Somogyi Éva

Somogyi Éva

Somogyi, Éva
Somogyi Éva
Beosztás: kutató professor emeritus
Témacsoport: Újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4664
E-mail: somogyi.eva@btk.mta.hu

Status: Professor Emerita

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/664

Email: somogyi.eva@btk.mta.hu

Degree: DSc, “The Common Council of Ministers of Austria-Hungary” (1994), Correspondent Member of the Austrian Academy of Sciences (2000)

Research Field: History of the Austro-Hungarian Monarchy, 1848–1918

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1937. 06. 29.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, magyar–történelem szakos középiskolai tanár (1961)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

A történettudományok kandidátusa (1974). Téma: A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Az osztráknémet liberálisok útja a kiegyezésig

A történettudományok doktora (1994). Téma: A közös minisztertanács

Az Osztrák Tudományos Akadémia levelező tagja (2000)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1961–2011), tudományos gyakornok (1961–1963), tudományos segédmunkatárs (1963–1966), tudományos munkatárs (1966–1981), tudományos főmunkatárs (1981–1988), osztályvezető (1988–2007), tudományos tanácsadó (1996–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) kutató professor emeritus

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Az Österreichische Forschungsgesellschaft Anton Gindely Díja (1985)

A Soros Alapítvány Ránki György Díja (1992)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Értekezések a Történeti Tudományok Köréből (sorozatszerkesztő: 1984–1994)

Begegnungen an der Donau (sorozatszerkesztő: 1994–2001)

Die Ministerratsprotokolle Österreichs und der österreichisch–ungarischen Monarchie 1848–1918 (szerkesztőbizottság tagja: 1980–)

Századok (szerkesztőbizottság tagja: 2007–2011)

Történelmi Szemle (szerkesztőbizottság tagja: 1988–2011)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Akadémiai Kiadó, Bp., 1976. 225.

2. Vom Zentralismus zum Dualismus. Der Weg der deutsch-österreichischen Liberalen zum Ausgleich von 1867. Bp., Wiesbaden, 1983. 119. [Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz.]

3. Ferenc József. Gondolat Kiadó, Bp., 1989. 286. [Magyar História. Életrajzok.]

4. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1896–1907. Akadémiai Kiadó, Bp., 1991. LXXXV+595. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1818 V.]

5. Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában. MTA Történettudományi Imtézet, História, Bp., 1996. 195. [História Könyvtár. Monográfiák 8.]

6. Der gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1906. Böhlau Verlag, Wien, Köln, Weimar 1996. 265. [Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Band 73.]

7. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1870. Akadémiai Kiadó, Bp., 1999. LXX+450. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 I/1.]

8. Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. L'Harmattan Kiadó, Bp., 2006. 255. [A múlt ösvényén.]

9. Professionalisierung und Veränderungen der nationalen Identität von ungarischen Beamten im gemeinsamen Ministerium des Äußern. Teil 1: Professionalisierung als Vorbedingung und Symptom der Verbürgerlichung im diplomatischen Dienst. Mitteilungen des Instituts für Österrechische Geschichtsforschung, 118. (2010) 140–167. Teil 2.: Die nationale Identität der ungarischen Beamten. 119 (2011) 116–140.

10. Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1870–1871. Akadémiai Kiadó, Bp., 2012. LXXXVI+412. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 I/1.]

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1962

A határőrvidéki privilégiumok hatása a paraszti osztályharc alakulására a XVII. században. Horvátországi parasztfelkelés 1653–59. Történelmi Szemle, 5. (1962) 149–172.

1963

Az 1653–59. évi horvátországi parasztmozgalom ideológiai tanulságai. Történelmi Szemle, 6. (1963) 20–32.

Zrínyi és az 1653–59. évi horvátországi parasztfelkelés. Irodalomtörténeti Közlemények, 67. (1963) 222–235.

1964

Diószegi István: Ausztria–Magyarország és a francia–porosz háború 1870–71. (Kandidátusi disszertáció.) Századok, 98. (1964) 1400–1403. [Recenzió.]

Tokody Gyula: Ausztria–Magyarország a pángermán szövetség (Alldeutscher Verband) világuralmi terveiben 1890–1918. Századok, 98. (1964) 812–814. [Recenzió.]

Rudolf Wierer: Der Föderalismus in Donauraum. Világtörténet, 4. (1964) 120–122. [Recenzió.]

1965

Az 1896. évi választójogi reform Ausztriában. Századok, 99. (1965) 1131–1160.

1966

Komjáthy Miklós: A közös minisztertanács és első világháborús működése. (Kandidátusi disszertáció.) Századok, 100. (1966) 650–653. [Recenzió.]

Felix Höglinger: Ministerpräsident Heinrich Graf Clam-Martinic. Világtörténet, 9/10. (1966) 140–142. [Recenzió.]

1967

Heinrich Schnee: Karl Lueger. Leben und Wirken eines großen Sozial- und Kommunalpolitikers. Világtörténet, 14–15. (1967) 143–144. [Recenzió.]

Jacques Hannak: Männer und Taten. Zur Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung: Világtörténet, 14–15 (1967) 153–154. [Recenzió.]

Konferencia 1867 történelmi problémáiról. Századok, 101. (1967) 1251–1253.

1968

Választójog és parlamentarizmus Ausztriában 1861–1977. Bp., 1968. 185. [Értekezések a történettudományok köréből. Új sorozat 44.]

Symposium 1867–1967. (Du 23 au 25 mai 1968.) Acta Historica Academiae Sciencienciarum Hungaricae, 14. (1968) 400–403.

Magyar–osztrák történésztanácskozás Pécsett 1968. május 23–25. MTA. II. Osztályának Közleményei, 17. (1968) 269–274.

Nemzetközi történészkonferencia az 1867-es kiegyezésről. (Pozsony 1967. augusztus 28.–szeptember 2.) MTA. II. Osztályának Közleményei, 17. (1968) 345–353.

1969

Vita a „Magyarország története az abszolutizmus és a dualizmus korában 1848–1918” c. egyetemi tankönyv kéziratáról. Századok, 103. (1969) 1320–1327.

1970

Königgrätz, Ausgleich, Dualismus. Budapester Rundschau, 14. September (1970).

Peter Berger (Hg.): Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. Vorgeschichte und Wirkungen. Világtörténet, 20. (1970) 125–127. [Recenzió.]

1971

Die österreichische Verfassungspartei und der Ausgleich. In: Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867. Materialien (Referate und Diskussion) der internationalen Konferenz in Bratislava 28.8.–1.9.1967. Hg. Anton Vantuch, Ludovít Holotík. Bratislava, 1971. 412–414.

1972

Königgrätz után. Történelmi Szemle, 15. (1972) 111–137.

1973

Az 1867-es kiegyezés. In: Történelem a középiskolák III. osztályosainak. Az iskolarádió műsorainak szöveggyűjteménye. Bp., 1973. 187–201.

Az 1867. évi kiegyezés előtörténetéből. A februári pátens felfüggesztése. Századok, 107. (1973) 879–905.

1974

Diethild Harrington-Müller: Der Fortschrittsklub im Abgeordnetenhaus des österreichischen Reichsrats 1873–1910. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 20. (1974) 452–454. [Recenzió.]

1975

Pläne zur Neugestaltung der Habsburgermonarchie nach dem preußisch-österreichischen Krieg von 1866. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 21. (1975) 17–51.

Stephan Verosta: Theorie und Realität von Bündnissen. Heinrich Lammasch, Karl Renner und der Zweibund (1897–1914). Századok, 109. (1975) 177–179. [Recenzió.]

1976

A birodalmi centralizációtól a dualizmusig. Bp., 1976. 225.

Irinyi Károly: Mitteleuropa-tervek és az osztrák–magyar politikai közgondolkodás. Századok, 110. (1976) 719–721. [Recenzió.]

1978

Az osztrák liberálisok és a dualizmus problémái az 1870-es évek második felében. Történelmi Szemle, 21. (1978) 1–32.

István Diószegi: Österreich-Ungarn und der französisch-preußische Krieg 1870–71. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 24 (1978) 149–150. [Recenzió.]

Károly Irinyi: Mitteleuropa-tervek és az osztrák–magyar politikai közgondolkodás. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 24. (1978) 155–157. [Recenzió.]

1979

Időrendi áttekintés. In: Magyarország története 1848–1890. Szerk. Kovács Endre. Bp., 1979. 1477–1541.

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. Abteilung V: Die Ministerien Erzherzog Rainer und Mensdorff Band 1. Bearbeitet von Horst Brettner-Messler. Századok, 113. (1979) 721–723. [Recenzió.]

Oskar Sashegyi: Ungarns politische Verwaltung in der Ara Bach 1849–1860. Levéltári Közlemények, 50. (1979) [Recenzió.]

Albert Fuchs: Geistige Strömungen in Österreich 1867–1818. Századok, 113. (1979) 1122–1125. [Recenzió.]

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. Abteilung III: Das Ministerium Buol-Schauenstein Band 2. Bearbeitet von Waltraud Heindl. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 25. (1979) 171–174. [Recenzió.]

1981

Abszolutizmus és kiegyezés 1849–1867. Bp., 1981. 220. [Magyar História.]

1982

Magyarország történeti kronológiája III. 1848–1944. Főszerk. Benda Kálmán, Bp., 1982. 999. [Magyarország történeti kronológiája a kezdetektől 1970-ig.] [Társszerző: Glatz Ferenc.]

Albert Fuchs: Geistige Strömungen in Österreich 1867–1818. Acta Historica Academiae Scienciarum Hungaricae, 28. (1982) 168–170. [Recenzió.]

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. Abteilung III: Das Ministerium Buol-Schauenstein Band 2. Bearbeitet von Waltraud Heindl. Századok, 116. (1982) 810–812. [Recenzió.]

Harald Bachmann: Joseph Maria Baernreither (1845–1925) Der Werdegang eines altösterreichischen Ministers und Sozialpolitikers. Századok, 116. (1982) 808–809. [Recenzió.]

A hadseregfejlesztés és a birodalmi egység ellentmondásai a századfordulón. Honvédtüzérség 1904. Hadtörténelmi Közlemények, 29. (1982) 638–643.

1983

Vom Zentralismus zum Dualismus. Der Weg der deutsch-österreichischen Liberalen zum Ausgleich von 1867. Bp., Wiesbaden, 1983. 119. [Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz.]

Erzsébet királyné Magyarországon In: Eine seltsame Frau Elisabeth Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn 1837–1898. Ausstellung des Kulturvereines Schloss Ebelsberg. Linz, 1983. 180–183.

1984

Habsburg Dragonnades in Hungary 1861–1862. In: War and Society in East Central Europe Vol. 14. The Crucial Decade: East Central European Society and National Defens 1859–1870. Brooklyn, 1984. 444–455.

A királyné Magyarországon. História, 6. (1984) 4. 8–11.

Ungarn in der Habsburgermonarchie. In: Der Zeitalter Kaiser Franz Josephs. Niederösterreichische Landesausstellung Schloss Grafenegg 19. Mai–28. Oktober 1984. Bd. 1. 269–276.

1985

A közös minisztertanács működése 1896–1907. Századok, 119. (1985) 1105–1149.

The Hungarian Honvéd Army and the Unity of the Habsburg Empire. The Honvéd-Reform of 1904. In: War and Society in East Central Europe. Vol. 19. Brooklyn, 1985. 273–280.

Világos után. Az abszolutizmus első évei. Mozgó Képek, (1985) 1. 7–13.

1986

Parlaments et parties politiques avant 1914. In: Comite International des Sciences Historiques. XVI. Congres International des Sciences Historiques Stuttgart 1985. III Actes. Stuttgart, 1986. 200–201.

Aehrenthal birodalmi reformtörekvései 1906–1907. Századok, 120. (1986) 787–801.

Nemzetiségi kérdés a Habsburg Monarchiában. Élet és Tudomány, (1986) 8. 232–234.; (1986) 11. 340–342.; (1986) 13. 394–396.

1987

Beusts Submission Addressed to the Emperor Requesting his Getting Appointed Reichskanzler, dated June 11, 1867. Danubian Historical Studies, 1. (1987) 64–71.

Die Reichsauffassung der deutschösterreichischen Liberalen in den siebzigen Jahren des 19. Jahrhunderts. In: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918. Hg. Ferenc Glatz, Ralph Melville. Bp., 1987. 157–188.

Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Hg. von Adam Wandruszka und Peter Urbanitsch. Band 4: Die Konfessionen. (Wien 1985). Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 40. 1987. 458–464. [Recenzió.]

Erzsébet és a kiegyezés. In: Erzsébet. Szerk. Liptai Katalin. Bp., 1987. 53–56.

1988

Zur Reorganisation des Ministeriums des Kaiserlichen Hauses und des Aussern in den Jahren 1867–68. In: Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und in Europa. Festschrift für Jan Havranek zum 60. Geburtstag. Hg. von Hans Lemberg, Karel Litsch, Richard Georg Plaschka und György Ránki. Wien, München, 1988. 230–243. [Schriftenreihe des österreichischen Ost-und Südosteuropa-Instituts Bd. 14.]

Erdődy Gábor: A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1988. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 108.]

Fogarassy László: A magyarországi Tanácsköztársaság katonai összeomlása. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1988. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 109.]

Aehrenthals Reformbestrebungen 1906–1907. Die Dualismus-Interpretation des Ministers des Außern. Österreichische Osthefte, 30. (1988) 60–75.

Nemzeti reakció – társadalmi reform. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 161–163.

1989

Ferenc József. Bp., 1989. 286. [Magyar História. Életrajzok.]

Zinner Tibor: Az Ébredők fénykora 1919–1923. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1989. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 110.]

Csapó Mária: Tolna megye a reformkor politikai küzdelmeiben. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1989. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 111.]

A Külügyminisztérium újjászervezése 1867–68-ban. Történelmi Szemle, 31. (1989) 179–191.

Die Protokolle des österreichischen Ministerrates 1848–1867. Abteilung V: Die Ministerien Erzherzog Rainer und Mensdorff Bd. 3. Bearbeitet von Stefan Malfer. Századok, 123. (1989) 709–711. [Recenzió.]

Jean Paul Bled: Franz Joseph. „Der letzte Monarch der alten Schule“. Századok, 123. (1989) 712–714. [Recenzió.]

1990

Pók Attila: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1990. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 112.]

The Age of Neoabsolutism 1849–1867. In: A History of Hungary. Ed. Peter F. Sugar, Péter Hanák, Tibor Frank. Bloomington and Indianapolis 1990, 1994. 235–251.

1991

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1896–1907. Bp., 1991. LXXXV+595. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1818 V.]

Krausz Tamás: Pártviták és történettudomány. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1991. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 113.]

Polgárosodás Közép-Európában. Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Hg. von Éva Somogyi. Bp., 1991. 395. [Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 8.]

Ungarn unter Franz Joseph. In: Elisabeth Königin von Ungarn. Ausstellungskatalog. Museum Österreichischer Kultur, Eisenstadt. Wien, Köln, Weimar, 1991. 6–13.; 149–155.

Franz Joseph, König von Ungarn 1867–1916. In: Elisabeth Königin von Ungarn. Ausstellungskatalog. Museum Österreichischer Kultur, Eisenstadt. Wien, Köln, Weimar, 1991. 58–66.; 195–202.

Rendszerváltozás – és akik végrehajtották. A közös minisztériumok 1867-ben. In: Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Hg. Éva Somogyi. Bp., 1991. 181–194. [Társadalom- és Művelődéstörténeti tanulmányok 8.]

Impressionen aus Budapest. Einleitender Essays und Zeittafel zur Geschichte Budapests. Innsbruck, 1991. 1–16.

1992

Kiss József: A pesti invalidus ház jászkunsági földesurasága 1741–1745. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1992. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 114.]

Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1992. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 115.]

„A mi birodalmunk lett”. Közös ügyek – közös kabinet? Rubicon, 3. (1992) 8–9. 58–60.

A közös minisztertanács tagjai 1867–1907. Történelmi Szemle, 35. (1992) 35–60.

Emerich Csáky: Vom geachteten zum geächteten: Erinnerungen des k.u.k. Diplomaten und k. ungarischen Aussenministers Emerich Csáky (1882–1961). Századok, 126. (1992) 320–322. [Recenzió.]

1993

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 Bd. IV: Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1883–1895. Hg. von Éva Somogyi. Bearbeitet von István Diószegi. Bp., 1993.

A közös kormány 1867–1907. Századok, 127. (1993) 70–88.

Der österreichisch-ungarische Ausgleich 1867 und seine Protagonisten. Österreichische Osthefte, 35. (1993) 413–429.

A dualizmus megítélésének változásai az osztrák történetírásban. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 359–364.

Az abszolutizmus berendezkedése Magyarországon 1849–1859. História, 15. (1993) 3. 26–29.

1994

Boros Zsuzsa: Vichy-Franciaország 1940–1942. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1994. [Értekezések a történeti tudományok köréből. Új sorozat 116.]

Kultur und Politik in Österreich und Ungarn. Hg. gemeinsam mit Péter Hanák, Waltraud Heindl, Stefan Malfer. Wien, Köln, Weimar, 1994. 176. [Begegnungen an der Donau. Herausgegeben vom Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut und vom Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.]

A delegáció. Századok, 128. (1994) 454–516.

Budapest 1848–1994. In: Hauptstädte in Südosteuropa. Geschichte – Funktion – nationale Symbolkraft. Hg. von Harald Heppner. Wien, Köln, Weimar, 1994. 29–36.

Az Osztrák–Magyar Monarchia közös kormánya. História,16. (1994) 5–6. 27–32.

1995

A közös ügyek 1867–1914. Bp., 1995. [História Könyvtár. Előadások a történettudomány műhelyeiből 7.]

Ferenc József és magyar alattvalói. Rubicon, 6. (1995) 10. 13–18.

Magyarok a közös minisztériumokban. Báró Orczy Béla önéletrajza 1890-ből. Levéltári Közlemények, 66. (1995) 234–243.

1996

Kormányzati rendszer a dualista Habsburg Monarchiában. Bp., 1996. 195. [História Könyvtár. Monográfiák 8.]

Der gemeinsame Ministerrat der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1906. Wien, Köln, Weimar 1996. 265. [Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte Österreichs Band 73.]

Császári és királyi udvartartás. História, 18. (1996) 5–6. 6–9.

1997

Ernst Hanisch: Der lange Schatten des Staates. Österreichische Gesellschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert. Századok, 131. (1997) 297–299. [Recenzió.]

1998

Hanák Péter. Századok, 132. (1998) 289–292.

1999

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1870. Bp., 1999. LXX+450. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 I/1.]

A honvéd nyugdíjak ügye a közös minisztertanácson (1868). In: A Pesti polgár. Tanulmányok Vörös Károly emlékére. Szerk. Gyáni Gábor, Pajkossy Gábor. Debrecen, 1999. 103–108.

2000

Hagyomány és átalakulás a Ballhausplatzon 1867 után. In: A hosszú tizenkilencedik és a rövid huszadik század. Tanulmányok Pölöskei Ferenc köszöntésére. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 2000. 499–510.

Die Delegation als Verbindungsinstitution zwischen Cis- und Transleithanien. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918 VII: Verfassung und Parlamentarismus. 1. Teilband: Verfassungsrecht, Verfassungswirklichkeit, zentrale Representativkörperschaften. Hg. von Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Wien, 2000. 1107–1176.

Das ungarische Ministerium in Wien (1867–1918). In: Brennpunkt Mitteleuropa. Festschrift für Helmut Rumpler zum 65. Geburtstag. Hg. von Ulfrid Burz, Michael Derndarsky, Werner Drobesch. Klagenfurt, 2000. 265–278.

Egy magyar hivatalnok a bécsi külügyminisztérium szolgálatában (Báró Dóczy Lajos). In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János, Barta János. Debrecen, 2000. 203–220.

2001

A közös minisztériumok és az osztrák–magyar viszony. In: Császár és király. Történelmi utazás: Ausztria és Magyarország, 1526–1918. Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermében. Bécs, 2001. 85–88.

Die gemeinsamen Ministerien und das österreichisch-ungarische Verhältnis 1867–1914. In: Kaiser und König. Eine historische Reise: Österreich und Ungarn 1526–1918. Ausstellung im Prunksaal der österreichischen Nationalbibliothek. Wien, 2001. 85–88.

Hanák Péter: 1867 – európai térben és időben. Válogatta, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Somogyi Éva. Bp., 2001. 202. [História Könyvtár. Monográfiák 18.]

Eliten und Außenseiter in Österreich und Ungarn. Hg. gemeinsam mit Waltraud Heindl, György Litván, Stefan Malfer. Wien, Köln, Weimar, 2001. 139. [Begegnungen an der Donau. Herausgegeben vom Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Institut und vom Institut für Geschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.]

The Common Government, 1867–1914: The Common Ministeries and Their Policies. In: Hungary: Governments and Politics 1848–2000. Ed. Mária Ormos, Béla K. Király. New York, 2001. 139–166. [Atlantic Studies on Society in Change No. 109.]

Vezető magyar tisztviselők a Ballhausplatzon. A Monarchia és/vagy a nemzet szolgálatában. Aetas, 17. (2001) 3–4. 115–139.

A király személye körüli minisztérium 1867–1914. Levéltári Közlemények, 77. (2001) 1–2. 141–159.

2002

Im Dienst der Monarchie oder der Nation? Ungarischen Führungsbeamte am Ballhausplatz. Österreichische Osthefte, 44. (2002) 596–626.

2003

A Habsburg Birodalom és a magyar kiegyezés. História, 25. (2003) 4. 14–19.

Der österreichisch-ungarische Ausgleich von 1867. Austriaca, (2003)

A magyar diplomaták házassági szokásai 1867–1914. In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás, Szvák Gyula. Bp., 2003. 220–225.

2004

Magyar diplomaták a közös Külügyminisztériumban. Századok, 138. (2004) 3. 601–672.

Hrvatska u zajednickom sustavu. [Kroatien in System der gemeinsamen Angelegenheiten]. In: Hrvatsko–Madarski Odnosi 1102–1918. Szerk. Milan Kruhek. Zagreb, 2004. 263–268.

A paritás fogalma az 1867. évi kiegyezési törvényekben és a dualizmus kori politikai közbeszédben. In: Deák és utódai. A 2003. november 19–20-án Pécsett, a Deák-bicentenárium alkalmából rendezett konferencia anyaga. Szerk. Csibi Norbert, Domaniczky Endre. Pécs, 2004. 209–222.

A dualizmus megítélésének változásai az osztrák történetírásban. In: A kiegyezés. Szerk. Cieger András. Bp., 2004. 470–476.

Königgrätz után. In: A kiegyezés. Szerk. Cieger András. Bp., 2004. 509–536.

Az utolsó Habsburg és az utódállamok. Az osztrák történetírás. História, 25. (2004) 10.

2005

Szögyény-Marich László. In: Nemzeti évfordulók 2006. Bp., 2005. 58.

Gli ungheresi nella direzione politica della Monarchia Absburgica dualista. In: Annuario 2002–2004 Accademia d’Ungheria in Roma Istituto Storico „Fraknói”. Roma, 2005. 328–333.

2006

Hagyomány és átalakulás. Állam és bürokrácia a dualista Habsburg Monarchiában. Bp., 2006. 255. [A múlt ösvényén.]

Az Osztrák–Magyar Monarchia vezető bürokráciájának identitásproblémái. Világtörténet, (2006) tavasz–nyár, 32–36.

2007

Bécs: misszió vagy hazaárulás? Beszélgetés Somogyi Éva történésszel. Riporter Hovanyecz László. Európai Tükör, 12. (2007) 1. 135–139.

Vienna: Mission or Capital Treason. European Mirror, 1. (2007) 117–122.

Horvátország a közösügyes szisztémában. In: Megismerhető világtörténelem. Zsigmond László születésének 100. évfordulójára. Szerk. Székely Gábor. Bp., 2007. 197–204.

A dualizmus államrendszere. In: A Monarchia kora – ma. Szerk. Gerő András. Bp., 2007. 109–121.

2008

Modern bürokrácia a közös külügyminisztériumban. Századok, 142. (2008) 3–48.

2009

Magyar hivatalnokok a Monarchia diplomáciájában. A bürokrácia átalakulása a Ballhausplatzon, 1867–1918. Előadások a történettudomány műhelyéből VI. A História (2009) 1. melléklete.

A Monarchia levéltári öröksége. A bádeni egyezmény létrejötte (1919–1926.) Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Ress Imre. Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 83–87.

The Political System of Dualism. In: The Austro-Hungarian Monarchy Revisted. Ed. András Gerő. Colorado, New York, 2009. 135–152. [East European Monographs No. DCCLI.]

2010

Professionalisierung und Veränderungen der nationalen Identität von ungarischen Beamten im gemeinsamen Ministerium des Äußern. Teil 1: Professionalisierung als Vorbedingung und Symptom der Verbürgerlichung im diplomatischen Dienst. MIÖG, 118. (2010) 140–167.

A dualizmus értelmezése, mint az identitásformálás eszköze. Thallóczy Lajos és Edmund Bernatzik közjogi nézetei. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor. Bp., 2010. 225–234.

Die staatsrechtlichen Ansichten von Lajos Thallóczy. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien und Herzegovina und die moderne Geschichtswissenschaft. Hg.: Dževad Juzbašić, Imre Ress. Sarajevo, Bp., 2010. 115–127.

A dualizmus és a föderalizmus választóvonalán 1871 októberében. Történelmi Szemle, 52. (2010) 4. 559–570.

2011

Professionalisierung und Veränderungen der nationalen Identität von ungarischen Beamten im gemeinsamen Ministerium des Äußern. Teil 2: Die nationale Identität der ungarischen Beamten. MIÖG, 119. (2011) 116–140.

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 Bd. VI: Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1908–1914. Hg. von Somogyi Éva. Bearbeitet von Anatol Schmied-Kowarzik. Bp., 2011.

Állampolgárság és nemzeti identitás. Magyar tisztviselők a Monarchia közös hivatalaiban. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 539–544.

Gerald Stourzh: Spuren einer intellektuellen Reise. Századok, 145. (2011) 783–785. [Recenzió.]

Ausgleich. In: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Hrsg. Dan Diner. Band 1. Stuttgart, Weimar, 2011. 207–209.

Hogyan került az Internacionálé ügye a közös minisztertanács elé? Az 1871. szeptemberi közös minisztertanács. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes, Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 279–286.

2012

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1870–1871. Bp., 2012. LXXXVI+412. [Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1918 I/1.]

Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1870–1871. (Die Protokolle des gemeinsamen Ministerrates der österreichisch-ungarischen Monarchie 1867–1818 I/1.) Bp., 2011. LXXXVI+412 S.

Az identitás tartalma és változásai. Széchenyi Imre gróf pályája ürügyén. In: Horst Haselsteiner Emlékkönyve. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2012. 169–174.

A nyugdíj. (Az Osztrák-Magyar Monarchia közös minisztériumában szolgáló magyar tisztviselők nyugdíja.) In: A történettudomány szolgálatában. Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Molnár Antal. Bp.–Győr, 2012. 515–523.

A felség személye körüli minisztérium. In: A bécsi magyar nagykövetségi épület. Hivatal-és művészettörténeti tanulmányok. Szerk. Ujváry Gábor. Bécs, 2012. 67–83.

Das ungarische Ministerium in Wien (1867–1918). In: Das ungarische Botschaftsgebäude in Wien. Studien zur Amts-und Kunstgeschichte. Hg. Ujváry Gábor. Wien, 2012. 67–83.

2013

A Király Személye Körüli Minisztérium. Rubicon, XXIV. (2013) 2–3. 62–75.

Schicksalsjahre Österreichs. Die Erinnerungen und Tagebücher Josef Redlichss 1869–1936. Bd.1: Erinnerungen und Tagebücher 1869–1914; Bd. 2: Erinnerungen und Tagebücher 1916–1936; Bd.3: Biographische Daten und Register. Herausgegeben von Fritz Fellner und Doris A. Corradini. (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs Bd. 105/I, II, III. Böhlau Verlag Wien, Köln, Weimar 2011.) Századok, 147. (2013) 1068–1072.

2014

A levél történeti forrásértéke. A közös külügyminisztérium tisztviselőinek levelei. Történelmi Szemle, 56. (2014) 1. 119–132.

2015

Hivatalnokok a Habsburg Monarchia közös kormányzatában. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Szerk.: Fodor Pál, Sokcsevics Dénes. 397–404.

Službenici u zajedničkoj vladi Habsburške Monarhije. In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai. Szerk.: Fodor Pál, Sokcsevics Dénes. 433–439.

2017

Magyarok a bécsi hivatalnokvilágban. A közös külügyminisztérium magyar tisztviselői, 1867–1914. Bp., 2017.

2018

Ferenc József és a közös minisztériumok. In: A véreskezű kamasztól Ferenc Jóskáig. I. Ferenc József és a magyarok. Szerk. Fónagy Zoltán. Budapest. 2018. 203–220.

KUTATÁSI TERÜLET

Az Osztrák–Magyar Monarchia története, 1848–1918

PROJEKTEK

Magyar–osztrák kapcsolatok, 1945–1989 (OTKA 78003)