+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

Paksa Rudolf

Paksa Rudolf

Paksa, Rudolf
Paksa Rudolf
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/4619
E-mail: paksa.rudolf@btk.mta.hu
Honlap: https://tti.academia.edu/RudolfPaksa
Blog: https://atankonyvontul.wordpress.com/

Status: Junior Research Fellow, Funded Research Assistant

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/619

Email: paksa.rudolf@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Hungarian Far Right Elite from the 1930s to 1945” (2012)

Research Field: Modern Hungarian historiography;
Right wing extremism in the Horthy era;
The history of the old Eötvös Collegium

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Ajka, 1981. 08. 30.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos előadó (2006)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történelem szakos középiskolai tanár (2006)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Doktori Program (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2012)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézet (2009–2011) fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet  tudományos segédmunkatárs (2012–2014),  tudományos munkatárs (2014–)

Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézet, tudományos főmunkatárs (2019. január–augusztus)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat (tag: 2008–2010)

Pulszky Ferenc Társaság (tag: 2013–)

American Hungarian Educators Association/Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete (tag: 2015–)

Association for the Study of Nationalities (tag: 2015)

Austrian Studies Association (tag: 2018)
 
MTA II. Osztálya Történettudományi Bizottsága II. világháború története albizottság (tag: 2018–)

 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Második helyezés, az Oktatási Minisztérium és Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által kiírt „Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója” pályázaton – Kossuth-historiográfia című dolgozattal (2003)

 

Keresztury Dezső-emlékérem, Keresztury születésének centenáriuma alkalmából végzett tudományos és tudományszervezői munkáért a Keresztury Dezső Emlékbizottságtól (2005)

 

Harmadik helyezés, az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola és az MTA–ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport által kiírt „Politikai pártok szerepe a XIX–XX. század történelmében” pályázaton (2008)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Keresztury Dezső az Eötvös Collegium élén 1945–1948. In: Keresztury Dezső az Eötvös Collegium igazgatója 1945–1948. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2004. 67–134.

2. Ferenc Szálasi and the Hungarian Far-Right Between the World Wars. (Translated by Máté Veres) In: Vers un profil convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale. Ed. Traian Sandu. Paris, L'Harmattan, 2010. 125–139. [Cahiers de la Nouvelle Europe, 11.]

3. A magyar szélsőjobboldal története. Bp., 2012.

4. Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Bp., 2013.

5. Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Bp., 2013.

6. Prozopográfia vagyis „kollektív biográfiai elemzés”. (A Horthy-kori magyar nemzetiszocialista elit vizsgálata) In: Módszertani tanulmányok. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2013. 7–19. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések VIII.]

7. A rózsadombi paktum. In: Mítoszaink nyomában. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2013. 243–263.

8. Az agresszor, az intrikus, a Pilátus, a mór és a vonakodó fantaszta – avagy mozgástér és felelősség 1944-ben. Modern Magyarország [elektronikus folyóirat], 2014/1. (különszám) 226–245.

9. Szélsőjobboldal és antiszemitizmus. In: A megértés mint hivatás. Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. Szerk. Bárány Tibor, Gáspár Zsuzsa, Margócsy István, Reich Orsolya, Vér Ádám. Bp., L’Harmattan, 2014. 364–377.

10. The Legacy of the Arrow Cross. In: L’Europe à contre-pied: idéologie populiste et extrémisme de droite en Europe centrale et orientale. Dir. Traian Sandu. Paris, L'Harmattan, 2014. (Cahiers d’études hongroises et finlandaises, n°20.) 115–135. [Társszerző: Kurimay Anita]

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2004

Keresztury Dezső az Eötvös Collegium élén 1945–1948. In: Keresztury Dezső az Eötvös Collegium igazgatója 1945–1948. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2004. 67–134.

Az Új Európa. Rubicon, (2004) 11. 76–79.

Keresztury Dezső az Eötvös Collegium igazgatója 1945–1948. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2004.

2005

A Magyar Nemzeti Függetlenségi Párt megalakulása és a fajvédők programja. Sic Itur ad Astra, (2005) 3–4. 59–88.

Justice or Political Retribution? Pál Pritz: The War Crimes Trial of Hungarian Prime Minister László Bárdossy. The Hungarian Quarterly, 46. 2005. 145–149. [Recenzió.]

Benda Gyula (1943-2005) = ELTE Történelem szakos portál, 2005. augusztus.

Megemlékezés és megismerés. Múlt és Jövő. Zsidó kulturális folyóirat, (2005) 2. 33–37.

2006

A történetírás mint propaganda. Baráth Tibor útja a szaktörténetírástól a mítoszgyártásig. Kommentár, (2006) 5. 69–79.

Történeti emlékkönyvek repertóriuma. Magyar tudósok és tanárok tiszteletére megjelent emlékkönyvek és emlékszámok történeti vonatkozású tanulmányainak válogatott jegyzéke (1884–2004). Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2006. [Társszerk. Lakatos Bálint.]

2007

Szélsőjobboldali pártok és mozgalmak a Horthy-korszakban. Kommentár, (2007) 5. 68–75.

Elitcsere a nyilaskereszt jegyében. A szélsőjobboldali koalíciós kormány 1944–1945-ben. Rubicon, (2007) 4–5. 66–71.

A történetírás mint tudomány. A történészi hivatás kialakulása a XIX. századi Franciaországban. Szerk. Lajtai L. László. Kurrens Történelem [internetes folyóirat: www.kurrenstortenelem.org] 2007. december [Recenzió.]

Eric Hobsbawm: A történelemről, a történetírásról. Kurrens Történelem [internetes folyóirat: www.kurrenstortenelem.org] 2007. május. [Recenzió.]

Jean Leduc: A történészek és az idő. Elméletek, problémák, írásmódok. Kurrens Történelem [internetes folyóirat: www.kurrenstortenelem.org] 2007. április. [Recenzió.]

Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2007.

Bibliográfia. In: Magyarország története. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2007. 959–966

2008

Szélsőjobboldali pártprogramok a Horthy-korban. In: Politikai pártok a 19–20. században. Tanulmányok. Szerk. Réfi Attila–Sziklai István. Bp., 2008. 85–106.

Püski Levente: A Horthy-rendszer (1919–1945). Századok, (2008) 6. 1549–1551. [Recenzió.]

Az „asszimeta” Szálasi és a „kontraszekció”. Észrevételek Tóth Tibor A Hungarista Mozgalom emigrációtörténete című könyvéhez. Kommentár, (2008) 3. 117–126.

2009

Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as években. In: A magyar jobboldali hagyomány, 1900–1948. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2009. 275–304.

Mítosz és valóság: a tudós tanár – és az ő tragédiája. In: Tudós tanárok az Eötvös Collegiumban. Szerk. Sepsi Enikő–Tóth Károly. Bp., 2009. 126–132.

Szélsőjobboldali mozgalmak az 1930-as és 1940-es években. Rubicon, (2009) 1–2. 84–89.

Emberközpontú pártatlanság avagy a konzervatív Angyal Dávid élete és művei. Kommentár, (2009) 2. 118–126.

Auswahlbibliographien zur Geschichte des Kommunismus in Osteuropa. Band II. Ungarn. / Válogatott bibliográfia a kelet-európai kommunizmus történetéhez. II. kötet. Magyarország. Szerk. Tytus Jaskulowski–Detlef W. Stein. Berlin, 2009. [Közreműködő: Paksa Rudolf.]

2010

Fajvédők, nyilasok, hungaristák a nemzetiségi kérdésről. Limes, (2010) 2. 31–38.

Ferenc Szálasi and the Hungarian Far-Right Between the World Wars. (Translated by Máté Veres) In: Vers un profil convergent des fascismes? „Nouveau consensus” et religion politique en Europe centrale. Ed. Traian Sandu. Paris, 2010. 125–139. [Cahiers de la Nouvelle Europe, 11.]

Antiklerikális kiáltvány az Agórán. [Megjegyzések Barta Tamásnak az Agóra című filmről készült ajánlójához] ECloga, 2. (2010) június 18. 53-57.

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 2. [A régi Collegium kulcsregényei] ECloga, 2. (2010) június 18. 45–46.

A numerus clausus parlamenti vitája. Rubicon, (2010) 4–5. 70–77.

Jobboldali radikalizmus a Horthy-korszak első éveiben. Rubicon, (2010) 4–5. 116–124.

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… [A régi Eötvös Collegium] ECloga, 1. (2010) május 8. 26–27.

Kritikátlanul – Horthy főrendőre a szélsőjobboldalról. Múltunk, (2010) 3. 241–247.

2011

Szekfű Gyula alma matere. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor–Nagy József Zsigmond. Bp., 2011. 14–27. [Kodolányi János Főiskola Történeti Műhelyének Kiadványai, 2.]

A kiugrási kísérlet és a nyilas uralom. In: Magyarország a második világháborúban. Szerk. Romsics Ignác. Bp., 2011. 129–138.

Márki Sándor. Korunk, (2011) 5. 60–65.

Pártbomlás vagy bomlott elme? Málnási Ödön Szálasi-jellemzésének forrásértékéhez. In: „… nem leleplezni, hanem megismerni és megérteni” (Romsics Ignác). Tanulmányok a 60 éves Romsics Ignác tiszteletére. Szerk. Gebei Sándor, ifj. Bertényi Iván, Rainer M. János. Eger, 2011. 402–410.

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 6. ECloga, 6. (2011) december 1. 47–50. [Diákönkormányzat a régi Collegiumban.]

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 5. [A Magyar Baka, a cikk előtt a Magyar Baka szövegével] ECloga, 5. (2011) június 17. 42–50.

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 4. [A gólyahét, függelékben a Gumiarábikum szövegével] ECloga, 4. (2011) március 24. 42–47.

A fehérterror „ideológiája”. Rubicon, (2011) 2. 56–61.

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 3. [A fejkopogtatás] ECloga, 3. (2011) január 20. 47–49.

Siralmas ének a szellemi tatárjárás korából [Gyáni Gábor–Pritz Pál–Romsics Ignác–Szarka László–Tomka Béla: A mi 20. századunk]. Kommentár, (2011) 6. 107–110. [Recenzió.]

Hamvas Béla: A bor filozófiája. Kommentár, (2011) 1. 29–30. [Recenzió.]

2012

Molnár Antal–Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. Századok, (2012) 1. 246–249. [Recenzió.]

A történészcéh modern üdvtörténete. [Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Magyar történetírás a 19–20. században – nemzetközi kitekintéssel]. Korunk, (2012) 1. 114–119. [Recenzió.]

A magyar szélsőjobboldal története. Bp., 2012.

Tiszaeszlár öröksége. (A tiszaeszlári bűnper – Bary József vizsgálóbíró emlékiratai. Egyetemi Nyomda, Budapest, 1933.) Kommentár, (2012) 4. 7–9. 

Méltónak lenni a nagy elődökhöz… 7. [A Collegium curatorai.] ECloga, 7. (2012. március) 49–53.

A magyar szélsőjobb. 2000, (2012) 6. 56–64.

Egy beteljesületlen szerelem – Horthy és a szélsőjobb. Political Radical blog, 2012. 06. 29. 

Vezér és próféta. Szálasi-kultusz a hungarista mozgalomban. Kommentár, (2012) 5. 73–83.

A szélsőjobboldal a Horthy-korban. Korunk, (2012) 11. 88–98.

The Loneliness of Victims. Methodological, Ethical and Political Aspects of Counting the Human Losses of the Second World War. Remembrance and Solidarity. Studies in 20th Century European History, 1. (2012. December) 154–180. 

2013

Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Bp., 2013.

Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója. Bp., 2013.

A születő szélsőjobboldaliság mint nemzedéki életérzés. [Gyurgyák János: Magyar fajvédők. Eszmetörténetri tanulmány. Osiris, Budapest, 2012. 272.] Történelmi Szemle, (2013) 1. 165–174. [Recenzió.]

A reménytelen kármentő. [Kállay Miklós: Magyarország miniszterelnöke voltam, 1942–1944. I–II. Bp., 2012, Európa.] Népszabadság, 2013. február 23. [Ismertetés.]

Vér, szex és az istennő picsája. Két történelmi sorozat: Róma; Spartacus: Vér és homok. ECloga, 9. (2013. április) 62–66.

Prozopográfia vagyis „kollektív biográfiai elemzés”. (A Horthy-kori magyar nemzetiszocialista elit vizsgálata) In: Módszertani tanulmányok. Szerk. Ballabás Dániel. Eger, 2013. 7–19. [Az Eszterházy Károly Főiskola Történelemtudományi Doktori Iskolájának Kiadványai. Konferenciák, műhelybeszélgetések VIII.]

„Kisnyilasok” a Belügyminisztérium aktáiban. In: Búvópatakok. A jobboldal és az állambiztonság, 1945–1989. Szerk. Ungváry Krisztián. Bp., 2013. 319–352. [Társszerző: Lénárt András]

A rózsadombi paktum. In: Mítoszaink nyomában. Szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár, 2013. 243–263.

Erős kézzel a rendszer ellenfeleivel szemben. A hatalom és a szélsőjobb a Horthy-korban. Rubicon, 24. (2013) 9–10. 14–35.

A numerus clausus módosítása. Rubicon, 24. (2013) 12. 68–71.

2014

A numerus clausus és módosítása. In: Gróf Bethlen István és kora. Szerk. Nagy Zsejke. Bp., 2014, Osiris. 137–157.

Nyilasok. A nemzet alibije. In: Kiálts rám! S fölkelek! Tanulmánykötet a holokauszt 70. évfordulója alkalmából. Szerk. Pécsi Tibor–Szobota István. Bp., 2014. Hetek Könyvek. 192–202.

Nyilasok: a nemzet alibije. Hetek, 2014. szeptember 5. 22–24. 

Az agresszor, az intrikus, a Pilátus, a mór és a vonakodó fantaszta – avagy mozgástér és felelősség 1944-ben. Modern Magyarország [elektronikus folyóirat], (2014) 1. (különszám) 226–245.

Népi út a szélsőjobbra [Matolcs Mátyás (1905–1953)]. Népiblog, 2014. május 28.

Az ötödik pecsét (1976) [filmelemzés történész szemmel]. Modern Magyarország blog, 2014. május 18.

A numerus clausustól a numerus nullusig. A szélsőjobboldal és az antiszemitizmus evolúciója a Horthy-korban. Múlt-kor, (2014) 1. 40–45.

Szélsőjobboldal és antiszemitizmus. In: A megértés mint hivatás. Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. Szerk. Bárány Tibor, Gáspár Zsuzsa, Margócsy István, Reich Orsolya, Vér Ádám. Bp., 2014. 364–377.

Kerepeszki Róbert: A Turul Szövetség, 1919–1945. Századok, (2014) 6. 1567–1569. [Recenzió.]

Mesterkurzus történetkedvelőknek. Kövér György: Biográfia és társadalomtörténet. Kommentár, (2014) 4. [Recenzió.]

 

 The Legacy of the Arrow Cross. In: L’Europe à contre-pied: idéologie populiste et extrémisme de droite en Europe centrale et orientale. Dir. Traian Sandu. Paris, L’Harmattan, 2014. (Cahiers d’études hongroises et finlandaises, n°20.) 115–135. [Társszerző: Kurimay Anita]

 

2015

Oktatási tapasztalatok a „magyar szélsőjobboldal 1919–1945” című téma kutatási eredményeinek hasznosításáról. In: Így kutattunk mi! Tudományos cikkgyűjtemény, I. A Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Program ösztöndíjasainak tudományos cikkeiből, TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001. H.n. [Bp], é.n. [2015], Nemzeti Kiválóság Program–Széchenyi 2020. 182–183.

Праворадикальные силы в Венгрии в эпоху М. Хорти. [The Hungarian Extreme Right during the Horthy Era] Берегиня•777•Сова, 2015. 3. (26). 22–31.

Háttéranyagok a 11. évfolyamos kísérleti történelemtankönyv 25–44. leckéihez: Történelem tankönyv 11. Szerk. Borhegyi Péter. Bp., OFI (Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet), 2015.

2016

A számontartott kisebbség. Antiszemita érvrendszerek intézményesülése a Horthy-korban. In: Historia est lux veritas. Szakály Sándor köszöntése 60. születésnapján. Szerk. Anka László–Hollósi Gábor–Tóth Eszter Zsófia–Ujváry Gábor. Bp., Veritas Történetkutató Intézet – Magyar Napló, 2016. II. kötet.153–164.

Népi út a szélsőjobbra – Matolcsy Mátyás politikai pályaképe. In: Népiblog. Az elmúlt évek írásai (2014–2016). Szerk. Bartha Ákos–Paár Ádám–Péterfi Gábor. Bp., L’Harmattan, 2016. 5758.

Bárczy István, báró Szterényi József, gróf Teleki Pál, vitéz Vörös János, Kassa bombázása és a magyar hadbalépés, délvidéki bevonulás 1941-ben, hadiállapot Nagy-Britannia, illetve az USA és Magyarország között 1941-ben témájú szócikkek. In: Nemzeti évfordulóink 2016. Budapest, 2016. 4546., 59., 60., 61., 65., 66.

2017

Bírálat Püski Levente: A Horthy-korszak parlamentje című MTA doktori értekezéséről. Kézirat, 2017.

2018

Zsidókérdéskutató Magyar Intézet, avagy a „tudományos antiszemitizmus” Magyarországon. Múltunk, 63. (2018) 1. 449.

2019

A fehérterror „logikája”. Események, olvasatok, kontextusok. In: Terror, 1918–1919. Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Szerk. Müller RolfTakács TiborTulipán Éva. Budapest, 2019. 217245. 

Horthy-korszakkal kapcsolatos szócikkek In: Magyar politikai enciklopédia. Főszerk. Pásztor Péter. Budapest, 2019.  

Játékmustra a Nemzeti Múzeumban. Újkor.hu. A velünk élő történelem. 2019. 04. 11.

Pardon, Kosztolányi! Fajvédő antiszemitizmus és stiláris bravúrok. Milton Friedman Egyetem Magyar Zsidó Történeti Intézet Facebook oldala [recenzió]

KUTATÁSI TERÜLET

Modern magyar történetírás és történettudomány

Szélsőjobboldali mozgalmak a Horthy-korban

Tanácsköztársaság Magyarországon (1919)

A régi Eötvös Collegium története

Gasztrotörténet: az étkezéskultúra változásai Magyarországon

KUTATÁSI PROJEKTEK

A „Keresztury Dezső és az Eötvös Collegium 1945–48” program szervezője (2003–2004)

Az Új Európa című magyar nemzetiszocialista folyóirat feldolgozása OTDK-dolgozatként (2003–2004)

Az Eötvös Collegium Elbeszélt Történeti Gyűjteményének alapítója és gondozója (2003–2009)

A magyar Festschrift irodalomban megjelent történeti tanulmányok repertóriumát összeállító munkacsoport koordinátora (2004–2006)

Baráth Tibor történész életútjának feltárása szakdolgozatként (2004–2006)

A magyar szélsőjobboldali elit az 1930-as évektől 1945-ig doktori kutatás (2006–2012)

Osváth László, a belügyminisztérium elnöki osztályának vezetője (1930–1944) emlékkönyvének szerkesztője (2007–)

Háttéranyag készítése a Rote Armee Fraktion történetéről a Terror Háza Múzeum 1968-at bemutató kiállításához (2008)

Háttéranyagok készítése a XX. Század Intézet és az RTL Klub „Rendszerváltók” című televíziós interjúsorozatához (2008)

A Romsics Ignác vezette „Jobboldali hagyomány a XX. század első felében” munkaközösség tagja (2008–2009)

A Glatz Ferenc vezette „Historiográfia munkacsoport” tagja az MTA TTI-ben (2009–)

A Tudományos Információs Témacsoport bibliográfiai részlegének tagja az MTA BTK TTI-ben (2012–)

A Rainer M. János vezette „Búvópatakok” projekt Ungváry Krisztián vezette, állambiztonsági forrásokat feltáró munkacsoportjának tagja (2012–2013)

A magyar szélsőjobboldal története, 1919–1945 posztdoktori kutatás a Nemzeti Kiválóság program Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjának támogatásával (2013–2014)

Tankönyvfejlesztő az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a készülő 11. évfolyamos történelem tankönyv 1919 és 1945 közti részeire vonatkozóan (2014–2015)

A magyarországi tanácsköztársaság történetének kutatása az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával (2016–2019)

A Horthy-korszak kézikönyvét összeállító munkacsoport tagja (2016–2021)

TANÍTÁS

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (óraadó posztgraduális ösztöndíjas: 2006–2009)

Eötvös Collegium (nevelőtanár: 2006–2009)

Talentum Oktatási Studiónál (érettségi előkészítő tanfolyam vezetője történelemből: 2007–2009)

Budavári Általános Iskolában (óraadó történelemtanár: 2009)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger), Történeti Intézet (óraadó posztdoktori ösztöndíjas: 2013–2014)  

ÖSZTÖNDÍJAK

Köztársasági Ösztöndíj (2003–2005)

A budapesti Erasmus Kollégium junior ösztöndíja (2005–2006)

Az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának ösztöndíja (2006–2009)

A XX. Század Intézet ösztöndíja (2008)

A Politikatörténeti Alapítvány ösztöndíja (2009)

