Szilágyi Magdolna

Szilágyi Magdolna

Szilágyi, Magdolna
Szilágyi Magdolna
Név: Szilágyi Magdolna
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Középkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4653
E-mail: szilagyi.magdolna@btk.mta.hu
Name: Magdolna Szilágyi
Status: Associate Research Fellow
Research team: Medieval History Research Team
Phone: 224-6700/653
E-mail: szilagyi.magdolna@btk.mta.hu

Biography

Place and date of birth: Püspökladány, 21 June 1978

Education:      University of Szeged (Szeged), English Language and Literature (2003)

Central European University (Budapest), Medieval Studies (2004)

University of Szeged (Szeged), Archaeology (2005)

Academic degree:          PhD

Central European University, Medieval Studies (2013)

Title of the dissertation: The Árpád Period Communication Networks: Road Systems in Western Transdanubia

Employment:

Aquincum Museum of the Budapest Historical Museum, archaeologist (September 2004–August 2006)

Field Service for Cultural Heritage, archaeologist – project coordinator (September 2008–September 2010)

National Heritage Protection Centre of the Hungarian National Museum, archaeologist – museologist (April–December 2013)

Archaeological Services, University of Durham, Archaeologist (January–December 2015)

Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences, associate research fellow (January 2016–present )

Publications

2005

“Bullák és amulettkapszulák az Aquincumi Múzeum gyűjteményében” (Bullae and Tubular Amulet Capsules in the collections of the Aquincum Museum). Budapest Régiségei, 39. (2005): 151–171. [Study]

“Late Roman Bullae and Amulet Capsules in Pannonia.” Annual of Medieval Studies at CEU, 11. (2005): 9–27. [Study]

2007

“The Sequence of Roman and Medieval Communication Routes in Transdanubia.” Annual of Medieval Studies at CEU, 13. (2007): 241–262. [Study]

2008

Gömöri, János, ed. Borostyánkő út. Időutazás egy római kereskedelmi úton. [The Amber Road. Time Travel on a Roman Trade Route]. Multimedia CD-ROM. (Sopron: Scarbantia Társaság, 2007). Soproni Szemle, 62, no. 1 (2008): 101–102. [Review]

2012

“The Perception of Roman Roads in Medieval Hungary.” In: Die Vielschichtigkeit der Straße. Kontinuität und Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit. Internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 29. November bis 1. Dezember 2007, hrsg. Kornelia Holzner-Tobisch – Gertrud Blaschitz. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2012: 147–171. [Study]

“Perished Árpádian-age village at Dunaföldvár.” Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 63. (2012): 155–179. [Study]

“Középkori utak a Dunántúlon – Régészeti és történeti kutatásuk módszerei és lehetőségei / Medieval roads in Transdanubia – The Methods and Potentials of their Historical and Archaeological Investigations.” Magyar Régészet / Hungarian Archaeology online folyóirat. 2012. Nyár. [Popular publication]

Szabó, Thomas, hrsg. Die Welt der europäischen Straßen – Von der Antike bis in die Frühe Neuzeit. (Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2009). Medium Aevum Quotidianum, 64. (2012): 104–107. [Book review]

2013

“Városok, utak, kereskedelem. Az úthálózat szerepe Vas megye városi fejlődésében a 13–14. században” (Towns, roads, trade. The role of the road network in the urban development of County Vas in the thirteenth and fourteenth centuries). Savaria, 36. (2013): 223–241. [Study]

2014

On the Road. The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe. Series Minor. Budapest: Archaeolingua, 2014. [Book]

“Római utak a középkori Dunántúlon. Az utak nevei és szerepük a középkori térszervezésben” (Roads in medieval Transdanubia. The names of Roman roads and their role in medieval space organization). Történelmi Szemle, 56. (2014): 1–25. [Study]

Serlegi Gábor. „Nád közé bújtak….? Egy a tatárjárás során elpusztult település maradványai Dunaföldvár határában.” [Did They Hide among Reeds….? The Remains of a Settlement near Dunaföldvár Destroyed During the Mongol Invasion]. In: "Carmen Miserabile" – A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére [The Relics of the Mongol Invasion in Hungary. Studies in Honour of András Pálóczi Horváth on his Seventieth Birthday], ed. Szabolcs Rosta – György V. Székely. Kecskemét: Katona József Múzeum, 2014. 127–140. [Study]

Fields of research

Main fields:    Medieval archaeology and history, historical geography

Special field:   The road network and settlement system of medieval Hungary

Projects:

The Ravenna-Classe Project: Archaeology of a Deserted City international research project (2005–2006)

funding: European Commission, Culture 2000 programme

project leader: József Laszlovszky (CEU Medieval Studies)

institute: CEU, Medieval Studies

Hungarian Town Atlas research project (2016–2019)

funding: Hungarian Scientific Research Fund

project leader: Katalin Szende (CEU Medieval Studies)

institute: Institute of History, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

Other

Teaching experience:

University of Szeged, Institute of English and American Studies (2006/07, Term 1)

Eötvös Loránd University, Department of Medieval and Early Modern History (2006/07, Terms 1-2)

Durham University, Department of Archaeology (2015/16, Term 1)

Scholarships, Fellowships, and Grants

Partial Fellowship for Master’s Students, Central European University, 1 year (Budapest, 2003–2004)

Master’s Student Research Grant, Central European University (Budapest, 2004)

Full Doctoral Fellowship, Central European University, 3 years (Budapest, 2005–2008)

Doctoral Research Grant, Central European University, 1 month (Vienna, 2008)

Scholarship for Young Researchers to the Collegium Hungaricum Vienna (CH2) by the Hungarian Scholarship Board, 2 months (Vienna, 2009)

Scholarship for Young Researchers to the Collegium Hungaricum Vienna (CH2) by the Hungarian Scholarship Board, 1 month (Vienna, 2010)

Write-up Grant, Central European University, 6 months (Budapest, 2011–2012)

DAAD Research Grant for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists, 2 months (Seminar of Medieval and Modern History, University of Göttingen, 2014)

Hungarian State Eötvös Fellowship by the Hungarian Scholarship Board, postdoctoral category, 3 months (Department of Archaeology, University of Durham, Durham, 2014)

IMEMS Library Fellowship, 1 month (Institute of Medieval and Early Modern Studies, University of Durham, Durham, 2015)

Életrajz

Születési hely, idő

Püspökladány, 1978. június 21

Végzettség     

Szegedi Tudományegyetem (Szeged), angol bölcsész (2003)

Central European University (Budapest), Medieval Studies (2004)

Szegedi Tudományegyetem (Szeged), régész (2005)

Tudományos fokozat

PhD

Central European University, Medieval Studies (2013). Téma: The Árpád Period Communication Networks: Road Systems in Western Transdanubia

Munkahelyek, beosztások

Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeuma, szerződéses régész (2004. szeptember–2006. augusztus)

Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat, régész–projekt-koordinátor (2008. szeptember–2010. szeptember)

Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központ, régész–muzeológus (2013. április–december)

Archaeological Services, University of Durham, régész (2015. január–december)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs (2016. január–)

2005

Bullák és amulettkapszulák az Aquincumi Múzeum gyűjteményében. Budapest Régiségei, 39. (2005) 151–171.

Late Roman Bullae and Amulet Capsules in Pannonia. Annual of Medieval Studies at CEU, 11. (2005) 9–27.

2007

The Sequence of Roman and Medieval Communication Routes in Transdanubia. Annual of Medieval Studies at CEU, 13. (2007). 241–262.

2008

Időutazás egy római kereskedelmi úton. Multimedia CD–ROM. Szerk. Gömöri János. Soproni Szemle, 62. (2008). 101–102. [Recenzió]

2012

The Perception of Roman Roads in Medieval Hungary. In: Die Vielschichtigkeit der Straße. Kontinuität und Wandel in Mittelalter und früher Neuzeit. Internationales Round-Table-Gespräch, Krems an der Donau, 29. November bis 1. Dezember 2007. Hrsg. Holzner-Tobisch, Kornelia–Blaschitz, Gertrud. Wien, 2012: 147–171.

Perished Árpádian-age village at Dunaföldvár. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 63. (2012). 155–179.

Középkori utak a Dunántúlon – Régészeti és történeti kutatásuk módszerei és lehetőségei/Medieval roads in Transdanubia – The Methods and Potentials of their Historical and Archaeological Investigations. Magyar Régészet Hungarian Archaeology. Online folyóirat. 2012, nyár.

Die Welt der europäischen Straßen – Von der Antike bis in die Frühe Neuzeit. Hrsg. Szabó, Thomas. Medium Aevum Quotidianum, 64. (2012). 104–107. [Recenzió]

2013

Városok, utak, kereskedelem. Az úthálózat szerepe Vas megye városi fejlődésében a 13–14. században. Savaria, 36. (2013). 223–241.

2014

On the Road. The History and Archaeology of Medieval Communication Networks in East-Central Europe. Bp., 2014.

Római utak a középkori Dunántúlon. Az utak nevei és szerepük a középkori térszervezésben. Történelmi Szemle, 56, (2014) 1–25.

Serlegi Gábor. Nád közé bújtak….? Egy a tatárjárás során elpusztult település maradványai Dunaföldvár határában. In: "Carmen Miserabile" – A tatárjárás magyarországi emlékei. Tanulmányok Pálóczi Horváth András 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Rosta Szabolcs–Székely V. György. Kecskemét, 2014. 127–140.

2016

“A Dunántúl középkori úthálózatának jellegzetességei. Szombathely útcsomóponti szerepe a 13-14. században.” In: Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben. Szerk. Tóth Ferenc–Zágorhidi Czigány Balázs. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2016. 65–85.

Utazások Szent Márton nevében – zarándoklat, kulturális turizmus, örökségvédelem/Travelling in the name of Saint Martin – pilgrimage, cultural tourism, cultural heritage management.” Világtörténet, 6. (38), (2016). 629–640.

2017

Buda II. kötet (1686–1848)/Part II (1686-1848). Írta és összeáll. Simon Katalin. Szerk. Szilágyi Magdolna. Budapest: Budapest Főváros Levéltára–MTA BTK Történettudományi Intézete, 2017. [Magyar Várostörténeti Atlasz, 5./Hungarian Atlas of Historic Towns. No. 5.]

A középkori utak topográfiai vizsgálata Magyarországon. Régi módszerek, új lehetőségek (The topographic investigation of medieval roads in Hungary. Old methods, new perspectives.) In: Magyarország Régészeti topográfiája. Múlt, jelen, jövő (Archaeological Topography of Hungary. Past, Present and Future). Szerk. Benkő Elek–Bondár Mária–Kolláth Ágnes. Budapest: MTA BTK Régészeti Intézet, 2017. 463–486.

Római utak a Dunántúlon a honfoglalás korában. In: Hétköznapok a honfoglalás korában. Szerk. Petkes Zsolt–Sudár Balázs. Magyar Őstörténet 5. Budapest, Helikon, 2017. [Magyar Őstörténet, 5.] 140–143. 

Történeti táj – tájrégészet: eredmények és perspektívák a magyarországi tájrégészeti kutatásban. Absztrakt kötet. 2017. november 6–7. Szerk. Zatykó Csilla–Szilágyi Magdolna–Szabó Máté. Budapest, MTA BTK Régészeti Intézet, 2017.

"Utakról és utazókról. Középkori magyar királyok intézkedései az utakról és utazókról a 11–14. században." In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István–Weisz Boglárka. Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 2017. 283–299.

 

Kutatások

Kutatási terület: Középkori régészet és történeti földrajz

Speciális téma: A középkori Magyarország út- és településhálózata

Projektek

The Ravenna-Classe Project: Archaeology of a Deserted City c. nemzetközi kutatási projekt (2005–2006)

támogató: European Comission, Culture 2000 programme

projektvezető: Laszlovszky József (CEU Medieval Studies)

intézmény: CEU, Medieval Studies

 

Magyar Várostörténeti Atlasz c. kutatási projekt (2016–2019)

támogató: OTKA

projektvezető: Szende Katalin (CEU Medieval Studies)

intézmény: MTA Történettudományi Intézet

Tanítás

Szegedi Tudományegyetem, Angol–Amerikai Intézet (óraadó oktató: 2006/2007, 1. félév)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Közép- és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszék (óraadó oktató: 2006/2007, 1–2. félév)

Durham University, Department of Archaeology (óraadó oktató: 2015/2016, 1. félév)

Ösztöndíjak, kutatási és utazási támogatások

Partial Fellowship for Master’s Students, Central European University, egy év (Budapest, 2003–2004)

Master’s Student Research Grant, Central European University (Budapest, 2004)

Full Doctoral Fellowship, Central European University, három év (Budapest, 2005–2008)

Doctoral Research Grant, Central European University, egy hónap (Bécs, 2008)

MÖB Bécsi Collegium Hungaricum Ösztöndíj Fiatal Kutatóknak (CH2), két hónap (Bécs, 2009)

MÖB Bécsi Collegium Hungaricum Ösztöndíj Fiatal Kutatóknak (CH2), egy hónap (Bécs, 2010)

Write-up Grant, Central European University, hat hónap (Budapest, 2011–2012)

DAAD Kutatói Ösztöndíj Doktoranduszoknak és Fiatal Kutatóknak, két hónap (Seminar für Mittlere und Neuere Geschichte, Georg-August-Universität, Göttingen, 2014)

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, posztdoktori kategória, három hónap (Department of Archaeology, University of Durham, Durham, 2014)

IMEMS Library Fellowship, egy hónap (Institute of Medieval and Early Modern Studies, University of Durham, Durham, 2015)

 

A Nemzeti Kulturális Alap, Örökségvédelem Kollégiumának támogatása a Leeds International Medieval Congress nemzetközi konferencián történő részvételre. Helyszín: Leeds, Egyesült Királyság (2016. július 4–7.)

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kutatási támogatása Kőszeg várostörténeti atlaszának kiadása címmel (azonosító: NKFI PUB 125541). 12 hónap (2017. október 1.–2018. szeptember 30.)

 

 

Médiaszereplések

„Hatalom, adó, jog.” Esti Séta (Szerkesztő – műsorvezető: Házi Hunor), 30 perc. MR1 Kossuth Rádió. 2017. december 9. Rádióinterjú