló és a kalapács között. Magyarországi harcok, 1944–1945, 1956. (Nagy csaták 11. kötet) Duna International Kiadó, Budapest, 2012. 8 színes hadtörténelmi térkép

Illustrated Military History of Hungary. Edited by Róbert Hermann. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2012. 36 színes hadtörténelmi térkép

Paksa Rudolf: A magyar szélsőjobboldal története. Jaffa Kiadó, Budapest 2012. 9 színes politikai térkép és 2 politikai ábra

Számvéber Norbert: A sarló és a kalapács között. Magyarországi harcok, 1944–1945, 1956. (Nagy csaták 11. kötet) Duna International Kiadó, Budapest, 2012. 8 színes hadtörténelmi térkép

História folyóirat 2012-es évfolyam számaiban 69 színes történelmi térkép

2013

A magyar megszálló csapatok a Szovjetunióban. Levéltári dokumentumok (1941–1947) Főszerk.: Krausz Tamás. L’Harmattan 2013. 3 színes történelmi térkép

Kis magyar hadtörténet Szerkesztő: Hermann Róbert. Zrínyi Kiadó, Budapest, 2013. 36 színes hadtörténelmi térkép

Szabó Péter: Harcok a horogkereszt árnyékában. A magyar királyi honvédség küzdelme a keleti hadszíntéren, 1941–1944 (Nagy csaták 12. kötet) Duna International Kiadó, Budapest, 2013. 5 színes hadtörténelmi térkép

Lázár Balázs: A Habsburg Birodalom zászlói alatt. Magyar katonák Európa harcterein Savoyai Jenő, Nagy Frigyes és Napóleon korában.  Duna International Kiadó, Budapest, 2013. (Nagy csaták, 13.) 10 színes hadtörténelmi térkép

Balla Tibor: A k.u.k. hadseregtől a Vörös Hadseregig. Magyar katonák a Nagy Háború román és olasz frontján, valamint a Tanácsköztársaság honvédő hadjáratában  Duna International Kiadó, Budapest, 2013. (Nagy csaták, 14.) 6 színes hadtörténelmi térkép

Magyarok és szerbek 1918–2012. Együttélés, múltfeltárás, megbékélés. Hungarians and Serbs 1918–2012. Coexistence, Revealing the Past, Reconciliation. Szerkesztette./Edited: Glatz Ferenc. MTA BTK TTI, Budapest 2013. 6 színes, 13 fekete-fehér kétnyelvű történelmi térkép

Hermann Róbert: A magyar önvédelmi háború 1848–1849.  Duna International Kiadó, Budapest, 2013. (Nagy csaták, 15.) 9 színes hadtörténelmi térkép

Hermann Róbert: A magyar függetlenségi háború 1848–1849. Duna International Kiadó, Budapest, 2013. (Nagy csaták, 16.) 11 színes hadtörténelmi térkép

Paksa Rudolf: Magyar nemzeti szocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Osiris–MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, Budapest, 2013. 5 fekete-fehér történelmi térkép és 8 oldal táblázat

Zsidók a Kárpátalján. Történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Aposztróf, Budapest, 2013. 2 színes, 9 fekete-fehér térkép

Paksa Rudolf: Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Jaffa, Budapest, 2013. 2 színes, 1 fekete-fehér térkép.

Fónagy Zoltán: A nemesi birtokviszonyok az úrbérrendezés korában. Adattár. MTA BTK TTI, Budapest, 2013. 13 fekete-fehér, 24 színes birtoktérkép

Bernád Dénes–Magó Károly–Punka György: A nemzet szárnyai. (A magyar katonai repülés évszázados története) The Wings of the Nation (The century-old history of Hungarian military aviation) Zrínyi Kiadó Budapest, 2013. 6 színes, kétnyelvű történelmi térkép

Solymosi József: Forradalom és szabadságharc Északkelet-Magyarországon 1848–1849-ben. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2013. 4 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Lázár Balázs: Krajovai és topolyai báró Kray Pál táborszernagy katonai pályája. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 2013. 23 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Zoltán Vági–László Csősz–Gábor Kádár: The Holocaust in Hungary (Evolution of a Genocide) AltaMira Press in association with the United States Holocaust Memorial Museum 2013. 4 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép

„A királynét megölni nem kell félnetek jó lesz…” Merániai Gertrúd emlékezete, 1213–2013. Kiállításvezető. Szerk. Majorossy Judit. Ferenczy Múzeum, Szentendre. 5 színes történelmi térkép + családfa

Végh András: Buda várostörténeti atlasz. 6 színes történelmi térkép

Weisz Boglárka: A királyketteje és az ispán harmada. (Vámok és vámszedés Magyarországon a középkor első felében) MTA BTK TTI, Budapest, 2013.10 fekete-fehér szövegközi térkép és 1 nagy fekete-fehér térkép

Borbély Ákos–Monory Zénó–Tömördi Máté: Volt egyszer egy cukoripar. Akadémiai, Budapest 2013. 21 színes gazdaságtörténeti térkép

Paládi Kovács Attila: Munkák, emberek, hiedelmek a Bódva mentén. MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 2013. 12 fekete-fehér néprajzi térképe

2014

Sz. Simon Éva: A hódoltságon kívüli „hódoltság”. Oszmán terjeszkedés a Délnyugat-Dunántúlon a 16. század második felében. MTA BTK TTI, Budapest, 2014. 10 fekete-fehér, 9 színes térkép

Kovács István: Bem tábornok. Az örök remények hőse. Magyar Napló, Budapest, 2014. 9 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Sudár Balázs: Dzsámik és mecsetek a hódolt Magyarországon. MTA BTK TTI, Budapest 2014. 17 fekete-fehér történelmi térkép

Hajdu Tibor: Az orosz vezérkar 1910–1913-as tervei az Osztrák–Magyar Monarchia és Németország elleni támadásra. In: Történelmi Szemle, 2014. 2. 6 fekete-fehér katonai térkép

Hadaink vonulnak – K. R. Szemjakin orosz ezredes magyarországi levelei 1849-ből. Az iratokat gyűjtötte és válogatta, fordította, sajtó alá rendezte, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Rosonczy Ildikó. Argumentum, Budapest, 2014. 3 fekete-fehér katonai térkép

Politikai krízisek Európa peremén:A Kaukázustól a Brit-szigetekig. Szerk. Kovács Bálint–Matevosyan Hakob. Magyar Napló, Budapest, 2014. 9 fekete-fehér történelmi térkép

Ágoston Gábor: Európa és az Oszmán hódítás. HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, Budapest, 2014. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Katus László: Európa története a középkorban. Kronosz, Pécs, 2014. 7 fekete-fehér történelmi térkép

Csapody Tamás: Bortól Szombathelyig. Tanulmányok a bori munkaszolgálatról és a bori munkaszolgálatosok részleges névlistája. Zrínyi, Budapest 2014. 2 színes és 10 fekete-fehér történelmi térkép

Sudár Balázs–Petkes Zsolt: A honfoglalók viselete. Magyar Őstörténeti Témacsoport MTA BTK–Helikon, Budapest, 2014 (Magyar őstörténet, 1.) 3 színes történelmi térkép, 18 színes földrajzi térkép

Magyar őstörténet. (Tudomány és hagyományőrzés) Szerk. Sudár Balázs–Szentpéteri József–Petkes Zsolt–Lezsák Gabriella–Zsidai Zsuzsanna. Budapest, 2014 (MTA BTK MŐT Kiadványok, 1.) 3 térkép, 6 ábra

A török népek vallásai (Filológiai tanulmányok a török vallásos szövegek köréből). Szerk. Biacsi Mónika–Ivanics Mária. SZTE Altajisztikai Tanszék, MTA–SZTE Turkológiai Kutatócsoport, Szeged, 2014. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Péterfi Bence: Egy székely két élete. Kövendi Székely Jakab pályafutása. Kronosz–Magyar Történelmi Társulat, Pécs–Budapest, 2014. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Berényi László: Esterházyak. Egy ezeréves család történetei. I–II. köt, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, 2014. 6 színes történelmi térkép

2015

Pál Fodor: The Unbearable Weight of Empire. (The Ottomans in Central Europe – A Failed Attempt at Universal Monarchy 1390-1566) Research Centre for the Humanities, HAS Budapest 2015. 5 fekete-fehér történelmi térkép

Kasza Péter: Egy korszakváltás szemtanúja – Brodarics István pályeképe. Kronosz–Magyar Történelmi Társulat, Pécs–Budapest, 2015. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Dér Cs. Dezső: Az 1848–49-es I. magyar hadtest születése (Hadszervezés az önálló működés időszakában) HM HIM–Line Design Budapest, 2015. 11 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Hermann Róbert: A honvesztéstől a honmentésig. Perczel Mór téli hadjárata, 1848. december 14.–1849. január 27. Line Design, Budapest, 2015. 14 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Tóth Ferenc: Egy magyar származású francia diplomata életpályája. Francois de Tott báró (1733–1793) MTA BTK TTI, Budapest 2015. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Magyarok a honfoglalás korában. Szerk. Sudár Balázs. MTA BTK MŐT–Helikon, 2015. (Magyar Őstörténet, 2.) 26 színes történelmi térkép

Réfi Attila: A Meskó-hadosztály az 1813. évi őszi hadjáratban, avagy egy dicső pályafutás balsikerű lezárása. Hadtörténelmi Közlemnyek, 2015. 2. 3 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Deborah S. Cornelius: Magyarország és a II. világháború – kutyaszorítóban. Rubicon-Ház Kft. Budapest 2015. 3 fekete-fehér történelmi térkép

La Hongrie ottomane, XVIe–XVIIe siecles. Histoire, Economie, Société. Époques moderne et contemporaine, 2015. 3. 6 fekete-fehér francia nyelvű történelmi térkép

Honfoglalók fegyverben. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs MTA BTK MŐT–Helikon, 2015. (Magyar Őstörténet, 3.) 6 színes történelmi térkép

Turcsányi Károly–Bán Attila–Hegedűs Ernô–Molnár Gábor: Haderők és hadviselés az előltöltő fegyverek korában. HM Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, Budapest, 2015. 18 fekete-fehér hadtörténelmi térkéő

A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Főszerk. Fodor Pál–Sokcsevits Dénes. MTA BTK TTI, Budapest, 2015. 6 fekete-fehér magyar és horvát nyelvű gazdaságtörténeti térkép

Fedeles Tamás: „Isten nevében utazunk” Zarándokok, búcsújárás, kegyhelyek a középkorban. Kronosz, Pécs, 2015. 9 színes történelmi térkép

Pécs története II. A püspökség alapításától a török hódításig. Főszerk.Vonyó József. Szerk. Font Márta. Pécs Története Alapítvány–Kronosz, Pécs 2015. 30 színes történelmi térkép

Buda I. kötet, 1686-ig. Magyar Várostörténeti Atlasz 4. Írta és összeáll. Végh András. MTA Várostörténeti Albizottság–Budapest Történeti Múzeum–PPKE BTK Régészeti Tanszék, Budapest, 2015. 11 színes várostörténeti térkép

Magyarország hadtörténete III. Magyarország a Habsburg Monarchiában, 1718–1919. Főszerk. Hermann Róbert. Zrínyi, Budapest, 2015. 63 színes hadtörténelmi térkép

2016

Rosonczy Ildikó: Orosz fegyverekkel Ferenc Józsefért. Tanulmányok I. Miklós 1849-es magyarországi beavatkozásáról. Magyar Napló, Budapest, 2016. 8 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Közös úton – Budapest, Krakkó a középkorban – Kiállítási katalógus. BTM, Budapest, 2016. 7 színes történelmi térkép

Grüll Tibor: A tenger gyömölcsei. A tenger szerepe a Római Birodalom gazdaságában. Kronosz Kiadó, Pécs, 2016. 7 színes történelmi térkép

Szarka László: A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikályában. Kalligram, Pozsony, 2016. 5 fekete-fehér, 7 színes térkép

Fejedelemasszonyok és a vallásszabadság Erdélyben. Tanulmánykötet és kiállítási katalógus. Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény, Veszprém, 2016. 8 színes kétnyelvű történelmi térkép

Horváth Miklós–Kovács Vilmos: Magyarország az atomháború árnyékában. Fejezetek a hidegháború korszakának had- és haditechnikai-történetéből. HM Zrínyi Nonprofit Kft.– Zrínyi, Budapest, 2016. 12 színes történelmi térkép

Stanislaw Sroka: A középkori Bártfa és kapcsolatai Kis-Lengyelországgal. MTA BTK TTI, Budapest 2016. 27 fekete-fehér történelmi térkép

Demeter Gábor: A Balkán és az Oszmán Birodalom II. Társadalmi és gazdasági átalakulások a 18. század végétől a 20. század elejéig. (Oszmán Birodalom: Rumélia, Anatólia, Közel-Kelet) MTA BTK TTI, Budapest 2016. 12 fekete-fehér történelmi térkép

Ormos Mária: A Föld felfedezése és meghódítása. Nyugat-Európa a csúcson. Kossuth, Budapest, 2016. 7 fekete-fehér történelmi térkép

Elfeledett háborúk. Középkori csaták és városostromok (6–16. század). Zrínyi, Budapest, 2016. 9 fekete-fehér történelmi térkép

„Nekünk mégis Mohács kell…” II. Lajos király rejtélyes halála és különböző temetései. MTA BTK TTI–OSZK Budapest, 2016. 5 színes történelmi térkép

Egy elfeledett ostrom emlékezete – Szigetvár, 1556. MTA BTK TTI, Budapest, 2016. 8 (4 magyar, 4 angol nyelvű) hadtörténelmi térkép

Varga Szabolcs: Leonidász a végvidéken. Zrínyi Miklós (1508–1566). Kronosz– Magyar Történelmi Társulat, Pécs–Budapest, 2016. 10 színes történelmi falitérkép

Via Sancti Martini – Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. MTA BTK TTI, Budapest, 2016. 6 színes történelmi térkép

Szabolcs Varga: Europe’s Leonidas: Miklós Zrínyi, Defender of Szigetvár. Research Centre for the Humanities, HAS, Budapest, 2016. 12 színes angol nyelvű térkép

Martin de Tours – Le rayonnement de la cité. (Tóth Ferenc tanulmányához) Ville de Tours, 2016. 5 színes francia nyelvű történelmi térkép

Zeidler Miklós: Trianon. Kossuth Budapest, 2016 (A Magyar Történelem Rejtélyei, 20.). 10 színes történelmi térkép

Klima László: Jürkák, Tormák, Merják. Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból. MTA BTK MŐT, Budapest, 2016. 7 fekete-fehér történelmi térkép

Honfoglalás és megtelepedés. Szerk. Sudár Balázs–Petkes Zsolt. Helikon–MTA BTK MŐT. Budapest, 2016 (Magyar Ősörténet, 4.) 15 színes történelmi térkép

Remény és pokol – Kézzelfogható hadtörténelem, 1956. Szerk. Horváth Mikós. HM Zrínyi Nonprofit Kft.–Zrínyi, Budapest, 2016. 7 színes történelmi térkép

2017

Magyarország hadtörténete I. A kezdetektől 1526-ig. Főszerk. Hermann Róbert. Budapest, 2017. 54 színes hadtörténelmi térkép

Raimondo Montecuccoli: Mémoires ou Principes de l’art militaire en général. Sous la direction de Ferenc Tóth. Budapest, 2017. 4 fekete-fehér francia hadtörténelmi térkép

Zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly–Versailles–Budapest (1920). Budapest, 2017. 2 színes történelmi térkép

Kertész István: A görög–római hadművészet fejlődése. A trójai háborútól Julius Caesar koráig. Budapest 2017. 16 színes hadtörténelmi térkép

Zsoldos Attila: A Druget-tartomány története, 1315–1342. Budapest, 2017. 8 színes történelmi térkép

Mihalik Béla Vilmos: Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében, 1670–1699. Budapest, 2017. 4 fekete-fehér történelmi térkép

Hoffmann, István–Rácz, Anita–Tóth, Valéria: History of Hungarian Toponyms. BUSKE, 2017. 10 színes történelmi térkép

Ormos István: Egy életút állomásai. Kmoskó Mihály (1876–1931). Budapest, 2017. 5 fekete-fehér térkép

Bottoni, Stefano: Long Awaited West. Eastern Europe since 1944. Indiana Bloomington, 2017. 8 fekete-fehér történelmi térkép

Journal des campagnes du duc Charles V de Lorraine. Texte présenté et annoté par Ferenc Tóth. Paris, 2017. 9 fekete-fehér francia nyelvű térkép

A szentgotthárdi csata és a vasvári béke – La bataille de Saint-Gotthard et la paix de Vasvár. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest, 2017. 7 magyar és 6 francia nyelvű színes történelmi térkép

Párhuzamos nemzetépítés, konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848–1938) Szerk. Szarka László. Budapest, 2017. 5 fekete-fehér történelmi térkép

Oborni Teréz: Az ördöngös Barát. Fráter György (1482–1551). Pécs–Budapest, 2017. 6 fekete-fehér történelmi térkép

Font Márta–Barabás Gábor: Kálmán (1208–1241), Halics királya, Szlavónia hercege. BudapestPécs, 2017. 11 fekete-fehér történelmi térkép

A Guide to Hungarian Culture. Budapest, 2017. 9 színes angol nyelvű történelmi térkép

Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Budapest, 2017. [Magyar őstörténet, 5.] 5 színes történelmi térkép

DENTUMOGER I. Tanulmányok a korai magyar történelemről. Szerk. Sudár Balázs. Budapest 2017. 5 fekete-fehér történelmi térkép

Oborni Teréz: Bethlen Gábor. Budapest, 2017. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 2.] 3 színes történelmi térkép

Pósán László–Veszprémy László–Boda József–Isaszegi János: Őrzők, vigyázattok a határra! Budapest, 2017. 41 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Bagi Dániel: Divisio Regni. Országmegosztás, trónviszály és dinasztikus történetírás az Árpádok, Piastok és Premylidák birodalmában a 11. és a korai 12. században. Pécs, 2017. 7 fekete-fehér történelmi térkép

2018

Gebei Sándor: II. Rákóczi Ferenc. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 5.] 4 színes történelmi térkép

Világtörténet, 2018. 1. 3 fekete-fehér történelmi térkép

Rubicon, 2018. 3–4. (Vármegyék – 1000 éves intézményrendszer). 17 színes történelmi térkép

Görgei Artúr válogatott írásai. Értekezések, vitairatok, cikkek, interjúk 1848–1915. Szerk. Hermann Róbert. Budapest, 2018. 12 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Magyarország hadtörténete IV. 1919-től napjainkig. Főszerk. Horváth Miklós. Budapest, 2018. 34 színes hadtörténelmi térkép

Kemény Krisztián: A második szolnoki ütközet (1849. március 5.). Hadtörténelmi Közlemények, 2018. 2. 3 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Rubicon, 2018. 7–8. (A Szent Korona hazatér) 13 színes történelmi térkép

Kik vagyunk? Magyarországi nemzetiségek c. kiállításhoz Magyar Nemzeti Levéltár részére, 2018. 1 térképmagyarázó szöveg, 18 magyar, 10 angol nyelvű történelmi térkép

Szilágyi Adrienn: Az uradalom elvesztése. Nemesi családok a 19. századi Békés megyében. Budapest 2018. 1 színes, 4 fekete-fehér történelmi térkép

Történelmi Atlasz Középiskolásoknak. Budapest, 2018. 3., javított és bővített kiadás. 192 Színes történelmi térkép

A magyar légierő 100 éve/100 Years of the Hungarian Air  Force. Szerk. Tőrös István. Budapest, 2018. 5 színes magyar/angol térkép

Csudáknak éve, 1848–1849. Budapest, 2018. [Kézzelfogható történelem] 9 színes hadtörténelmi térkép

Font Márta: Könyves Kálmán. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 6.] 3 színes történelmi térkép

Zsoldos Attila: IV. Béla. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben 8.] 4 színes történelmi térkép

Bertényi Iván: Nagy Lajos. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 9.] 2 színes történelmi térkép

Hausner Gábor: Zrínyi Miklós. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 12.] 2 színes történelmi térkép

Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond. Budapest, 2018. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 13.] 3 színes történelmi térkép

Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk. Pósán László–Veszprémy László–Isaszegi János. 2018. 33 fekete-fehér történelmi térkép

A Szent Korona hazatér. A magyar korona tizenegy külföldi útja (1205–1978). Szerk. Pálffy Géza. Budapest, 2018. 13 színes történelmi térkép

A honfoglalók műveltsége. Szerk. Sudár Balázs. Budapest, 2018. [Magyar őstörténet, 6.] 3 színes történelmi térkép

Hoffmann István–Rácz Anita–Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai. Budapest 2018. 9 színes történelmi térkép

Oborni Teréz: Erdélyi országgyűlések a 16–17. században. Budapest, 2018. 6 fekete-fehér történelmi térkép

Szabó János–Bollók Ádám: A „szavart–türk dosszié”. A 9. századi kelet-európai steppei vándorlások 16–17. Századi párhuzamok tükrében. Századok, 2018. 3. 3 fekete-fehér történelmi térkép

Papp Adrienn: Török fürdők régészeti emlékei Magyarországon. Budapest 2018. 9 fekete-fehér történelmi térkép

Hegyi, Klára: The Ottoman Military Organisation in Hungary. Fortresses, Fortress Garrisons and Finances. Berlin 2018. 8 fekete-fehér angol nyelvű történelmi térkép

2019

Az ismeretlen Görgei című időszakos kiállításra (Magyar Nemzeti Múzeum). 9 színes hadműveleti falitérkép, 22 színes csata falitérkép

The Battle for Central Europa. The Siege of Szigetvár and the Death of Süleyman the Magnificent and Nicolas Zrínyi (1566). Ed. Fodor, Pál. Budapest–Leiden–Boston. 2019. 15 színes történelmi térkép

Bertényi Iván, ifj.: Tisza István. Budapest, 2019. [Sorsfordítók a magyar történelemben, 16.] 3 színes történelmi térkép

Horn Ildikó: Báthory István. Budapest, 2019. [Sorsfordítók a magyar történelemben 18.] 1 színes történelmi térkép

Kecskemét. Összeáll. Sárosi Edit–Szilágyi Magdolna–Szilágyi Zsolt. Budapest–Kecskemét, 2018. [Magyar Várostörténeti Atlasz, 7.] 1:2500 alaptérkép és 3 keresztmetszet-térkép

Örmények az Oszmán Birodalomban és Magyarországon és Erdélyben c. kiállítás. 2 színes történelmi falitérkép

Török világ – Magyar világ c. kiállítás (Dunaföldvár). 8 színes történelmi térkép

Kik vagyunk? Magyarországi nemzetiségek. Budapest 2019. 13 színes etnikai térkép

Gyóni Gábor: A magyarság hajnalán. A magyarok korai története a honfoglalásig. Budapest 2019. 11 fekete-fehér történelmi térkép

Font Márta–Sudár Balázs: Honfoglalás és államalapítás, 9–10. század (A törzsszövetségtől a keresztény királyságig). Budapest, 2019. [Magyar História, 1.] 19 színes történelmi térkép

Kőszeg. Összeáll. Bariska István, Budapest 2018. [Magyar Várostörténeti Atlasz, 6.] 1:2500 alaptérkép és 21  tematikus-térkép

Az ismeretlen Görgei. Kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban. Kiállítási katalógus. Budapest, 2019. 9 színes hadműveleti térkép, 17 színes csatatérkép

Bagi Zoltán Péter: Türkenlouis. Bádeni Lajos (1655–1707). Pécs–Budapest, 2019. 12 fekete-fehér hadtörténelmi térkép

Hegyi Klára: A füleki szandzsák. Budapest, 2019. 3 szövegközi fekete-fehér térkép, 1 nagyobb, kihajtható fekete-fehér térképmelléklet

Font Márta: Az Árpád-ház évszázadai 1038–1301 (Az első szent királytól az utolsó aranyágacskáig). Budapest, 2019. [Magyar História, 2.] 21 színes történelmi térkép

Új korszak határán. Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában. Szerk. Szabó János, B.Fodor Pál. Budapest, 2019. 3 fekete-fehér történelmi térkép

These were hard times for Skanderbeg, but he had an ally, the Hungarian Hunyadi. Episodes in Albanian–Hungarian Historical Contacts. Ed.Csaplár-Degovics, Krisztián. Budapest, 2019. 6 fekete-fehér történelmi térkép

KUTATÁSI TERÜLET

Történelmi térképek tervezése és szerkesztése (magyar és egyetemes történelem)

Magyarország történeti földrajza

TANÍTÁS

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora Újkori Történeti Tanszék, történeti földrajz (óraadó tanár: 2001–2002)