Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Scheibner Tamás

Scheibner Tamás

Scheibner Tamás
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224–6700/4654
Email: scheibner.tamas@btk.mta.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1980. 01. 09.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar szak (2003)

Közép-európai Egyetem (Budapest), történelem szak (2006)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2012)

Téma: Sztálinizmus és desztalinizáció az irodalomtudományban

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, COURAGE-kutatócsoport (2016–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Irodalomtörténet, szerkesztő (2007–2017)

VÁLOGATOTT PUBLIKÁCIÓK

2009

Három hagyomány az angol–amerikai eszmetörténet-írásban, Helikon 55. (2009) 1–2. 36–49.

2010

Postcolonial Age, or Postcolonial Eastern and Central Europe? Baltic Worlds, 3. (2010). 2. 41–44.

2013

Könyvkiadás a koalíciós években, Magyar Könyvszemle, 129.(2013). 4.  456–476.

2014

A magyar irodalomtudomány szovjetizálása. A szocialista realista kritika és intézményei, 1945–1953, Budapest, Ráció, 2014. 316.

2015

Building Empire through Self-Colonization. In: Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Eds. Pucherová, Dobrota–Gáfrik, Róbert. Leiden–Boston, Brill, 2015. 215–241.

2017

From the Jewish Renaissance to Socialist Realism. In: Catastrophe and Utopia: Jewish Intellectuals in Central and Eastern Europe in the 1930s and 1940s. Eds. Laczo, Ferenc–Puttkamer, Joachim. Oldenbourg, De Gruyter, 2017. [Europas Osten im 20. Jahrhundert, 7.] 223–261.

2018

Cultural Opposition: Concepts and Approaches. In: The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 9–26. [Társszerzők: Apor Balázs–Apor Péter–Horváth Sándor] http://doi.org/10.12345/handbook

Archiving the Literature and Theater of Dissent: Beyond the Canon. In: The Handbook of COURAGE: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Budapest, Research Center for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, 2018. 307–328. [Társszerző: Kathleen Cioffi]

Introducing Socialist Realism in Hungary, 1945–1951. In: Socialist Realism in Central and Eastern European Literatures under Stalin: Institutions, Dynamics, Discourses. Eds. Dobrenko, Evgeny–Jonsson-Skradol, Natalia. Cambridge, Anthem, 2018. 237–259.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata