Kovács Viktória

Kovács Viktória

Viktória, Kovács
Kovács Viktória

Beosztás: tudományos segédmunkatárs

Témacsoport: MTA BTK "Lendület" Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport
Telefon: 224–6700/4638
E-mail: kovacs.viktoria@btk.mta.hu

Status:

Research Team:

Phone: 224-6700/634

Email: kovacs.viktoria@btk.mta.hu

 SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Várpalota, 1988. 01. 14.

VÉGZETTSÉG

Pécsi Tudományegyetem (PTE) – történelem alapképzés (BA), földrajz minor szak (2010)

Pécsi Tudományegyetem (PTE) – történelem mesterképzés (MA), Közép- és koraújkor története speciális program (2013)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Doktorjelölt – Szegedi Tudományegyetem (SZTE), Történettudományi Doktori Iskola, Medievisztika PhD-program

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet Kutatócsoport - tudományos segédmunkatárs (részmunkaidős, 2015–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

II. helyezés ay MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága és a "Tudomány támogatásáért a Dél-Alföldön" alapítvány pályázatán (2015)

ÖSZTÖNDÍJAK

Nemzeti Tehetség Program, Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj (NTP-NFTÖ-16) (2016–2017)

Új Nemzeti Kiválóság Program (UNKP-17-3) (2017–2018)

2013

Causae coram nobis ventilatae. Adalékok Gentilis de Monteflorum pápai legátus magyarországi egyházi bíráskodási tevékenységéhez (1308–1311). In: Kor – szak – határ. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900–1800). Szerk. Fedeles Tamás–Font Márta–Kiss Gergely. Pécs, 2013. 75–99.

Causae coram nobis ventilatae. Beiträge zu der Jurisdiktionstätigkeit von Papstlegat Gentilis de Monteflorum in Ungarn (1308–1311). In: Specimina Nova, Pars Prima. Sectio Mediaevalis, VII. Szerk. Font, Márta–Kiss, Gergely. Pécs, 2013. 39–69.

2014

Álút, holtasút, középút. Világtörténet, 2014. 4. 697–702. [társszerző: Weisz Boglárka]

2015

A leleszi premontreiek szalókai birtoklásának háttere. Történelmi Szemle, 57. (2015) 2. 265–280.

A középkori vámszedők túlkapásairól.

2016

A pozsonyiak vámmentessége az Anjou- és a Zsigmond-korban. In: Pénz, posztó, piac. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Budapest, 2016. 341–366.

Álutazó átutazók. Vámkerülés és csempészet a magyar középkor forrásaiban

Gyűszűnyi középkor: Útjára indult a Posztó Pápa piacán című vándorkiállítás (Beszámoló a „Posztó Pápa piacán. Textilimport-textilkereskedelem a 14–17. században” című kiállításról)

2017

Lelesz patrónusai. Történelmi Szemle, 2017. 1. 103–128.

Korábbi adományok elve: Vezérfonalak az Anjou- és a Zsigmond-kor vámjogi ítélkezési gyakorlatában. In: Hatalom, adó, jog: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka–Kádas István. Budapest, 2017. 251–270.

The Pozsony Toll Exemption in the Angevin and Sigismund Eras. In: Specimina Nova Pars Prima Sectio Mediaevalis. A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Történeti Tanszékének történeti közleményei, IX. 95–120.

Veretek és leletek. „Lendület” Kutatócsoportunk a Magyar Nemzeti Múzeumban

Szöszölő kofák: Az 1425. évi zágrábi városi statútumokról

KUTATÁSI TERÜLET

Középkori magyar gazdaság- és egyháztörténet

Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyság területén a Lajos- és a Zsigmond-korban