Sokcsevits Dénes

Sokcsevits Dénes

Sokcsevits, Dénes
Sokcsevits Dénes
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Délkelet-Európa témacsoport
Telefon: 224/6700/4619
E-mail:

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone:

Email:

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Baja, 1960. 01.16.

 

VÉGZETTSÉG

Zágrábi Tudományegyetem, művészettörténész-régész (1986)

 

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD történelemtudomány (1999)

Dr. habil 2007

 

MUNKAHELYEK

Pécsi Tudományegyetem (1991–2008), egyetemi tanársegéd (1991–1998), egyetemi adjunktus (1998–2001), egyetemi docens (2001–),

Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudomány Kar, Szlavisztika Intézet, intézetigazgató; Horvát Nyelv és Irodalom Tanszék – tanszékvezető (2008–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos főmunkatárs (2013–)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Sokcsevits Dénes–Szilágyi Imre–Szilágyi Károly: Déli szomszédaink története. Bereményi Kiadó, Bp., 1994. 335 p.

2. Magyar múlt horvát szemmel. Kapu Könyvek. Magyar a Magyarért Alapítvány, Bp., 2004. 261.

3. Slika drugoga. Promjene u predodžbi koju su stvarali Hrvati o Mađarima u 19. stoljeću. In: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102–1918. Zbornik radova, Hrvatski institut za povijest, Zagreb, 2004. 223–228.

4. A fiumei rezolúció és az 1905 és 1907 közötti horvát–magyar közeledés előkészítése a horvát sajtóban. Századok, 3. (2005) 751–767.

5. Odjek narodnog pokreta u Hrvatskoj u mađarskoj javnosti (1903. god.). Časopis za suvremenu povijest, Zagreb, 3. (2005) 665–678.

6. Hrvati u očima Mađara, Mađari u očima Hrvata. Kako se u pogledu preko Drave mijenjala slika drugoga. Naklada Pavičić, Zagreb, 2006. 382.

7. Horvátország Közép-Európa és a Balkán között. Kreatéka Kiadó, Bp., 2007, 140.

8. A katolikus egyház Horvátországban az usztasa és a szocialista rendszer idején. Világtörténet, 3–4. (2010) 54–68.

9. Horvátország a 7. századtól napjainkig. Mundus Novus Kiadó, Bp., 2011. 846.

10. A bácskai bunyevácok a horvát, magyar és szerb nemzeti integrációs törekvések ütközőpontján. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó–MTA Társadalomkutató Központ, 2011. 631–642.