Pótó János

Pótó János

Pótó, János
Pótó János
Beosztás: tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető
Témacsoport: Bibliográfiai témacsoport
Telefon: 224-6718, 224.6700/4617
E-mail: poto.janos@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow, Research Team Leader

Research Team: Contemporary History Research Team

Phone: +361 224-6718

Email: poto.janos@btk.mta.hu

Degree: PhD

Research Field: 20th century Hungarian cultural and social history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kaposvár, 1956. 07. 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem, esztétika szak (1982)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, új- és legújabb kori történeti muzeológia szak (1983)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT:

PhD

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

História szerkesztőség (1982–1986)

MTA Történettudományi Intézet (1986–2011)

MTA Elnöki Titkárság (1998–2002)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyarország Felfedezése Alapítvány (kuratóriumi tag: 2003–)

Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Kutatási Kuratóriuma (tag: 2010–2011, elnök: 2012–)

História Alapítvány (kuratóriumi tag: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Károlyi Mihály-díj (1986)

Akadémiai Ifjúsági Díj (1988)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Történelmi Szemle (olvasószerkesztő: 1990–1994, rovatvezető: 1999–)

História (szerkesztőségi tag: 2012–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1984

A Wallenberg-emlékmű. História, 6 (1984) 1. 17–19.

Zander, Ulf: Förintelsens röda nejlika. Raoul Wallenberg som som historiekulturell symbol. Stockholm, 2012. Forum för levande historia, 234. p. 175.,
p. 231.
Maurice Samuelson: Hungary Pays Official Tribute to Raoul Wallenberg. The Jewish Floridian of South Broward, Vol. 16. (1986.) January 31. (No. 5.) 2. ufdc.ufl.edu/AA00014306/00056.

1988

Revíziós emlékművek. História, 10 (1988) 2–3. 40–42.

Süle Tamara: A kitüntetett tér. Jogi, politikai és szimbolikus küzdelmek a Szabadság téri szovjet emlékmű körül. Új Forrás, 43. (2011.) 6. 24–36. p. 35. 14. és 16. j.
Kovács Ferenc: A Kettős Szentév és a Szent Jobb országjárása 1938-ban. Katonaújság, 2013. 4. sz. (augusztus). 18. j.

1989

Emlékművek, politika, közgondolkodás. Bp., 1989 [1990]. 164. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 7.]

Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kolozsvár, 2012. Kriza János Néprajzi Társaság–Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 320. p. 37. 52. j.,
p. 291.
Leslie Marie Waters: Resurrecting the Nation: Felvidék and the Hungarian Territorial Revisionist Project, 1938–1945. Los Angeles, 2012. University of California, 235. http://www.escholarship.org/uc/item/779543v9#page-1. p. 86.,
p. 232.
Kenneth E. Foote–Attila Tóth–Anett Árvay: Hungary after 1989: Inscribing a New Past on Place. The Geographical Review, 90. (2000) July, No. 3. 301–334. p. 307.,
p. 332.
Paul Gradvohl: Héros communistes en Hongrie: Béla Kun, Mátyás Rákosi et János Kádár (ascension et chute). In: Le retour des héros. La reconstitution des mytholigies nationales àl’heure du postcommunisme. Eds. Korine Amacher, Leonid Heller. Louvain-la-Neuve, 2010. Bruylant-Academia, Université de Genève, 127–145. (Publications de L’Institut Européen de L’Université de Genève 6.) p. 133.

1993

Történeti bibliográfia 1990. Összeáll., szerk. Pótó János. Bp., 1993. 91.

1994

Történeti bibliográfia 1991. Összeáll., szerk. Pótó János. Bp., 1994. 108.

Történeti bibliográfia 1992. Összeáll., szerk. Pótó János. Bp., 1994. 135.

Harmadik nekifutásra. A Magyar Tudományos Akadémia „átszervezése”, 1948–1949. Történelmi Szemle, 36 (1994) 1–2. 79–110.

