VITA

Immanuel Wallerstein: Afrika a tőkés világban

AFRIKA KORAI TÖRTÉNETE

Buda Géza: Kelet-Afrika és a Kelet 35

Kilwa Kisiwani ősi története 50

AFRIKA KÉRDÉS A 19–20. SZÁZADBAN

Sik Endre: Fekete-Afrika története V. kötet. (Részletek a hagyatékban maradt befejezetlen műből) 53

Krizsán László: Néhány magyar kutató szerepe Afrika tudományos megismerésében 71

TÖRTÉNETÍRÓI ARCKÉP

Kende István: Joseph Ki-Zerbo: Egy Afrika történész műve és arcképe 82

Joseph Ki-Zerbo: Fekete-Afrika története (részletek) 90

DOKUMENTUMOK

1. Névtelen arab szerző korabeli krónikájának részlete 115

2. Részletek Zara Yaqob etióp uralkodó krónikájából H7

3. Affonso kongói király levele a portugál királyhoz 119

4. Usman dan Fodio a kormányzás öt szabályáról 122

5. Adrianampoinimerina, Madagaszkár államalkotó uralkodójának végrendelete és utolsó szózata 123

6. 1506 párizsi munkás felteijesztése a francia nemzetgyűléshez a rabszolgaság eltörlése ügyében 129

7. Libéria Függetlenségi Nyilatkozata 130

8. Macemba, yao főnök levele a német gyarmatosító csapatok főparancsnokához 135

9. Négy levél Kelet-Afrika gyarmatosításának éveiből 136

10. Szerződés Franciaország és Yatenga Királyság között 141

11. A fashodai incidens 143

12. Az első (párizsi) Pánafrikai Kongresszus határozata 145

13. A brit Munkáspárt elemzése az afrikai imperialista tevékenységről 147

14. Részletek az V. (manchesteri) Pánafrikai Kongresszus határozataiból 150

BIBLIOGRÁFIA

Fekete-Afrika történelmével és a kapcsolódó tudományterületekkel foglalkozó magyar írások válogatott bibliográfiája (összeállította: Páricsy Pál) 155

Impresszum, tartalom (pdf)

1983-1BRENNER – VITA (Ismerteti: Ortlimayr Imre)

Orthmayr Imre: Előszó a Brenner-vitához 5

R. Brenner: Az agrártársadalom osztályszerkezete és gazdasági fejlődés a preindusztriális Európában 9

M. M. Postán – J. Hatcher: Népesség és osztályviszonyok a feudális társadalomban 16

P. Croot – D. Parker: Az agrártársadalom osztályszerkezete és a gazdasági fejlődés 21

H. Wunder: Parasztszervezetek és osztálykonfliktus Kelet és Nyugat-Németországban 25

E. Le Roy Ladurie: Válasz Brenner professzornak 27

G. Bois: A neo-malthusiánus ortodoxia ellen 29

R. H. Hilton: A feudalizmus válsága 35

J. P. Cooper: Az agrárkapitalizmus nyomában 41

R. Brenner: Az európai kapitalizmus mezőgazdasági gyökerei 51

 

ANARCHIZMUS (Szerk. Kun Miklós és Vadász Sándor)

Vadász Sándor: Bevezetés 64

E. Malatesta: Anarchia 69

P. J. Proudhon: A munkásosztály politikai kapacitásáról 71

M. Bakunyin politikai filozófiája: a tudományos anarchizmus 72

M. Bakunyin: Államiság és anarchia 75

A zürichi szláv szekció programja 85

A Saint Imier-i anarchista kongresszus határozatai 87

L. Michel: Miért vagyok anarchista? 88

P. Kropotkin: Az anarchia: filozófiája és eszménye 89

M. Stirner: Nevelésünk hamis elvei 93

F. Pelloutier: Az anarchizmus és a munkások szakszervezetei 94

E. Pouget: A szakszervezet 99

G. Sorel: Elmélkedések az erőszakról 103

G. Sorel: A marxizmus felbomlása 106

Szabó Magdolna: A. Volszkij 107

Részletek A. Volszkij a szellemi munkás című művéből 111

Kun Miklós: A Mahno-emlékiratok és ami azokból kimaradt 121

N. Mahno: Találkozásom Leninnel 129

 

Történetírói arckép

Lipcsey Ildikó: Constantin Dobrogeanu-Gherea (1855–1920) 137

Impresszum, tartalom