Petkes Zsolt

Petkes Zsolt

Petkes, Zsolt
Petkes Zsolt
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Magyar Őstörténeti Témacsoport
Telefon: 224–6700/4599

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Hungarian Prehistory Research Team

Telefon: +361 224–6700/599

Email:

Research field: Archeology of the Carpathian Basin and Eastern Europe in the 9-12th centuries

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1977. 06. 26.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi kar, régészet szak (2006)

MUNKAHELYEK

Wosinszky Mór Megyei Múzeum, régész (2006–2007)

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész (2009–2010)

Magyar Nemzeti Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központ, régész (2010–2012)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Magyar Őstörténeti Témacsoport (2013–)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

„Hadak útján XX.” Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak XX. Összejövetelének konferenciakötete. (Assemblyof Young Scholars on the Migration Period XX.) Budapest, 2012.

2007

12. századi temetőrészlet Sárbogárd-Templom-dűlőből. Alba Regia, XXXV. (2006) 93–124.

2008

Friedhofabschnitt aus dem XII. Jahrhundert in der sárbogárder Kirchensenke. Alba Regia, XXXVI. (2007) 89–125.

2009

12. századi temetőrészlet Alap-Tavasz-majorból. Alba Regia, XXXVII. (2008) 141–208.

A Szekszárdi Vármegyeházban folytatott próbafeltárások eredményei. Örökségünk, XIII. (2009) 12. 22–23. [Társszerző: Kárpáti Zoltán.]

2011

Törökszentmiklós-Szenttamáspuszta 10–11. századi temetője. Archaeologiai Értesitő, 136. (2011) 181–213.

2012

Honfoglalás- és kora Árpád-kori soros és templom körüli temetők sírleleteinek katasztere Fejér megyében. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményeiről. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk. Révész László-Wolf Mária. Szeged 2012, 275–314. [Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről. 2.]

Rúdzablák a X–XII. századi Kárpát-medencében. In: Hadak útján. A népvándorlás kor kutatóinak XIX. konferenciája. Szerk. Biró Szilvia. 231–246. [Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága Tanulmányok 3.]

2013

Honfoglalás és kora Árpád-kori soros és templom körüli temetők sírleleteinek katasztere Fejér megyében. Alba Regia, 41. (2012) 2013, 67–121.

Újabb gondolatok és elemzési lehetőségek a Sárbogárd-tringer tanyai temető kapcsán, kiemelten vizsgálva a 33. sírból előkerült bőrmaradványokat. In: „Hadak útján”. Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XXIII. konferenciája. Veszprém, 2013. október 2–4. Veszprém 2013, 16.

A Pilis, mint történeti táj, avagy barangolások az „ország közepén”. Magyar Turista, 2013. november.

A természetjárás, mint régészeti módszer, avagy a tájrégészet és elemei I. Magyar Turista, 2013. december.

Egyszerű, nyéltámasz nélküli balták/Harci balták. http://www.arpad.btk.mta.hu/targytipusok/76-lexikon.html. (Lexikon-szócikk.)

Vereb-Végh János földje. http://www.arpad.btk.mta.hu/lelohelyek/karpat-medence/113-vereb-vegh-janos-foldje.html. (Lexikon-szócikk.)

Sárbogárd-Tringer-tanya. http://www.arpad.btk.mta.hu/lelohelyek/karpat-medence/112-sarbogard-tringer-tanya.html. (Lexikon-szócikk.)

2014

Z. Demo: Ranosrednjovjekovno groblje bijelobrdske kulture. Vukovar-Lijeva bara (X–XI. stoljecé). Zágráb, 2009. Archaeológiai Értesítő, 2013. 138. 385–387. (2014) (Társszerző: Czifra Szabolcs.) (Recenzió.)

Egy hipotézis nyomában. Avagy a Szekszárdi Vármegyeháza északi épülettömbjében folytatott feltárások eredményei. Archeologia – Altum Castrum Online, (2014) 1–28. http://archeologia.hu/szekszard-egy-hipotezis-nyomaban.

Árpád-kori temető a tételhegyi Templomdombon. Településtörténeti kutatások. Solt‒Tételhegy‒Kiskunfélegyháza, Amler-bánya. Archaeologia Cumanica, (2014) 3. 85–110.

A természetjárás, mint régészeti módszer, avagy a tájrégészet és elemei II. (földvárak, sáncok, árkok). Magyar Turista, (2014) 1. 19‒21.

A természetjárás, mint régészeti módszer, avagy a tájrégészet és elemei III. (halmok). Magyar Turista, (2014) 2. 22‒23.

A természetjárás, mint régészeti módszer, avagy a tájrégészet és elemei IV. (A szántóföldi művelés- és az erdőgazdálkodás nyomai). Magyar Turista, (2014) 3. 21‒22.

Történeti séta a Toronyaljai kolostornál. Magyar Turista, (2014) 6. 24‒26.

Zalavár, ahol a táj összeforrt a történelemmel (1. rész). Magyar Turista, (2014) 8. 19‒21.

Zalavár, ahol a táj összeforrt a történelemmel (2. rész). Magyar Turista, (2014) 10. 16‒18.

Sárkányok, rabváltók és tájsebek a Kiscelli-fennsíkon. Magyar Turista, (2014) 11. 19‒21.

MAGYAR ŐSTÖRTÉNET – Tudomány és hagyományőrzés. Bp., 2014. 432.
(Társszerkesztők: Sudár Balázs, Szentpéteri József, M. Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna.) [MTA BTK MŐT Kiadványok 1., 1.]

Magyar Őstörténet I. A honfoglalók viselete. Bp., 2014. 188. (Társszerkesztő: Sudár Balázs.)

2015

Kirándulás térben és időben, a Benta-patak völgyétől a Lánchíd oroszlánjáig. Magyar Turista, (2015) 2.

Fél lábbal a római korban ‒ A lussoniumi erőd Dunakömlőd határában. Magyar Turista, (2015) 3.

Távol- és mégis közel. A Pálosok nyomában a Nyugat-Mecsekben. Magyar Turista, (2015) 4.

Beszámoló a Solt – Kalimajor lelőhelyen folytatott kutatásról. In.: „...in nostra linqua Hringe nominant”. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla, Petkes Zsolt, Sudár Balázs, Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2015. 201–220. [Társszerzők: Langó Péter‒Soós Rita.]

Az Őshazától a Kárpátokig – a leletektől a viseletekig. Magyar Régészet, (2015) ősz. http://files.archaeolingua.hu/2015O/Turk_H15O.pdf. [Társszerzők: Boldog Zoltán‒Sudár Balázs‒Türk Attila]

From the Ancient Homelands to the Carpathians. Hungarian Archaeology, 2015/autumn. http://files.archaeolingua.hu/2015O/Turk_E15O.pdf. [Társszerzők: Boldog Zoltán‒Sudár Balázs‒Türk Attila.]

Szablyák és kardok. In.: Honfoglalók fegyverben. Szerk.: Petkes Zsolt. Bp., 2015. 121‒128.

Fokosok, balták és bárdok. In.: Honfoglalók fegyverben. Szerk.: Petkes Zsolt. Bp., 2015. 131‒133.

„...in nostra linqua Hringe nominant”. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla, Petkes Zsolt, Sudár Balázs, Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2015.

Honfoglalók fegyverben. Szerk.: Petkes Zsolt. Bp., 2015.

KUTATÁSI TERÜLET

A Kárpát-medence és Kelet-Európa 9–12. századi régészete

PROJEKTEK

Szíriai–Magyar Régészeti Misszió (SHAM)

Az átalakulás évszázadai, települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8–11. században (OTKA program)