Vonyó József: A Magyar Történelmi Társulat regionális és helyi szervezetei. In uő.: Városok, üzemek, intézmények. Tervek, tapasztalatok, tanulmányok. Pécs, 2012. Kronosz Kiadó, 208–223. p. 209. 6. j.
Glatz Ferenc: Kosáry Domokos, a történész életútja. Magyar Tudomány, 2013. 12.

1995

Történeti bibliográfia 1993. Összeáll., szerk. Pótó János. Bp., 1995. 192.

1996

„…állj az időnek végezetéig!” Az ezredévi emlékművek története. História, 18. (1996) 5–6. 15–18.

Alexander Vari: Re-territorializing the ’Guilty City’: Nationalist and Right-wing Attempts to Nationalize Budapest during the Interwar Period. Journal of Contemporary History, 47. (2012) 4. 709–733. p. 724–725. 64. j.

1998

Történelem–társadalomismeret tankönyvsorozat. Szerk. Pótó János. 1998–2001. [Megjelent 7 kötet.]

1999

Akadémiai Műhely. Könyvsorozat (Székfoglalók, Közgyűlési előadások, Emlékbeszédek). Olvasószerk. Pótó János. Bp., 1999–2002. [Megjelent 18 kötet.]

Millenniumi magyar történelem. Könyvsorozat (Források, Historikusok, Politikai gondolkodók, Életrajzok). Sorozatszerk. Pótó János. Bp., 1999–2004. (Megjelent 45 kötet.]

Colonizarea Transilvaniei. Interviu cu László Makkai realizat de János Pótó. [Erdély betelepülése. Interjú Makkai Lászlóval. Készítette Pótó János.] In: Transilvania văzută în pulicistica istorică maghiară. Momente din istoria Transilvaniei apărute în revista História. Întocmită de Bárdi Nándor. Traducere de Skultéty Sándor. Miercurea-Ciuc, 1999. 66–76.

Both Noémi Zsuzsanna: Magyar honfoglalás a kortárs magyar és román történetírásban. Korunk, III. 23. (2012.) január (1. sz.) 77–83. p. 82.

Problemele controversate aledescălecatului maghiarilor. Interviu cu György Györffy realizat de János Pótó. [A honfoglalás vitás kérdései. Interjú Györffy Györggyel. Készítette Pótó János.] In: Transilvania văzută în pulicistica istorică maghiară. Momente din istoria Transilvaniei apărute în revista História. Întocmită de Bárdi Nándor. Traducere de Skultéty Sándor. Miercurea-Ciuc, 1999. 31–44.

Both Noémi Zsuzsanna: Magyar honfoglalás a kortárs magyar és román történetírásban. Korunk, III. folyam, 23. (2012.) január, (1. sz.) 77–83. p. 82.,
p. 83.

2000

A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei. Olvasószerk. Pótó János. Bp., 2000. [Megjelent 29 füzet.]

2001

Magyarországi kutatóhelyek. IIV. Élettudományok. Társadalomtudományok. Természettudományok. Mutatók. Összeáll., olvasószerk., szerk. Pótó János. Bp., 2001. 280, 357, 271, 128.

Történeti életrajzok. Könyvsorozat. Sorozatszerk. Pótó János. Bp., 2001–2003. [Megjelent 5 kötet.]

Rendszerváltások és emlékművek. Budapesti Negyed, (2001) nyár–ősz, 32–33. 219–244.

Alexander Vari: Re-territorializing the ’Guilty City’: Nationalist and Right-wing Attempts to Nationalize Budapest during the Interwar Period. Journal of Contemporary History, 47. (2012) 4. 709–733. p. 722. 59. j.

2002

Understanding the Hungarian Academy of Sciences: a Guide. Szerk. Pótó János, Tolnai Márton, Zilahy Péter. Bp., 2002. 79.

Szekfű Gyula: Rövid magyar történet, 1606–1939. Sajtó alá rend., szerk. Soós István, Pótó János. Bp., 2002. 564.

R. Várkonyi Ágnes: Végig nem vitt viták. A szatmári béke a történetírásban. Századok, 146. (2012) 4. 763–797. p. 787. 106. j.,
p. 788. 107., 108., 109. j.

Nemzet és emlékezet. Könyvsorozat. Sorozatszerk. Pótó János. Bp., 2002–2009. [Megjelent 10 kötet.]

2003

Az emlékeztetés helyei. Emlékművek és politika. Bp., 2003. 310.

Gröller, Harald D.–Balogh, László Levente: „Mit Geschichte will man etwas!” Erinnerungs- und Gedächtnisorte in Debrecen. Wien–Berlin, 2011. Lit Verlag 114. (Transkulturelle Forschungen an den Österreich-Bibliotheken im Ausland, Band 4.) p. 76.,
p. 86.,
p. 100.,
p. 113.
Zombory Máté: Az emlékezés térképei. Magyarország és a nemzeti azonosság 1989 után. Bp. 2011. L’Harmattan, 307. p. 304.
Tulipán Éva: Szigorúan ellenőrzött emlékezet. A Köztársaság téri ostrom 1956-ban. Bp. 2012. Argumentum, 163. p. 150.
Murányi Gábor: Rohan az idő. Amerikaiak szobrai Budapesten. Heti Világgazdaság, 34. (2012) 25. (június 23.) 38–39. p. 39.
Alexander Vari: Re-territorializing the ’Guilty City’: Nationalist and Right-wing Attempts to Nationalize Budapest during the Interwar Period. Journal of Contemporary History, 47. (2012) 4. 709–733. p. 722. 54. j.
Jakab Albert Zsolt: Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron. Kolozsvár, 2012. Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, 320. p. 37. 52. j.,
p. 291.
Legát Tibor: Bronz, aranyáron – Andrássy Gyula szobra a Kossuth téren. Magyar Narancs, 25. (2013.) 28. (július 11.) http://magyarnarancs.hu/belpol/bronz-aranyaron-85607. p. 14–16.
Pótó János: Szobrok és emlékművek mint bűnbakok… avagy hogyan döntünk szobrot, mikor és miért: In Bűnbakok minden időben. Bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben. Szerk. Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József. Pécs–Bp., 2013. Kronosz Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, p. 83.
Miklós Zeidler: Verejnéprejavy maďarského iredentizmu medzi svetovými vojnami. In: Rozpad Uhorska a trianonská mierová zmluva. K politikám pamäti na Slovensku a v Madarsku. Redaktori: Miroslav Michela, László Vörös. Bratislava, 2013. Historický ústav, SAV, 205–232. p. 124.,
p. 215.,
p. 216.,
p. 218.,
p. 221.,
p. 223.,
327. p.
Csunderlik Péter – Pető Péter: Wo warst du Vater? - Hitler és a Szabadság tér szovjet emlékezete. http://cspg.nolblog.hu/archives/2009/11/24/Wo_warst_du_Vater_-_Hitler_es_a_Szabadsag_ter_szovjet_emlekezete/
Csunderlik Péter: A „kicsapó és megfeneklő hullám”. A száműzött Rákóczi poétikája. Kommentár, közéleti és kulturális folyóirat, 2011. 2. 35. j.
Wehner Tibor: Emlékmű-sablonok. Kisfaludi Strobl Zsigmond első világháborús monumentumai. Tiszatáj, 2014. 6. http://tiszatajonline.hu/?p=64084. 16–19. j.

A Magyar Tudományos Akadémia tagjai, 1825–2002. I–III. A szerk. titkára, felelős kiadó Pótó János. Bp., 2003. 1536.

2008

A szobordöntés hagyományai. Atelier (Komárno), 11. (2008) 1. 8.

Pótó János: Szobrok és emlékművek mint bűnbakok… avagy hogyan döntünk szobrot, mikor és miért: In Bűnbakok minden időben. Bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben. Szerk. Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József. Pécs–Bp., 2013. Kronosz Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, p. 89.

2012

Fotók faggatása. Ismeretlen kaposvári fényképek az 1956-os forradalomról. Somogyi Honismeret, (2011) 2. 58–65.

Kádár János. In: Nemzeti évfordulóink, 2012. Főszerk. Estók János. Bp., 2012. 21.

Dudás József. In: Nemzeti évfordulóink, 2012. Főszerk. Estók János. Bp., 2012. 44–45.

Kállay Miklós. In: Nemzeti évfordulóink, 2012. Főszerk. Estók János. Bp., 2012. 49.

Szigethy Attila. In: Nemzeti évfordulóink, 2012. Főszerk. Estók János. Bp., 2012. 55.

Wallenberg és emlékműve. 1945–1984–2012. História, 34. (2012) 2. 26–29.

Raoul Wallenberg, az embermentő és az áldozat. História, 34. (2012) 2. 28. (P. J. szignóval.)

Wallenberg-emlékművek és emlékhelyek a világban. História, 34. (2012) 2. 29. (P. J. szignóval.)

Terek és nevek. Köztérelnevezések a szimbolikus politika tévútjain. Történelmi Szemle, 54. (2012) 1. 161–173.

Élet a szalonban. Wohl Janka szövegeiből összeáll.: Pótó János. História, 34. (2012) 3. 14–15.

Aki nem volt ott… A koronázás és Deák. História, 34. (2012) 3. 28. (P. J. szignóval.)

Ki is a magyar? [A Polányi családról.] História, 34. (2012) 3. 32.

Reguly Antal (1819–1858). A rokonság első tudós kutatója. História, 34. (2012) 7. 9. (P. J. szignóval.)

Mikael Agricola (1510 k.–1557). A finn irodalmi nyelv megteremtője. História, 34. (2012) 7. 22. (P. J. szignóval.)

Johan Vilhelm Snellman (1806–1881). A nemzeti ideológia atyja. História, 34. (2012) 7. 23. (P. J. szignóval.)

A helsinki olimpia. História, 34. (2012) 7. 39. (P. J. szignóval.)

A finnlandizáció kulcsszereplői. Juho Kusti Paasikivi (1870–1956), Urho Kaleva Kekkonen (1900–1986). História, 34. (2012) 7. 41.

Helsinki záróokmány – helsinki folyamat. História, 34. (2012) 7. Európában. Tegnap, ma holnap melléklet, 1. (2012) 2. füzet, 14.

Az új emlékmű többrétegű jelentéstartalmat hordoz. [Interjú Pótó Jánossal. Készítette: Páll Gabriella.] In: Lobogás. A XV. kerületi új 1956-os emlékmű története. Szerk. Nagy Borbála Réka. Bp., 2012. 49.

Gecsényi Lajos műveinek bibliográfiája (1966–2012). In A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Bp.–Győr, 2012. 873–904.

Liszt a balkonon. Varga Imre szobrairól. História, 34. (2012) 8. 26–27.

Lackó Miklós (1921–2010) műveinek bibliográfiája. Összeáll. Pótó János. Történelmi Szemle, 54. (2012) 4. 677–697.

Tér-idő, MR1 Kossuth Rádió, A köztéri szobrok világa, 4 részes sorozat, 2012. január 23–27. (Négyszer 25 perc adásidő, többekkel.) http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/legfrissebbek/ter-ido-elozetes-a-kozteri-szobrok-vilaga.html

Délutáni találkozás, közéleti beszélgetések, Magyar Katolikus Rádió, Magyarország a Szovjetunió árnyékában, 2012. január 27. (Gecsényi Lajossal.) http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&.

Délutáni találkozás, közéleti beszélgetések, Magyar Katolikus Rádió, Magyarország a Rákosi-korszakban, 2012. február 24. (Gecsényi Lajossal.) http://www.katolikusradio.hu/?m_id=4&.

KorTárs. MTV 1. Március 15-éről és a köztéri szobrászatról. 2012. március 14. http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/KorTars.aspx.

Múlt-Kor, MTV 1. Propaganda-művészet. 2012. március 26. http://videotar.mtv.hu/Videok/2012/03/27/09/Mult_kor_2012_marcius_26__Propaganda_muveszet.aspx.

Megbeszéljük, Klubrádió, Károlyi Mihály szobrának eltávolításáról, 2012. március 29. http://www.klubradio.hu/index.php?id=33.

Kulissza, Lánchíd rádió, a Kossuth tér szobrairól és a tér történetéről, 2012. április 13. Szerkesztő-műsorvezető: Kocsis Éva és Pelyach Gergely.

Az emlékezetpolitikáról és a szimbolikus politikáról. Pozsony, 2012. március 22. Pozsonyi Magyar Intézet. „Magyarország arcai” című konferencia. (Stefano Bottonival és Egry Gáborral közösen.)

A győzelem kulisszái. Budapest, 2012. május 8. Nagy Imre Emlékház. 16 óra (48 perc). A győzelem napja alkalmából. Megtekinthető: http://www.youtube.com/watch?v=yyX2IH78v5o

Szobrok és emlékművek mint bűnbakok … avagy hogyan döntünk szobrot, mikor és miért? Zánka, 2012. augusztus 27. „Bűnbakok az európai és a magyar történelemben” című konferencia. Rendező: Magyar Történelmi Társulat.

Wallenberg Memorial Sites in Budapest. Stockholm, 2012. október 19. A „Raoul Wallenberg – Symbol or Mistery?” című konferencián (október 18–19.). Rendező: Living History Forum, Stockholm. http://www.levandehistoria.se/english/projects/raoulwallenberg1912-2012/conference.

Somfay Örs PhD-disszertációjának munkahelyi vitája. Felkért szakértő. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történettudományi Intézet, 2012. május 17. 10 óra.

Rieder Gábor: A magyar szocreál festészet története 1945–1956. Ideológia és egzisztencia. PhD-értekezés védése. Opponens. 2012. szeptember 28. 1400 ELTE Művészettörténeti doktori iskola.

Terek és nevek. Köztérelnevezések a szimbolikus politika tévútjain. Történelmi Szemle, 54. (2012) 1. 161–173.

Murányi Gábor: Utcák és kapcák. Heti Világgazdaság (hvg), 35. (2013.) június 8. (23. sz.) p. 80–81.
Pótó János: Szobrok és emlékművek mint bűnbakok… avagy hogyan döntünk szobrot, mikor és miért: In Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben. Szerk. Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József. Pécs–Bp., 2013. Kronosz Kiadó, Magyar Történelmi Társulat, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, p. 85.,
p. 91.
Cecile Moore: “The renaming of public space in Budapest: The divided politics of contemporary Hungarian Identity.” Pecob’s Paper Series, 2013. June, Nr. 36. 41. p. 29.,
p. 35.

2013

Nagy Imre emlékhelyei. Bp., 2013. 208. (Hajdú Józseffel közösen.)

Wallenberg Memorial Sites in Budapest. A „Raoul Wallenberg – Symbol or Mistery?” című konferencián (Stockholm, október 18–19., rendező: Living History Forum) tartott előadás szövege: http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/wysiwyg_media/janos_poto.pdf

Legát Tibor: „Valahol el kell mondani az ünnepi beszédet.” Pótó János történész köztéri szobrainkról. Magyar Narancs, 25. (2013.) 29. (július 18.) 26–28. http://magyarnarancs.hu/lokal/kozteri-szobrok-poto-janos-tortenesz-85690.

Ilosvai Ferenc: Sas az a turul. Lásd: http://www.egriugyek.hu/velemeny/2291-sas-az-a-turul.html.

Szobrok és emlékművek mint bűnbakok… avagy hogyan döntünk szobrot, mikor és miért. In: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben. Szerk. Gyarmati György, Lengvári István, Pók Attila, Vonyó József. Pécs–Bp., 2013. 83–95.

A világ első Nagy Imre-szobra – Párizs, 1986. Örökségünk, (2013) 1–2. 48–49.

Nagy Imre köztéri emlékezete. Előadás a Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskolájában, 2013. november 5. Budapest.

A hely és szobra. Nagy Imre emlékműve a Vértanúk terén. Előadás a Köztérkép-konferencián, 2013. október 13. Budapest.

Pécsi Tudományegyetem BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Európa és a magyarság a 18–20. században Doktori Program keretében bizottsági tag Simonovics Ildikó doktori szigorlatán, 2013. május 2. 14 óra.

2014

A budapesti Nagy Imre-szobor helye. In: Kilencven. Meglepetéskönyv Méray Tibor születésnapjára. Szerk. Murányi Gábor. Bp. 2014. 161–163.

Szobordöntögetők. BBC History, 4. (2014.) 6. 52–57.

Szoborkeringő. [A budapesti Kossuth tér szobrai.] In: A nemzet főtere. Az Országgyűlés Hivatalának kiadványa a Kossuth tér történetéről. Szerk. Ablonczy Bálint. Bp., 2014. 24–35.

Nagy Imre emlékezete a rendszerváltásban. Emlékkonferencia Nagy Imre miniszterelnök és mártírtársai temetésének 25. évfordulóján. Rendező: Nagy Imre Alapítvány. Hely: Magyar Tudományos Akadémia Kisterem, 2014. június 10. 16 óra. Betegség miatt az előadást Gecsényi Lajos olvasta fel. Az előadás filmfelvétele: https://www.youtube.com/watch?v=IuTwX78c6oU, továbbá http://www.nagyimreemlekhaz.hu/component/galeria/?view=video&;vid=220.

Fordulópont volt az újratemetés. Magyar Nemzet, 77. (2014.) június 11. (157.) 2.

Emlékkonferencia 1989. június 16-a huszonötödik évfordulójának tiszteletére. http://www.nagyimreemlekhaz.hu/2014/06/2014-06-11-21-33-22

The Sowjetisation process of the Hungarian Academy of Sciences (1948–1949). Előadás a „Zentraleuropäische Akademien der Wissenschaften im Kalten Krieg. Transformationsprozesse im Spannungsfeld von Abgrenzung und Annäherung.” című konferencián. Helye: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Clubraum. Rendező: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte. Ideje: 2014. július 2–3. Betegség miatt az előadást Johannes Feichtinger olvasta fel.

Az I. világháború köztéri emlékjelei. Előadás a Nagy Imre Emlékházban a Nagy Imre Alapítvány által a világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából rendezett emlékülésen, 2014. szeptember 25-én. Program: http://nagyimreemlekhaz.hu/2014/09/2014-09-10-10-16-39 Az előadás filmfelvétele: https://www.youtube.com/watch?v=J2XUj9V1y9g továbbá http://www.nagyimreemlekhaz.hu/component/galeria/?view=video&;vid=242

Raoul Wallenberg köztéri emlékezete a szocialista korszakban Magyarországon. Előadás a „Művészet és politika. Kényszerhelyzetek és válaszok a 20. századi magyar művészetben” című konferencián. Hely, idő: Zalaegerszeg, 2014. november 19., Göcseji Múzeum, Kisfaludi-terem. Rendező: Göcseji Múzeum.

Karsai László MTA doktora cím védése (disszertáció: Szálasi Ferenc politikai életrajza), 2014. március 27. MTA Nagyterem, Pótó János a bizottság titkára.

Somfay Örs PhD-védése (disszertáció: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa), 2014. május 6., Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pótó János a disszertáció opponense, a bíráló bizottság tagja.

Egy évnél hamarabb nincs komoly, átgondolt, kiérlelt emlékmű. A vs.hu interjúja Pótó Jánossal a Német megszállás emlékművéről, 2014. január 10. http://vs.hu/titokban-es-gyorsan-elkeszulhet-nemet-megszallas-vitatott-emlekmuve-0110/.

Murányi Gábor: Önként, pénzért, parancsra. Az Orbán-kabinet és a történelem. Heti Világgazdaság (hvg), 36. (2014.) 5. (február 1.), 6–9. p. 7.

Dési János (Klubrádió) interjúja Pótó Jánossal a Német megszállás emlékművéről, 2014. január 27. 1650–1705. A teljes interjú: goo.gl/fb/IHTWl illetőleg http://www.youtube.com/watch?v=2RhCW12b4qU.

Földes György (Pacsirta Rádió) interjúja Pótó Jánossal Történelmi szimbólumok és terek címmel, 2014. február 11. 15–16 óra. A teljes interjú: http://www.pacsirtaradio.hu/wp/?page_id=340, illetőleg http://www.polhist.hu/index.php?option=com_content&;view=article&id=481:toertenelmi-szimbolumok-es-terek-pacsirta-radio.

Így emlékeznek ők – magyar történészek kedvenc emlékművei II. Mandiner blog, 2014. február 19. Többekkel együtt. http://mandiner.blog.hu/2014/02/19/igy_emlekeznek_ok_magyar_torteneszek_kedvenc_emlekmuvei_ii.

Nagy Imre emlékhelyei. Előszó. http://epiteszforum.hu/nagy-imre-emlekhelyei.

Nagy Imre emlékhelyei. Budapest, 2013. Nagy Imre Alapítvány, 208. (Hajdú Józseffel közösen.) [Recenzió.]

Pótó János–Hajdú József: Nagy Imre emlékhelyei. Heti Világgazdaság (hvg), 36. (2014.) 12. (március 22.), 34. [Recenzió.]

2015

Nagy Imre emlékhelyei. 2. változatlan kiadás. Bp., 2015. 208.

Erőből lett emlékek. Epizódok másfél évszázad szoborállítási gyakorlatából. Műértő, 18. (2015) 7–8. 16–17.

Nagy Imre emlékezete. Örökségünk, (2015) 1–2. 37–43.

A limesen innen. In: Verrasztó Gábor: Rémtett a Tölgyfa utcában. Bp., 2015. 7.

Czene Gábor: Se helye, se értelme újabb emlékműnek. [Interjú Pótó Jánossal.] Népszabadság, 73. (2015) szeptember 2. 5.

2016

Rainer M. János: Nagy Imre. Szerk. Pótó János. Budapest, 2016. 272 p.

A Magyar Tudományos Akadémia története. In: www.mta.hu [társszerző: Fónagy Zoltán]

History of the Hungarian Academy of Sciences. Transl. by Miklós Hernádi. In: www.mta.hu [társszerző: Fónagy Zoltán]

 

2017

András Török–Tamás Wachsler: The Remarkable Hungarian Parlament Building. Revised by János Pótó. Budapest, 2016. 154 p.

Nagy Imre emlékhelyei. Budapest, 2017. 208 p. [társszerző: Hajdú József]

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi magyarországi művelődés- és társadalomtörténet

MÉDIASZEREPLÉSEK

2007

Szabadságunk szobra. Dokumentumfilm. Rendezte Csonka Erzsébet. Operatőr Gurbán Miklós, Mánfai Miklós. Szakértő, közrem. Pótó János. Duna TV, 2007. 45 perc. Bemutató: 2007. április 4. 14 óra 25 perc, Duna TV.

A Gellért-hegyi szovjet emlékműről. Sétálóutca. Riporter Pintér Edina. Lánchíd Rádió, 2007. április 7. 1305–1335.

A Szoborparkról. Sétálóutca. Riporter Pintér Edina. Lánchíd Rádió, 2007. június 9. 1305–1355.

Barangolás múltban és jelenben. Riporter Sályi András. Oldies Rádió, 2007. november 7. 19–20. óra

2008

Tér – Idő. A bomlás virágai vagy boldog békeidők? 2. rész: Hajdanvolt mindennapok. Riporter: Oszkai Rita. MR1 Kossuth rádió, 2008. december 10. 1435–1500.

2009

Tér – Idő. Az öltözködés története. MR1 Kossuth Rádió, 2009. május 13. 1435–1500.

2011

Katolikus Rádió, 2011. november 2. Délutáni beszélgetések. 1 órás műsor 1956-ról. Riporter: Pécsi Krisztina. Résztvevők: Gecsényi Lajos, Pótó János.

Katolikus Rádió, 2011. december 13. Délutáni beszélgetések. 1 órás műsor a Kádár-korszakról. Riporter: Pécsi Krisztina. Résztvevők: Gecsényi Lajos, Pótó János.

2012

Tér-idő, MR1 Kossuth Rádió, A köztéri szobrok világa, 4 részes sorozat, 2012. január 23–27. 1435–1500. Riporter: Vlasics Sarolta. (Négyszer 25 perc adásidő, többekkel.)

Délutáni találkozás, közéleti beszélgetések, Magyar Katolikus Rádió, Magyarország a Szovjetunió árnyékában, 2012. január 27. 1534–1630. Riporter: Pécsi Krisztina. (Gecsényi Lajossal.)

Délutáni találkozás, közéleti beszélgetések, Magyar Katolikus Rádió, Magyarország a Rákosi-korszakban, 2012. február 24. 1534–1630. Riporter: Pécsi Krisztina. (Gecsényi Lajossal.) 

KorTárs. MTV 1. Március 15-éről és a köztéri szobrászatról. 2012. március 14. 2305–2330. Riporter: Giró-Szász Krisztina.

 

2013

Legát Tibor: „Valahol el kell mondani az ünnepi beszédet.” Pótó János történész köztéri szobrainkról. Magyar Narancs, 25. (2013.) 29. sz. (július 18.) 26–28.

2014

Egy évnél hamarabb nincs komoly, átgondolt, kiérlelt emlékmű. A vs.hu interjúja Pótó Jánossal a Német megszállás emlékművéről, 2014. január 10.

Dési János (Klubrádió) interjúja Pótó Jánossal a Német megszállás emlékművéről, 2014. január 27. 1650–1705.

Földes György (Pacsirta Rádió) interjúja Pótó Jánossal Történelmi szimbólumok és terek címmel, 2014. február 11. 15–16 óra.

Így emlékeznek ők – magyar történészek kedvenc emlékművei II. Mandiner blog, 2014. február 19.

2015

Interjú (23 perc) az emlékezetpolitikáról a Lánchíd Rádió Szabad Gondolat című műsorában. Szerkesztő riporter: Pelyach Gergely, Halász Szabó Miklós 2015. február 22.

Czene Gábor: Se helye, se értelme újabb emlékműnek. [Interjú Pótó Jánossal.] Népszabadság, 2015. szeptember 2. 

Vitacikk: Révész Sándor: Vagy köz, vagy mű. Népszabadság, 2015. szeptember 3.

A Hely: Mementó Park. Interjú a Kossuth Rádióban. Riporter: Farkas Erika. 2015. október 23. 1107–1130.

2016

A Kossuth Rádió A hely című műsora 2016. október 22-én megismételte a Farkas Erika által Pótó Jánossal készített, először 2015. október 23-án sugárzott interjút.

 

Veczán Zoltán: Nagy Imrét kommunistaként akasztották fel. Interjú Pótó Jánossal. Magyar Nemzet online, 2016. június 7.

Kolozsi Ádám: Kegyelmezzetek a sörnyitónak, címerre tarts! Interjú Pótó Jánossal. Index, 2016. november 2.