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj (2013–2014)

Az MTA Peregrináció ösztöndíja támogatásával két hetes kutatóút Münchenbe és Regensburgba (2014)

A Hungarian Initiatives Foundation – Conference Applications Support Grant és az MTA Peregrináció ösztöndíjának támogatásával részvétel az ASN (Association for the Study of Nationalities) 2015. évi nemzetközi konferenciáján a New York-i Columbia Egyetemen (2015)

MTA Peregrináció ösztöndíjának támogatásával részvétel a minneapolis-i Minnesota Egyetemen szervezett Post Cold War konferencián

Hagyatéki anyag felmérése Torontóban

Részvétel az 1956-os magyar megemlékezésen Bostonban (2016).

MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíja (2016–2019)

MÉDIASZEREPLÉSEK

2007

Hír TV, Ősök tere, 2007. 10. 16 (1944. október 15. – Szálasi puccs és nyilasterror)

2009

RTL Klub, XXI. század, 2009.11. 10 (Szálasi királyi vára)

RTL Klub, XXI. század, 2009. 10. 14 (Szálasi országlása és bukása)

Hír TV, Ősök tere, 2009. 02. 03 (Nyilasparadicsom Dél-Amerikában)

2010

Magyar Katolikus Rádió, Ez volt a XX. század. Nemzeti traumák nyomában, 2010. 11. 26 (Politikai szélsőségek a Horthy-korszakban)

2011

ATV, Tabu, 2011. 09. 11 (A mi terrorunk) 1. rész

ATV, Tabu, 2011. 09. 11 (A mi terrorunk) 2. rész

A beszélgetésről készült összefoglaló:

Pécsi Tibor: A mi terrorunk. Hetek, 2011. szeptember 16.

2012

MTV1, Múlt-kor, 2012. 02. 27 (Rejtő Jenő)

A nemzeti különállásé is a mai nap. (Beszélgetés Máthé Áronnal és Paksa Rudolffal a Trianon-évforduló kapcsán.) Lánchíd Rádió, Kulissza, 2012. 06.04. (Összefoglaló a műsorról a rádió honlapján.)

A magyar szélsőjobboldal története. (Műsorvezető: Rónai Egon.) ATV, Start, 2012. 06. 08. (A műsor az ATV honlapján.)

Gyalázkodásra felkészülve. (Az interjút készítette: Krausz Viktória.) Vasárnapi Hírek, 2012. 06. 10. 

Wass Albert rókája és a szélsőjobb. (Híradás a 83. Ünnepi Könyvhétről.) Népszava, 2012. 06. 11. 

Beszélgetés Győrffy Miklóssal a magyar szélsőjobboldal történetéről. Klubrádió, Rakott, 2012. 06. 25.

Beszélgetés Utassy Istvánnal A magyar szélsőjobboldal története című kötet kapcsán. Ajka, Nagy László Városi Művelődési Központ, 2012. július 9.

Szélsőjobboldali szubkultúrák. Könyvbemutató. Ajkai Szó, 2012. július 20. 5.

Szélsőjobboldali politikai terrorizmus [a Horthy-korban]. (Beszélgetés Kovács Tamással és Paksa Rudolffal.) Hír TV, Ősök tere, 2012. 08. 11. 

Cristina Mas: L’ultradretà Jobbik es fa fort a Hongria amb atacs contra la comunitat gitana. Diari Ara, 2012.10.26. 14.

2013

„Aki magyar történetet ír, az csak székesfehérvári lehet” (konferencia-ajánló) Múlt-kor történelmi portál, 2013. október 8. 

Kétharmados példakép. (Beszámoló a Bethlen-konferenciáról) Index, 2013. október 5. 

„Szálasi hitt az osztályharcban” (interjú) Heti Válasz Online, 2013. szeptember 14. 

Balogh Ákos: „Nem gyerekjáték!” – nyári tematikus tábor a Holokauszt Emlékközpontban. = Hitközségi Híradó. A komáromi zsidó hitközség lapja. 2013/6-7. 4.

Trianon és a szélsőjobboldal születése véletlen egybeesés volt” (interjú) HVG, 2013. június 15., 30-31. 

Varsányi Gyula: Karnevál, háttérben csatazajjal. Előretört a líra, de a piaci koncentráció is megmutatta magát az idei könyvünnepen. (Híradás a 84. Ünnepi Könyvhétről) Népszabadság, 2013. június 11. 

fb: Könyvhét: a Trianon-paradigmától az elitváltásig. (Híradás a 84. Ünnepi Könyvhétről) Magyar Nemzet, 2013. június 8. 

Eva S. Balogh: Jobbik is not a neo-Nazi party. At least not according to a Hungarian judge = Hungarian Spectrum. Reflections on politics, economics, and culture. 2013. április 8. 

Papp László Tamás: A Jobbikot lenácizni nem kell félnetek – vagy mégis? Kritika, 2013. március-április. 

Karsai László: Ítélet a Jobbik kontra Karsai László perben. Beszélő Online, 2013. március 26. 

Nem nácizható a Jobbik. Alfahir portál, 2013. március 24. 

2014

Szilágyi Aladár: Szálasi felajánlkozott a kommunistáknak. [Interjú] = Erdélyi Riport, 2014. november 20.

Ciucur Losonczi Antonius: Mindig mindenkinek van némi mozgástere. [Interjú] = Erdély Online [Nagyvárad], 2014. október 30. http://www.erdon.ro/mindig-mindenkinek-van-nemi-mozgastere/2686989

Antal Erika: A holokausztról tartott előadást Paksa Rudolf történész. = Új Magyar Szó Online [Kolozsvár], 2014. október 24.

Szombati-Gille Tamás: A holokauszt magyarországi vetületeiről. = Reggeli Újság [Nagyvárad], 2014. október 24. http://www.reggeliujsag.ro/a-holokauszt-magyarorszagi-vetuleteirol/

Ciucur Losonczi Antonius: A holokausztról beszélni mindmáig fontos. = Erdély Online [Nagyvárad], 2014. október 23.

Barakonyi Szabolcs–Kolozsi Ádám: 70 éves a rémuralom propagadája. = Index.hu, 2014. október 16.

Kolozsi Ádám: Megúszhattuk volna az oroszokat és a nyilasokat? = index.hu, 2014. október 15.

Szegő Iván Miklós: Zsidókat mentett, összeverték a nyilasok, majd beállt hozzájuk [Beszámoló az MTA BTK TTI-ben tartott sajtótájékoztatóról] = HVG.hu, 2014. október 14.

Beszélgetés a magyar szélsőjobboldalról Juhász Attila politológussal (Political Capital) és Egry Gábor történésszel (Politikatörténeti Intézet). Klub Rádió, 2014. június 20. 20:00–21:00.

Szélsőjobboldal a Horthy-korban. Beszélgetés Tőkéczki Lászlóval. = Duna TV, Napok, évek, századok, 2014. 05. 25. 8:34:55–9:27:18.

Csunderlik Péter: Így emlékeznek ők – Magyar történészek kedvenc emlékművei III. = Mandiner blog, 2014. április 24.

Szegő Iván Miklós: Hogyan állítja a hatalom a maga szolgálatába a történelmet? hvg.hu, 2014. április 4.

Bölcs István: Skizoid pszichopátia. Szálasi rendszerváltása. 168 Óra, 2014. április 2.

Seres Gerda: Ezért nem volt ellenállás Magyarország német megszállásakor. [Interjú az 1944. március 19-i német megszállásról] = InfoRádió, 2014. március 19. 21:17–21:28.

RMDSZ: A Kárpát-medence népei – Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata. Külhoni Magyar Sajtószolgálat, 2014. január 13.

A Kárpát-medence népei. Folytatódik a Kós Károly Akadémia Alapítvány előadás-sorozata. =e-Népújság.ro, 2014. január 9.

2015

Szabó Péter Dániel: Nyilaskeresztes mozgalmak [beszámoló a 2015. február 16-i várpalotai előadásról] = Veszprémi Napló Online, 2015. március 23. 

Fekete Bálint–Pettinger-Szalma Vendel: Megújul(t)-e a történelemtanár eszköztára? [Beszámoló a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi osztály által szervezett 2015. március 20-i kerekasztalbeszélgetésről] = Újkor, 2015. 04. 02

Kolozsi Ádám: Ezt tanítják mostantól a Horthy-korról az iskolában = Index.hu, 2015. május 14.

(Beszélgetés az új történelemtankönyvről) = 7/24, A 7/24 Embere, 2015. 05. 16.

Dr. Paksa Rudolf: Szálasi felajánlkozott a kommunistáknak. = Szilágyi Aladár: Mit akartak ezek a magyarok? Beszélgetések kortárs történészekkel. Nagyvárad, Holnap Kulturális Egyesület, 2015. 201–230.

Papp Patrik: A Hóman-kérdés és a politikai lövészárkok. Interjú Paksa Rudolffal az MTA Történettudományi Intézetének munkatársával. = Hetek, 2015.augusztus 19. 28–29.

Cs. Bosits Évi: Akinek a munkája tananyag lett. Tehetséges ajkai fiatalok: ifj. Paksa Rudolf. = Ajkai Szó, 2015. október 2. 8.

Maróti Zsolt Viktor: „Az összeesküvés-elméleteknek megvan az az előnyük, hogy általuk érthetőnek tűnik a világ” – interjú Paksa Rudolffal. = Újkor.hu, 2015.november 21.

2016

 

Lakner Dávid: Nem szembesítjük Hitlert a valósággal = Magyar Nemzet Online, 2016. január 7. http://mno.hu/tortenelem/nem-szembesitik-hitler-szoveget-a-valosaggal-1322352

Kolozsi Ádám: Zsidó őse miatt nem lett führer „a magyar nép megrontója” = Index, 2016. február 28. http://index.hu/tudomany/tortenelem/2016/02/28/zsido_ose_miatt_nem_lett_fuhrer_a_magyar_nep_megrontoja/

Demmel József: Nem unalmas, vitára ingerel – Hajnóczy Józseftől Trianonig. [Beszámoló a Kor/ridor Könyvek sorozatban megjelent legújabb kötetek Könyvfesztiválon tartott bemutatójáról] = Újkor.hu, 2016.04.28. http://ujkor.hu/content/nem-unalmas-vitara-ingerel-hajnoczy-jozseftol-trianonig_

Török Annamária: Lenyűgöző habtartósság – A Ferdinánd Monarchia Cseh Sörházban. = Az Ihatóbb Magyrországért portál, 2016. július 5. http://ihatobb.hu/lenyugozo-habtartossag-ferdinand-monarchia-cseh-sorhazban/

Csendesné Bosits Évi: Ifj. Paksa Rudolf – történész. = Fiatalok lapja, 2016.06.26. http://fiataloklapja.hu/2016/06/26/ifj-paksa-rudolf/

Lőrinc László: Történelmi cavinton. Gondolatok egy konferencia után. = Tényleg.com, 2016.12.08. http://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3115&id=1320096

2017

Maróti Zsolt Viktor: Fejvesztett haláltánc (beszámoló a Politikatörténeti Intézet Anno Filmklubjában vetített Az ötödik pecsét című filmről és az azt követő előadásról és beszélgetésről) = Újkor.hu, 2017. január 31.

http://ujkor.hu/content/fejvesztett-halaltanc

 

Beszélgetés a magyar szélsőjobboldal történetéről Széky Jánossal = Tilos Rádió, Sznobok órája, 2017. március 13. https://tilos.hu/show/sznobok

Ciucur Losonczi Antonius: Honfoglaló őseink biztosan nem ettek gulyást. = Erdon.ro, 2017. május 22. http://www.erdon.ro/honfoglalo-oseink-biztos-nem-ettek-gulyast/3489993

Kós Károly Akadémia – Magyar gasztrotörténet, 2017. május 26. https://www.youtube.com/watch?v=blvBWZ8qoxY&list=PLjBBg23S0q2S4_VTnq5FTQ_t5ZoiNX_Sw

Tompos Ádám – Pintér Bence: Szélsőjobboldali seregszemle. = Magyar Nemzet, 2017. július 15. Az interneten: https://mno.hu/belfold/szelsojobboldali-seregszemle-2407645

Lázs Sándor: Bartók, a csendes lázadó. (A történelmi háttérről nyilatkozó történészként) = RTL Klub, XXI. század, 2017. 10. 25. A beszélgetés az RTL Klub honlapján: http://rtl.hu/rtlklub/21szazad/bartok-a-csendes-lazado

Lázs Sándor: Titkok és véletlenek a Nagy Októberi Forradalomban. (Nyilatkozó történészként) = RTL Klub, XXI. század, 2017. 11. 29. A beszélgetés az RTL Klub honlapján: http://rtl.hu/rtlklub/21szazad/titkok-es-veletlenek-a-nagy-oktoberi-forradalomban

 

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu