Bottoni, Stefano

Bottoni, Stefano

Bottoni, Stefano
Bottoni, Stefano
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224-6700/4670
E-mail: bottoni.stefano@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Phone: +361 224-6700/670

Email: bottoni.stefano@btk.mta.hu

Degree: PhD (2005)

Research Field: Minority policies in East Central Europe (1945–1989); state building ambitions in Romania in the Socialist era; foreign policy and policy concerning Hungarians in the Kádár era;
Cultural identity, minority issue, history and social organization of Hungarian communities abroad after 1918;
History of Hungary after 1945, especially Hungarian–Romanian interstate and interparty relations;
Comparative analysis of East European Communist state security services. Activities of the Hungarian intelligence against Italy and the Vatican. Italian–Hungarian political and economic relations after World War II

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Bologna (Olaszország), 1977. 07. 07.

VÉGZETTSÉG

Bolognai Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2001)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Bolognai Egyetem (2005)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Bolognai Egyetem (2005–) megbízott előadó

MTA Történettudományi Intézete (2009–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea (SISSCO) (2003–)

Associazione Italiana di Studi dell’Europa Centrale e Orientale (AISSECO) (2005–)

OTKA zsűritag (2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Ifjúsági Díj (2011)

Hanák Péter Díj (2012)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Il Mestiere di Storico  (2007–2011)

Revista Arhivelor  (2007–)

Quaderni Storici (2011–)

Világtörténet (2012–)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2000

A külföldön élő olaszok választójogáról. Regio, (2000) 1. 129–139.

2002

Politiche nazionali e conflitto etnico. Le minoranze ungheresi in Europa orientale, 1944–1950. Contemporanea, (2002) 1. 85–115.

Széljegyzetek egy konferenciához. Regio, (2002) 3. 155–159.

La minoranza ungherese in Romania dall'autunno 1944 al marzo 1945. In: Annale 1999/2000 del Dipartimento di Discipline Storiche dell'Università di Bologna. Bologna, 2002. 233–249.

2003

Tra stalinismo e nazionalismo. La creazione della Regione Autonoma Ungherese in Romania (1952). Italia Contemporanea, 233. (2003) dicembre, 679–700.

The creation of the Hungarian Autonomous Region in Romania (1952): premises and consequences. Regio (English issue), (2003) 15–38.

A sztálini „Kis Magyarország” megalakítása, 1952. Regio, (2003) 3. 89–125.

Források a Magyar Autonóm Tartomány geneziséről. Magyar Kisebbség (Kolozsvár), (2003) 2–3. 198–240.

A romániai magyarság a brit diplomáciai iratok tükrében (1948–1971). Elemzési kísérlet. In: Etnopolitika. A közösségi, magán- és nemzetközi érdekek Közép-Európában. Szerk. Fedinec Cs. Bp., 2003. 99–124.

2004

István Bibó: Il problema storico dell’indipendenza ungherese. Szerk. Stefano Bottoni, Federigo Argentieri. Venezia, 2004. 160.

A hatalom értelmisége – az értelmiség hatalma. A Földes László-ügy. Korall, 18. (2004) December, 113–134.

A hontalan forradalmár – Reflexiók Szoboszlay Aladár ügyére. Magyar Kisebbség (Kolozsvár), (2004) 3. 143–160.

Un frammento di storia centroeuropea: le minoranze ungheresi nel XX secolo. In: Guerre e minoranze. Diritti delle minoranze, conflitti interetnici e giustizia internazionale nella transizione alla democrazia in Europa centro-orientale. Szerk. G. Gozzi–F. Martelli. Bologna, 2004. 83–107.

Il mestiere di storico. Annale V SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2004). 422. Gaetano Platania (szerk.). L’Europa centro-orientale e gli archivi tra età moderna e contemporanea. Viterbo, Sette Città, 2003. [Recenzió.]

2005

Az elvesztett centrum. Kolozsvár a második világháború után. Rubicon, (2005) 2–3. 127–130.

Magyar–román kapcsolatok 1956–1958. Múltunk, (2005) 4. 250–255.

L’adesione dell’Ungheria all’Unione Europea: aspetti politici ed economici. In: L’allargamento dell’UE nello scenario geopolitico europeo. Szerk. R. Scartezzini–J. O. Milanese. Milano, 2005. 171–196.

Kényszerből stratégia: a román állambiztonság válaszlépései a magyar forradalomra 1956–1958. In: Folyamatok a változásban. Szerk. Fedinec Cs.–Ablonczy B. Bp., 2005. 221–254.

Il mestiere di storico, Annale VI SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2005) 308. Recensione a Alfredo Laudiero (szerk.), Oltre il nazionalismo. Le nuove storiografie dell’Est. Napoli, L’ancora del Mediterraneo, 2004. [Recenzió.]

2006

Az 1956-os forradalom és a romániai magyarság (1955–1959). Főszerk. Stefano Bottoni. Csíkszereda, 2006, 431.

L’impatto della rivoluzione del 1956 sulla Romania negli archivi della polizia politica. Studi Storici, (2006) 1. 283–307.

De la répression politique à la purge ethnique? L’impact de la révolution de 1956 sur le modèle communiste roumain. Communisme, 88. (2006–2007) 135–157. Újraközölve In: 1956. Lagărul comunist sub impactul destalinizării. Eds.D. Cătănuş–V. Buga. Bucureşti, 2006. 362–399.

Recepció és párhuzamosság. A romániai ’56 és a magyar forradalom viszonya. Korunk, (2006) 2. 40–48.

Az 1945 utáni Magyarország hagyományos román szemszögből. Múltunk, (2006) 1. 308–315.

1956 Romániában: Szoboszlay Aladár forradalma. Limes, (2006) 4. 37–50.

1956 Romániában: egy irat a politikai megtorlás előkészítéséről. Levéltári Szemle, (2006) 3. 161–174.

Forradalom nélküli megtorlás. 1956 következményei Romániában. História, (2006) 8–9. 81–82.

Il 1956 in Romania attraverso la vicenda del Partito laburista cristiano. In: La rivoluzione del ’56 ovvero il trionfo e una sconfitta. Szerk. Gizella Nemeth–Adriano Papo. Mariano del Friuli, 2006. 51–67.

Elites et ethnicité en Transylvanie: les voies sinueuses et paradoxales de l’homogénéisation nationale (1920–1960). In: Les élites et le communisme en Europe centrale. Éds. François Bocholier–Nicolas Bauquet. Actes du colloque de l’École Normale Supérieure, PUF, Paris, 2006, 107–120. [Társszerző: François Bocholier.]

Integrálódó kisebbség? A Magyar Autonóm Tartomány politikai elitje. In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi N.–Simon A. Somorja, 2006. 395–414.

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2006. 385. Recensione a Stefano Santoro, L’Italia e l’Europa orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918–1943. Milano, Franco Angeli, 2005. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2006) 271. Recensione a Francesco Guida, Romania, Milano, Edizioni Unicopli, 2005. [Recenzió.]

„János Kádár”. Szócikk. In: Enciclopedia del comunismo. Szerk. Silvio Pons–Robert Service. Vol. 1. Torino, 2006. 462–463.

2007

Transilvania rossa. Il comunismo romeno e la questione nazionale (1944–1965). Roma, 2007. 238.

Damnatio memoriae? La rivoluzione del 1956 nel discorso pubblico ungherese. Rivista Di Studi Ungheresi, (2007) 6. 69–81.

A Securitate. Rubicon, (2007) 3. 84–87.

Románia. In: Evolúció és revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. [Evoluzione e rivoluzione. L'Ungheria e la politica internazionale nel 1956.] Szerk. Békés Csaba. Bp., 2007. 155–177.

Marosvásárhely ötvenhatja. In: Marosvásárhely történetéből. Szerk. Pál-Antal Sándor–Novák Zoltán. Marosvásárhely, 2007. 204–219. [Új- és legújabbkori tanulmányok 2.]

Emlékezés, feltárás, értelmezés. Szubjektív elemzés a romániai 1956-os kutatás állásáról. In: Az 1956-os forradalom visszhangja a szovjet tömb országaiban. Szerk. Rainer M. János–Somlai Katalin. Bp., 2007. 213–228. [Évkönyv XIV. 2006–2007.]

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2007) 94. Recensione a Fabio Bettanin, La formazione dell’impero esterno sovietico (1941–1953). Roma, Carocci, 2006. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2007) 208. Recensione a Pasquale Fornaro, Ungheria, Milano, Unicopli, 2006. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2007) 285. Recensione a Alberto Melloni (szerk.), Il filo sottile. L’Ostpolitik vaticana di Agostino Casaroli, Bologna, il Mulino, 2006. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2007) 312. Recensione a Andrea Panaccione, Il 1956. Una svolta nella storia del secolo. Milano, Unicopli, 2006. [Recenzió.]

Gagyi József: A krízis éve a Székelyföldön 1949. Korall, 30. (2007) december, 137–140. [Recenzió.]

„Repubblica dei Consigli”. Szócikk. In: Enciclopedia del comunismo. Szerk. Silvio Pons–Robert Service. Vol. 2. Torino, 2007. 320–322.

2008

Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története 1952–1960. [Stalin e i secleri. Storia della Regione Autonoma Ungherese in Romania 19521960]. Miercurea Ciuc/Csíkszereda, 2008. 448.

Memorie negate, verità di stato. Lustrazione e commissioni storiche nella Romania postcomunista. Quaderni Storici, (2008) 2. 403–431.

Una coabitazione impossibile: pianificazione militare ed economia civile in Ungheria (1948–1953). Rivista Di Studi Ungheresi, (2008) 7. 157–177.

Komárom/Komárno. Hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban (1960–1985). Regio, (2008) 3. 23–43.

A special relationship. Hungarian intelligence and the Vatican (1961–1978). In: NKVD/KGB Activities and its Cooperation with other Secret Services in Central and Eastern Europe 1945–1989. Anthology of the international and interdisciplinary Conference. Szerk. AAVV. Bratislava, 2008. 147–176.

Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2008) 318. Recensione ad Elisa Giunipero. Chiesa cattolica e Cina comunista. Dalla rivoluzione del 1949 al Concilio Vaticano II. Brescia, Morcelliana, 2007. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2008) 376. Recensione a Stefano Lusa, La dissoluzione del potere. Il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della Repubblica. Udine, Kappa Vu, 2007. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2008) 390. Recensione a Magda Martini, La cultura all’ombra del muro. Relazioni cultural tra Italia e DDR (1949–1989). Bologna, Il Mulino, 2007. [Recenzió.]

Il mestiere di storico, Annale VIII SISSCO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, (2008) 455. Recensione a István Rév, Giustizia retroattiva. Preistoria del postcomunismo. Milano, Feltrinelli, 2007. [Recenzió.]

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 5. fejezet. 230–233., 242–249.

György Dalos: Ungheria 1956; André Farkas: Budapest, 1956. La tragédie telle que je l’ai vue et vécue; Santi Fedele–Pasquale Fornaro (szerk.): L’autunno del comunismo. Riflessione sulla rivoluzione ungherese del 1956. Ricerche Di Storia Politica, (2008) 2. 212–214. [Recenzió.]

Átvilágítási (kudarc) történet Romániában. Élet és Irodalom, (2008) 8. február 22. 13.

Volpone feltámad? Olaszország a választások után. Kommentár, (2008) 2. 110–116.

2009

Sovietization and nationalism in Hungary. Cambridge Historical Journal, 52. (2009) 3. 789–797.

Mozart, l’Ungheria e il Vaticano, 1962–1964. Il fascicolo di spionaggio come fonte storica. Storica, (2009) 41–42. 123–163.

Da Kolozsvár a Cluj-Napoca. Convivenza e nazionalizzazione in una città socialista. In: Da Berlino a Samarcanda. Città in transizione. Szerk. Marzia Marchi–Carla Tonini. Roma, 2009. 185–211.

Înfiinţarea Regiunii Autonome Maghiare în anul 1952. Dictat sovietic sau strategie de consolidare? In Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Ed. Olti Ágoston–Gidó Attila. Cluj-Napoca, 2009. 259–290.

Teroare politică şi naţională. Bilanţul statistic şi funcţiile represaliilor din anii 1956–1961. In: Minoritatea maghiară în perioada comunistă. Ed. Olti Ágoston–Gidó Attila. Cluj-Napoca, 2009. 361–384.

Il mestiere di Storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, (2009) 1. Recensione a Padraic Kenney, Il peso della libertà. L’Europa dell’est dal 1989. Torino, Edt, 2008, 187. [Recenzió.]

Il mestiere di Storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, (2009) 1. Recensione a Gizella Nemeth Papo, Adriano Papo, L’Ungheria contemporanea. Dalla monarchia dualista ai giorni nostri, Roma, Carocci, 2008, 209. [Recenzió.]

Ungheria: alle radici della crisi. East, (2009) 25. 18–22.

2010

Transilvania roşie. Comunismul român şi problema naţională 19441965. Cluj-Napoca, 2010. 344.

Reassessing the Communist takeover in Romania. Violence, institutional continuity, and ethnic conflict management. East European Politics And Society, 24. (2010) 1. 59–89.

„Majdnem Nyugat” a szomszédban. A magyar–jugoszláv kapcsolatok az 1950–1980-as években. História, (2010) 1–2. 44–47.

Komárno/Komárom. Cezhraničé vzťahy v dvoch stredoeurópskych sesterských mestách (1960–1985). Soudobé Dějiny, (2010) 3. 369–391.

Egy különleges kapcsolat története. A magyar titkosszolgálat és a Szentszék, 1961–1978. In: Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetéből, 1945–1989. Szerk. Bánkuti Gábor–Gyarmati György. Bp., 2010. 261–289.

Komárom/Komárno. Offizielle und inoffizielle Beziehungen in einer ungarisch–slowakischen Zwillingsstadt (1960–1985). In: »Schleichwege«. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 und 1989. Ed. Wlodzimierz Borodziej, Jerzy Kochanowski, Joachim von Puttkamer. Wien–Köln, 2010. 67–89.

Hungary. In: Atlas of the Institutions of European Historiographies, 1800-Present. Eds. Ilaria Porciani, Lutz Raphael. London, 2010. 153–156.

Il mestiere di Storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, (2010) 1. Recensione a Stefano Bianchini, Le sfide della modernità. Idee, politiche e percorsi dell'Europa orientale nel XIX eXX secolo, Soveria Mannelli (Catanzaro): Rubbettino, 2009, 117. [Recenzió.]

Il mestiere di Storico. Rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, (2010) 1. Recensione a John Bukowski, Chiesa del martirio, chiesa della diplomazia. Memorie tra Cecoslovacchia e Vaticano, Bologna: EDB, 2009, 125. [Recenzió.]

Romania, dove la crisi ingoia il miracolo. East, (2010) 29. 68–73.

L’Ungheria va a destra, ma con moderazione. East, (2010) 30. 30–34.

Destra e sinistra oggi nell’Europa centrorientale. East, (2010) 32. 8–13.

2011

Un altro Novecento. L’Europa orientale dal 1919 ad oggi. Roma, 2011. 402.

„Baráti együttműködés”: a magyar–román állambiztonsági kapcsolatok (1945–1982). Történelmi Szemle, (2011) 2. 235–257.

Komárom-Komárno. Határmenti mindennapok és párhuzamos életek a szocializmus korszakában. In: Államhatár és identitás. Szerk. Vajda Barnabás. Komárom/Komárno, 2011. 133–180.

Traiettorie del cambiamento. Il 1989 in Ungheria e Romania nel recente dibattito storico. In: Venti anni dopo (1989–2009). Ed. Andrea Panaccione. Milano, 2011. 55–78.

Il problema della proprietà nella transizione ungherese: un tentativo di analisi in prospettiva comparata In: Riforme, espropri, restituzioni. Sistemi di proprietà nel XX secolo. Ed. Carla Tonini. Roma, 2011. 169–206.

Un testimone partecipe. L’Ungheria e il crollo della Jugoslavia (1991–2000). In: Dopo la pioggia. Gli stati della ex Jugoslavia e l’Albania (1991–2011). Eds. Antonio D’Alessandri e Armando Pitassio. Lecce, 2011. 227–241.

The models for Communist minority policy. In: Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Eds. Nándor Bárdi, Csilla Fedinec, László Szarka. Highland Lakes, New Jersey, 2011. 323–339.; Romania, 397–403. [Társszerző: Zoltán Novák.] [Social Science Monographs.]

Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok 1945–1989. Források. MTA Történettudományi Intézet, Bp. 2009, 950. Századok, (2011). 5. [Recenzió.]

Radu Ioanid, Răscumpărare evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre România și Israel; Dobre–Banu (eds.): Acțiunea Recuperarea. Securitatea si emigrarea germanilor din România (1962–1989). Világtörténet, 2011. 3–4. 233–240. [Recenzió.]

Vent’anni dopo gli scontri di Targu Mures. East, (2011) 3456–3459.

Più ombre che luci per l’Ungheria presidente. East, (2011) 36. 30–33.

L’Ungheria di Viktor Orbán. Il Mulino, (2011) 6. 1006–1014.

2012

1956. Una svolta nel secolo? In: Introduzione alla storia contemporanea.

Paolo Pombeni (a cura di). Bologna, 2012. 349–355.

Demokrácia, nemzetállam és kisebbségi jogok. Gondolatok az etnikai konfliktusok bibói értelmezéséről. In: Bibó 100. Recepciók, értelmezések, alkalmazási kísérletek. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Bp., 2012. 374–391.

Nation-building through judiciary repression: the impact of the 1956 revolution on Romanian minority Policy. In: State and Minority in Transylvania, 1918-1989: Studies on the History of the Hungarian Community. Ed. Attila Hunyadi. New York, 2012. 403–427.

2013

National Projects, Regional Identities, Everyday Compromises. Szeklerland in Greater Romania (1919–1940). Hungarian Historical Review, 2. (2013) 2. 477–511.

Vonakodó kémek. A magyar állambiztonság és Románia, 1975–1989. Történelmi Szemle, 1. (2013) 79–118.

Népszolgálat és túlélés. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971. Magyar Kisebbség, 1–2. (2013) 7–50.

Ellenállás és közösségépítés. Márton Áron és a román kommunista rendszer. In: Az idők mérlegén. Tanulmányok Márton Áron püspökről. Szerk. Bodó Márta–Lázár Csilla–Lövétei Lázár János. Bp.–Kolozsvár, 2013. 145–162.

I rapporti commerciali italo-ungheresi durante la guerra fredda. Convergenze parallele? Storicamente, 9. (2013) 1. DOI 10.1473/stor430. http://www.storicamente.org/07_dossier/est/bottoni.htm

Non recuso laborem. Áron Márton e il regime comunista romeno. In: La Chiesa cattolica dell’Europa centro-orientale di fronte al comunismo. Atteggiamenti, strategie, tattiche. András Fejérdy (a cura di). Roma, 2013. 157–172.

Az etnikai önazonosság kereséséről. László Márton–Novák Csaba Zoltán: A szabadság terhe. Marosvásárhely, 1990. március 16–21. Csíkszereda, 2012. Pro Minoritate, 2013. ősz, 135–141.

2014

A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. Bp., 2014. 364.

„Mozart”, Węgry i Watykan 1962–1964. Akta wywiadu jako źródło historyczne. Pamiec i Sprawiedliwosc, (2014) 23. 53–83.

Per l'Ungheria il passato stenta a passare. Limes, Rivista italiana di geopolitica, (2014) 5. 95–102.

Pentru Ungaria e greu să treacă peste trecut. Magazin Istoric, (2014) 12. 9–14.

Prerokovaná revolúcia. Maďarsko v rokoch 1988–1990. Historicka Revue, 11. (2014) 60. 34–39.

Tudományos ördögűzés? Az állambiztonsági múlt emlékezete és feldolgozása az 1989 utáni Romániában. In: Az ügynök arcai. Mindennapi kollaboráció és ügynökkérdés. Szerk.: Horváth Sándor. Bp., 2014. 211–232.

Integration, collaboration, resistance. The Hungarian minority in Transylvania and the Romanian state security. In: Die Securitate in Siebenbürgen. Szerk.: Joachim von Puttkamer, Stefan Sienerth, Ulrich A. Wien. Köpn, Böhlau Verlag, 2014.189–213.

Gulag a szomszédban. Kitelepítések, börtönök és munkatáborok a kommunista Romániában. Interpress Magazin, (2014) 2. 48–53.

Szabályzott emberkereskedelem. a Securitate titkos ügyletei Izraellel és Nyugat-Németországgal. Interpress Magazin, (2014) 8. 60–65.

2015

A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig. Bp., 2015. (Második, bővített és javított kiadás).

„Mozart” és „Fekete”. Egy hírszerzési dosszié különös története. II. rész. BETEKINTŐ, (2015) 1.

Volt? És hogyan történt? Gondolatok az 1989-es romániai forradalom értelmezéséről. HITEL, (2015) március, 32–46.

Népszolgálat, túlélés, kollaboráció. Mikó Imre és a román állambiztonság, 1948–1971. In: Népszolgálat. A közösségi elkötelezettség alakváltozatai a magyar kisebbségek történetében. Szerk. Bárdi Nándor–Filep Tamás Gusztáv–Lőrincz D. József. Pozsony, 2015. 187–231.

„Kölcsönösen előnyös” üzlet. Magyar–olasz gazdasági pártkapcsolatok a hidegháború korszakában. In: Keletről Nyugatra. A kommunista mozgalom titkos pénzei. Szerk. Kiss Réka–Soós Viktor Attila. Bp., 2015. 71–144.

Kollektivizálás Romániában, 1949–1962. In: Állami erőszak és kollektivizálás a kommunista diktatúrában. Szerk. Horváth Sándor–Ö. Kovács József. Bp., 2015. 367–374.

2016

Unrequited Love? The Romanian Communist Party and the EEC in the 1960s and 1970s. In: Kommunismus und Europa: Vorstellungen und Politik europäischer kommunistischer Parteien im Kalten Krieg. Hrsg. Francesco di Palma–Wolfgang Mueller. Paderborn, 2016. 118–136.

“Mutually Beneficial” Business: Inter-Party Hungarian–Italian Economic Relations during the Cold War. In: NEB Yearbook, 2014–2015. Eds. Réka Kiss– Zsolt Horváth. Budapest, 2016. 245–270.

1956 mint menekültválság. Új olvasatok egy ismert történethez. Világtörténet, 2016. 3. 331–336.

2017

Long Awaited West. Eastern Europe since 1944. Bloomington, 2017. 292.

Talking to the System: Imre Mikó, 1911–1977: A Lifelong Story of Collaboration and Service. In: East Central Europe, 2017. 1. 47–75.

A „szocialista erkölcs” védelmében. Korrupcióellenes eljárások és vallásellenes kampány az 1956 utáni Székelyföldön. In: 1956: erőszak és emlékezet. Tanulmányok. Szerk. Müller Rolf–Takács Tibor–Tulipán. Bp., 2017. 113–137.

Repressione e nation-building. Il ruolo del 1956 nella storia del regime comunista romeno. In: La Rivoluzione ungherese sessant’anni dopo. Giudizio storico ed eredità politica.  A cura di Gizella, Nemeth– Adriano Papo. Roma, 2017.159–196.

Între constrângere externă şi represiune internă: Opoziţia României la „perestroika” sovietică. In Arhivele Totalitarismului, 2017. 3–4. 152–171.

The Romanian Experience. In: Memory of Nations. Democratic Transition Guide.  Ed. Pavel Žáček–Natálie Maráková. Prague, 2017. 3–19., 29–31.

Finding the Enemy: Ethnicized State Violence and Population Control in Ceaușescu's Romania. Journal of Cold War Studies, 19. (2017). 4. 113–136.

2018

Stalin’s Legacy in Romania. The Hungarian Autonomous Region 1952-1960. Lanhan (MD): Lexington Books/The Harvard Cold War Studies Book Series, 2018. 434.

Between Constraint and Community Service. Transylvanian Intellectual Imre Mikó and the Securitate, in Florian Kührer-Wielach, Michaela Nowotnick (eds.), Aus den Giftschränken des Kommunismus. Methodische Fragen zum Umgang mit Überwachungsakten in Zentral- und Südosteuropa.Regensburg, Verlag Friedriech Pustet, 2018. 387-410.

Külkereskedelem, gazdasági hírszerzés és korrupció a Kádár-rendszerben. Borvendég Zsuzsanna: Az „impexek” kora. Külkereskedelmi fedéssel folytatott pénzkivonás a „népgazdaságból” a Kádár-rendszer idején az állambiztonsági iratok tükrében. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapest, 2017. Múltunk,2018. 1. 282-286.

KUTATÁSI TERÜLET

Nemzetiségi politika Kelet-Közép-Európában (1945–1989); államépítési törevések Romániában a szocialista korszakban; külpolitika és magyarságpolitika a Kádár-korszakban

Kulturális identitás, nemzetiségi kérdés, határon túli magyar közösségek története és társadalmi szervezkedése 1918 után

Magyarország történelme 1945 után, különös tekintettel a magyar–román államközi és pártközi kapcsolatokra

A kelet-európai kommunista állambiztonsági szervek működésének összehasonlító vizsgálata. A magyar hírszerzés tevékenysége Olaszország és a Vatikán ellen. Olasz–magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a második világháború után

PROJEKTEK

A romániai elnöki „kommunizmus bizottság” szakértője (Comisia prezidenţială pentru Analiza Dictaturii comuniste din România) (2006. 05. 01–2006. 12. 31.)

Volkswagen Stiftung: „Schleichwege”: Inoffizielle Begegnungen und Kontakte sozialistischer Staatsbürger 1956–1989. Kutatási téma: Komárom/Komárno. Hivatalos és informális kapcsolatok egy közép-európai ikervárosban (1960–1985) (2007. 10. 01–2008. 10. 01.)

Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam. Vendégkutató a Physical violence in State socialism című nemzetközi projekt keretében (2012. 01. 01–2012. 02. 28.)

Imre Kertész Kolleg, Jena. A kutatási projekt címe: Nation-building as internal security: the Romanian secret service and the Hungarian minority in Transylvania, 1956–1989 (2015. 03. 01–2015.11.30.)

COURAGE Horizon2020 nemzetközi projekt, „Kulturális ellenállás és ellenkultúra

Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban”. Kisebbségi gyűjtemények koordinátora (2016.02.01–2019.01.31.)

TANÍTÁS

Bolognai Egyetem, Kelet-Európa története, 3. éves 10 kredites kurzus, 30 × 2 megtartott előadás és szeminárium (megbízott előadó:  2005. szeptember 1–)

Debreceni Egyetem JPK, Politikaelméleti és Politikatörténeti Tanszék . Közpolitikai-közéleti speciális képzés (a Kádár-korszak) (meghívott előadó: 2009. február 20–2009. március 20.)

  • 2014. 09.01. – ELTE Jelenkori Magyar Történeti Tanszék: Magyarország története kelet-közép-európai kontextusban. Varga Zsuzsanna – Stefano Bottoni (Szeminárium P/TÖ/JKM/-7/B BBN-TÖR-273/6), 2014/2015. tanév I. félév

ÖSZTÖNDÍJAK

Olasz–magyar államközi ösztöndíj (2002. 09. 01–2003. 02. 31.)

Teleki László Intézet, kutatói ösztöndíj (2005. 01. 01–2006. 04. 31.)

MTA, Bolyai János Ösztöndíj (2006. 09. 01–2009. 08. 31.)

MÉDIASZEREPLÉSEK
DOKUMENTUMFILMEK, SZAKÉRTŐ, SZEREPLŐ

Képzelt forradalom (Zágoni Balázs, Fórum Film, Románia–Magyarország 2005, 41 perc. 37. Filmszemle, Budapest, versenykategória; Dokfilm Festival – Sepsziszentgyörgy (különdíj); ’56 MADE Film Festival – Budapest. Versenyen kívüli vetítések: Balkan Black Box Festival – Berlin, Krakow Film Festival – Krakkó. TV-vetítések: Duna TV, 2006. augusztus 28.; 2006. november 28. Forgatókönyvírás, szakértés, szereplés.

1956 a vélt szabadság ára (Sebők Anna, Quality Pictures, Magyarország 2006), 55 perc. TV-vetítés: MTV 1, 2006. november 20.  Szakértés.

1956 – Alin Gelmărean, Radioteleviziunea Română, Románia 2006. TV-vetítés: RTV 1 (román közszolgálati adó) két részben 2006. november 4.–11. Forgatókönyvírás és szakértés

 

Képzelt forradalom (Zágoni Balázs, Fórum Film, Románia–Magyarország 2005, 41 perc. 37. Filmszemle, Budapest, versenykategória; Dokfilm Festival – Sepsziszentgyörgy (különdíj); ’56 MADE Film Festival – Budapest. Versenyen kívüli vetítések: Balkan Black Box Festival – Berlin, Krakow Film Festival – Krakkó. TV-vetítések: Duna TV, 2006. augusztus 28.; 2006. november 28. Forgatókönyvírás, szakértés, szereplés.

1956 a vélt szabadság ára (Sebők Anna, Quality Pictures, Magyarország 2006), 55 perc. TV-vetítés: MTV 1, 2006. november 20.  Szakértés.

1956 – Alin Gelmărean, Radioteleviziunea Română, Románia 2006. TV-vetítés: RTV 1 (román közszolgálati adó) két részben 2006. november 4.–11. Forgatókönyvírás és szakértés

Túlélés vagy népszolgálat? Mikó Imre és a Securitate (Domokos János, Ikonofil Bt. 2015, 104 perc). A film a Magyar Média Mecenatúra Ember Judit pályázaton nyert támogatás. Ősbemutató 2015. december 15. Fesztiválok, díjak: Filmtettfeszt 2015, Magyar Filmhét 2016. Televíziós sugárzások: Duna World - 2015. szeptember 6. A filmet a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle keretében 12 erdélyi városban román felirattal vetítették a Filmtettfeszt legnézettebb dokumentumfilmjeként), illetve teltházas vitája volt a Sapientia Egyetemen. Forgatókönyvírás, szerkesztés, 20 interjú készítése.

 

TV-SZEREPLÉSEK

Századunk (Hanák Gábor és Bokor Péter), MTV és Duna TV, 2003–2005. Szakértés, többszöri szereplés.

Képzelt kávéház (B. Nagy Veronika), RTV2 (Románia), magyar nyelvű adás, 2004–2007. Szakértés, többszöri szereplés.

Ősök tere. Hír TV – 2011. október 1. A Magyar Népi Szövetség; 2011. november 12. Magyarságpolitika Ceauşescu idején.

Kossuth Rádió – 2009. augusztus 23. Beszélgetés a „Sztálin a székelyeknél” c. kötetről.

Átjáró. M1 – 2009. március 4. A romániai Magyar Autonóm Tartomány.

ATV, Reggel Jam, 2008. december 3. A Kenedi-jelentés.

Ősök tere. Hír TV – 2008. február 10. A romániai Magyar Autonóm Tartomány.

Miért? M2 – 2007. február 4. A Magyar Népi Szövetség.

XXI. század. RTL Klub – 2006. október 24. Szoboszlay Aladár és az erdélyi 1956.

Olasz nyelvű, magyar történelmi és belpolitikai témájú műsorokban:

Radio Capodistria

Radio Rai Friuli Venezia-Giulia

Il Foglio (napilap)

Limes (geopolitikai folyóirat)

Il Mulino (politológiai folyóirat)

East (geopolitikai folyóirat)