Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Lezsák Gabriella

Lezsák Gabriella

Lezsák, Gabriella
Lezsák Gabriella
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Magyar Őstörténeti Témacsoport
Telefon: 224-6700/4693
E-mail: lezsak.gabriella@btk.mta.hu

Status: Funded Research Assistant

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/693

Email: lezsak.gabriella@btk.mta.hu

Degree: -

Research Field: Archaeology of the Migration Period; Avars; Hungarian prehistory

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kecskemét, 1974. 10. 02.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, régészet szak (2001)

 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Doktori Program (2016:  sbszolutórium)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2001–2002)

 

MTI Kultúra rovat (2001–2003) szerkesztő

 

MTA Történettudományi Intézete (2003–2011) fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos segédmunkatárs

2015: László Gyula Digitális Archívum (2015–) vezető

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kun Szövetség (tag)

Mándoky Kollégium (alapító tag)

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Hagyaték: Fehérlófia. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna TV részére (2012)

 

Hagyaték: Csodaszarvas. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna Tv részére (2012)

Hagyaték: A lobogó. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna TV részére (2012)

Hagyaték: A népzene és a néptánc. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna Tv részére (2012)

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2005

A ló a magyar mondavilágban. História, 26. (2005) 20–23.

2008

Avarok a Herke tónál. Lakitelek, 2008.

2009

A kunszállási avarok temetkezési szokásai. Archaeologia Cumanica 2. Kecskemét, 2009. 145–164.

2011

A turul madár nyomában. I. rész. A turul monda. Váci Polgár, (2011) december.

Az ősi magyar hitvilág mitikus madara. A turul és a griff. Nagy Magyarország, 3. (2011) 78–83.

2012

A turul madár nyomában. II. rész. A keresztény Magyarország turulja. Váci Polgár, (2012) január.

2013

Epizódok a kolozsvári régészeti iskola történetéből – Trianon előtt és után. Életünk. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, (2013) 3. 117–125.

Alföldi András, Benkő Loránd, Gallus Sándor, Mályusz Elemér, Márki Sándor. In.: Magyar Őstörténeti Lexikon (Kozák Péterrel közösen). (Lexikoncikkek.)

Bóna István, Fettich Nándor, László Gyula, Dienes István. In.: Magyar Őstörténeti Lexikon. (Lexikoncikkek.)

2014

Az avarok és a magyar őstörténet. Kőrösi Csoma Sándor – Mi a magyar? A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Kiadványa. Sepsiszentgyörgy, 2014. 157–168.

László Gyula életműve egy évforduló apropóján. Életünk, LII. (2014) 11. 57–74.

Attila sírja – Ősi rejtély a Tisza mélyén? Történelemportál, II. (2014) 3. május. 38–41.

A világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Ethnica, XVI. (2014) 3. 47–48. (Recenzió.)

Őstörténeti Lexikon: Alföldi András, Gallus Sándor, Márki Sándor, Benkő Lóránd, Mályusz Elemér. (Szócikkek.)

Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Szerk.: Szentpéteri József, Sudár Balázs, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2014.

2015

Attila sírja. In: Kőrösi Csoma Sándor – Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Kiadványa. Szerk.: Gazda József et al. Sepsiszentgyörgy, 2015. 385–393.

A bécsi magyar eredetű műkincsek és a visszaszerzésükre irányuló törekvések a reformkorban és a dualizmus alatt. In: …in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla et al. Bp.–Kecskemét, 2015, 285–311.

Attila sírja – A folyómeder motívuma. Tanulmányok Tomka Péter 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Takács Miklós et al. Győr, 2015. s. a.

Népvándorlás kori régészetünk és a Kunkovács-archívumban található értékek. In: Egy fotóművész időutazása. A Kunkovács-archívum helye, szerepe, művészeti és tudományos jelentősége. Bp., 2015. 22–31. s. a.

Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban. Századok, 149. (2015) 2. 528–530. [Recenzió.]

2016

Lezsák Gabriella: Írott kútfők a magyar őstörténet kaukázusi kapcsolatairól. In: Ferenczné Szőcs Éva; Gazda József; Szabó Etelka (szerk.) Kőrösi Csoma Sándor – Nyomok az időben: (Eurázsiai civilizációs rétegek). Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2016. 282- 292.

László Gyula. In: Arany János: Rege a csodaszarvasról. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2016.10.

Kunkovács László: Világjelek-- Signs of the Universe, Bp., Szerk.: M. Lezsák Gabriella. Magyar Fotóművészek Szövetsége, 2016.

Attila sírja – A folyómeder motívuma. Tanulmányok Tomka Péter 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Takács Miklós et al. Győr, 2016. 417-429.

2017

„Ott békültem ki a sorssal…”László Gyula kolozsvári évei (1940-1949) a tudomány és a haza szolgálatában. In.:  Erdélyi Múzeum. LXXIX. kötet. 2017. 1. Füzet. . Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása. Kolozsvár, 2017, 168-182.

A „kaukázusi őshaza” a tudományos kutatások tükrében. In.: Kőrösi Csoma Sándor. Gyökereink. Szerk.: Ferencz Szőcs Éva-Gazda József-Szabó Etelka. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy. 2017. 53-75.

A magyar őstörténet észak-kaukázusi vonatkozásai. In.: Valóság, 2017. augusztus, LX. évfolyam, 8. szám. 64-74.

The Grave of Attila and it’s riverbed burial motif. In.: Ünnepi tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. 2017. s. a.

Törött és rongált íjak a népvándorlás kori és a 10-11. századi Kárpát-medencei leletanyagban. In.: Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia-Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok. Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4-6. Bp-Esztergom. Archaeolingua 2017. 399-408.

А.М. Новичихин, Г. Лежак, Э. Галл, А. Avar: Фрагмент лицевой пластины поясной сумки из могильника Андреевская щель. Размышления в связи с распространением поясных сумок на территории Восточной Европы и Карпатского бассейна. In.: VII. «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Социально-экономическое развитие населения Западного Кавказа в древности и средневековье. Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар, 31 мая-2 июня 2, 2017 г.) Краснодар, 2017. Ред. Руслан Б. Схатум, Владислав В. Улитин.

Gáll Erwin‒ M. Lezsák Gabriella-Novicsihin, Andrey M. ‒‒Avar Ákos: Tarsolylemeztöredék Andrejevszkaja Scselből. Gondolatok a tarsolyok Kelet-Európai és Kárpát-medencei elterjedésével kapcsolatban. In.: Alba Regia 2017. s. a.

Beszámoló az Észak-Kaukázus előterébe vezetett régészeti kutatóutakról (2016–2017). In.: Alba Regia 2017. s. a.

Medgyesi Pál: Honfoglalók a Békési tájakon. Békés megye jelentősebb 10-11.századi sírleletei. A Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve III. (40.). „Ami csabai…” múzeumi sorozat. Sorozatszerk.: Andó György. Szakmai lektor: Révész László. Békéscsaba, 2015. 176 oldal.  In.: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Újsorozat IX. (XIX. kötet) Kolozsvár, 2016. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása. 281-283. (Recenzió)

Kunkovács László: Világjelek. Magyar Iparművészet 2017/3. 55-58. (Recenzió)

Világjelek. Az etnofotográfus Kunkovács László új könyvéről. Magyar Krónika 2017/5. (május, 36. szám), 108-109. (Recenzió)

Németh Zsolt: Árpád kori templomok Hitel, XXX. évfolyam, 2017/8. M. Lezsák Gabriella: A teljesség templomai (Németh Zsolt: A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai II. Szombathely, 2017.) 126-128.  (Recenzió)

KUTATÁSI TERÜLET

Népvándorlás kori régészet, hunok, avarok, magyarok története, régészete

 

Magyar őstörténet

A kolozsvári régészeti iskola története

 

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

1999 február–május: MÖB Ösztöndíj, Kazahsztán, Almaty, Abaj Állami Egyetem (1999)

MTA TTI Fiatal kutatói ösztöndíj (2003–2006)

EMMI Nemzeti Kiválóság Program PHD-Ösztöndíj (2015–2016)

 

NYELVTUDÁS

 

 

Orosz középfokú lektorátusi „C” típusú nyelvvizsga

Kazak állami középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Latin alapfokú nyelvvizsgával egyenértékű záróvizsga (diplomabejegyzés)

 

EXPEDÍCIÓSZERVEZÉS, -VEZETÉS

Észak-Kaukázus, 2016. október 15.–30., régészeti kutatóút

Észak-Kaukázus, 2017. május 20.–június 3., régészeti kutatóút

 

Angol olvasási és beszéd szint (B/1)

Német olvasási szint

 

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata