Lezsák Gabriella

Lezsák Gabriella

Lezsák, Gabriella
Lezsák Gabriella
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: Magyar Őstörténeti Témacsoport
Telefon: 224-6700/4693
E-mail: lezsak.gabriella@btk.mta.hu

Status: Funded Research Assistant

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224-6700/693

Email: lezsak.gabriella@btk.mta.hu

Degree: -

Research Field: Archaeology of the Migration Period; Avars; Hungarian prehistory

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kecskemét, 1974. 10. 02.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, régészet szak (2001)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Doktori Program (2016:  sbszolutórium)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (2001–2002)

MTI Kultúra rovat (2001–2003) szerkesztő

MTA Történettudományi Intézete (2003–2011) fiatal kutató

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos segédmunkatárs

MTA BTK László Gyula Digitális Archívum (2015–) munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Kun Szövetség (tag)

Mándoky Kollégium (alapító tag)

SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

Hagyaték: Fehérlófia. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna TV részére (2012)

 

Hagyaték: Csodaszarvas. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna Tv részére (2012)

Hagyaték: A lobogó. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna TV részére (2012)

Hagyaték: A népzene és a néptánc. Szellemtörténeti magazinműsor szerkesztése a Duna Tv részére (2012)

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2005

A ló a magyar mondavilágban. História, 26. (2005) 20–23.

2008

Avarok a Herke tónál. Lakitelek, 2008.

2009

A kunszállási avarok temetkezési szokásai. Archaeologia Cumanica 2. Kecskemét, 2009. 145–164.

2011

A turul madár nyomában. I. rész. A turul monda. Váci Polgár, (2011) december.

Az ősi magyar hitvilág mitikus madara. A turul és a griff. Nagy Magyarország, 3. (2011) 78–83.

2012

A turul madár nyomában. II. rész. A keresztény Magyarország turulja. Váci Polgár, (2012) január.

2013

Epizódok a kolozsvári régészeti iskola történetéből – Trianon előtt és után. Életünk. Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat, (2013) 3. 117–125.

Alföldi András, Benkő Loránd, Gallus Sándor, Mályusz Elemér, Márki Sándor. In.: Magyar Őstörténeti Lexikon (Kozák Péterrel közösen). (Lexikoncikkek.)

Bóna István, Fettich Nándor, László Gyula, Dienes István. In.: Magyar Őstörténeti Lexikon. (Lexikoncikkek.)

2014

Az avarok és a magyar őstörténet. Kőrösi Csoma Sándor – Mi a magyar? A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Kiadványa. Sepsiszentgyörgy, 2014. 157–168.

László Gyula életműve egy évforduló apropóján. Életünk, LII. (2014) 11. 57–74.

Attila sírja – Ősi rejtély a Tisza mélyén? Történelemportál, II. (2014) 3. május. 38–41.

A világügyelő. Tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. Ethnica, XVI. (2014) 3. 47–48. (Recenzió.)

Őstörténeti Lexikon: Alföldi András, Gallus Sándor, Márki Sándor, Benkő Lóránd, Mályusz Elemér. (Szócikkek.)

Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés. Szerk.: Szentpéteri József, Sudár Balázs, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna. Bp., 2014.

2015

Attila sírja. In: Kőrösi Csoma Sándor – Az igazság keresése. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület Kiadványa. Szerk.: Gazda József et al. Sepsiszentgyörgy, 2015. 385–393.

A bécsi magyar eredetű műkincsek és a visszaszerzésükre irányuló törekvések a reformkorban és a dualizmus alatt. In: …in nostra lingua Hringe nominant. Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Balogh Csilla et al. Bp.–Kecskemét, 2015, 285–311.

Attila sírja – A folyómeder motívuma. Tanulmányok Tomka Péter 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Takács Miklós et al. Győr, 2015. s. a.

Népvándorlás kori régészetünk és a Kunkovács-archívumban található értékek. In: Egy fotóművész időutazása. A Kunkovács-archívum helye, szerepe, művészeti és tudományos jelentősége. Bp., 2015. 22–31. s. a.

Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban. Századok, 149. (2015) 2. 528–530. [Recenzió.]

2016

Lezsák Gabriella: Írott kútfők a magyar őstörténet kaukázusi kapcsolatairól. In: Ferenczné Szőcs Éva; Gazda József; Szabó Etelka (szerk.) Kőrösi Csoma Sándor – Nyomok az időben: (Eurázsiai civilizációs rétegek). Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2016. 282- 292.

László Gyula. In: Arany János: Rege a csodaszarvasról. Lakitelek: Antológia Kiadó, 2016.10.

Kunkovács László: Világjelek-- Signs of the Universe, Bp., Szerk.: M. Lezsák Gabriella. Magyar Fotóművészek Szövetsége, 2016.

Attila sírja – A folyómeder motívuma. Tanulmányok Tomka Péter 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Takács Miklós et al. Győr, 2016. 417-429.

2017

„Ott békültem ki a sorssal…”László Gyula kolozsvári évei (1940-1949) a tudomány és a haza szolgálatában. In.:  Erdélyi Múzeum. LXXIX. kötet. 2017. 1. Füzet. . Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása. Kolozsvár, 2017, 168-182.

A „kaukázusi őshaza” a tudományos kutatások tükrében. In.: Kőrösi Csoma Sándor. Gyökereink. Szerk.: Ferencz Szőcs Éva-Gazda József-Szabó Etelka. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Sepsiszentgyörgy. 2017. 53-75.

A magyar őstörténet észak-kaukázusi vonatkozásai. In.: Valóság, 2017. augusztus, LX. évfolyam, 8. szám. 64-74.

The Grave of Attila and it’s riverbed burial motif. In.: Ünnepi tanulmányok Hoppál Mihály 70. születésnapjára. 2017. s. a.

Törött és rongált íjak a népvándorlás kori és a 10-11. századi Kárpát-medencei leletanyagban. In.: Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia-Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok. Hadak útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája. Esztergom 2014. november 4-6. Bp-Esztergom. Archaeolingua 2017. 399-408.

А.М. Новичихин, Г. Лежак, Э. Галл, А. Avar: Фрагмент лицевой пластины поясной сумки из могильника Андреевская щель. Размышления в связи с распространением поясных сумок на территории Восточной Европы и Карпатского бассейна. In.: VII. «Анфимовские чтения» по археологии Западного Кавказа. Социально-экономическое развитие населения Западного Кавказа в древности и средневековье. Материалы международной археологической конференции (г. Краснодар, 31 мая-2 июня 2, 2017 г.) Краснодар, 2017. Ред. Руслан Б. Схатум, Владислав В. Улитин.

Gáll Erwin‒ M. Lezsák Gabriella-Novicsihin, Andrey M. ‒‒Avar Ákos: Tarsolylemeztöredék Andrejevszkaja Scselből. Gondolatok a tarsolyok Kelet-Európai és Kárpát-medencei elterjedésével kapcsolatban. In.: Alba Regia 2017. s. a.

Beszámoló az Észak-Kaukázus előterébe vezetett régészeti kutatóutakról (2016–2017). In.: Alba Regia 2017. s. a.

Medgyesi Pál: Honfoglalók a Békési tájakon. Békés megye jelentősebb 10-11.századi sírleletei. A Munkácsy Mihály Múzeum Évkönyve III. (40.). „Ami csabai…” múzeumi sorozat. Sorozatszerk.: Andó György. Szakmai lektor: Révész László. Békéscsaba, 2015. 176 oldal.  In.: Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából. Újsorozat IX. (XIX. kötet) Kolozsvár, 2016. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Kiadása. 281-283. (Recenzió)

Kunkovács László: Világjelek. Magyar Iparművészet 2017/3. 55-58. (Recenzió)

Világjelek. Az etnofotográfus Kunkovács László új könyvéről. Magyar Krónika 2017/5. (május, 36. szám), 108-109. (Recenzió)

Németh Zsolt: Árpád kori templomok Hitel, XXX. évfolyam, 2017/8. M. Lezsák Gabriella: A teljesség templomai (Németh Zsolt: A Kárpát-medence legkülönlegesebb Árpád-kori templomai II. Szombathely, 2017.) 126-128.  (Recenzió)

KUTATÁSI TERÜLET

Népvándorlás kori régészet, hunok, avarok, magyarok története, régészete

 

Magyar őstörténet

A kolozsvári régészeti iskola története

 

 

 

ÖSZTÖNDÍJAK

 

1999 február–május: MÖB Ösztöndíj, Kazahsztán, Almaty, Abaj Állami Egyetem (1999)

MTA TTI Fiatal kutatói ösztöndíj (2003–2006)

EMMI Nemzeti Kiválóság Program PHD-Ösztöndíj (2015–2016)

 

NYELVTUDÁS

 

 

Orosz középfokú lektorátusi „C” típusú nyelvvizsga

Kazak állami középfokú „C” típusú nyelvvizsga

Latin alapfokú nyelvvizsgával egyenértékű záróvizsga (diplomabejegyzés)

 

EXPEDÍCIÓSZERVEZÉS, -VEZETÉS

Észak-Kaukázus, 2016. október 15.–30., régészeti kutatóút

Észak-Kaukázus, 2017. május 20.–június 3., régészeti kutatóút

 

Angol olvasási és beszéd szint (B/1)

Német olvasási szint