A hódoltságban megvalósuló oszmán–magyar kettős uralom egyedisége – megjelent Molnár Antal legújabb kötete

Molnar Antal magyar horvat hodoltsagIntézetünk igazgatója, tudományos tanácsadója, Molnár Antal tudományos kutatásainak témája a katolikus egyház, illetve a hódolt Magyarország és a Balkán-félsziget története a 16–17. században. 17 önálló kötete (ebből négy társszerzővel, kettő angol, egy olasz, egy német és egy francia nyelven) és több mint 200 tanulmánya látott napvilágot. Jelen könyv két évtizedes kutatómunkájának összegzését nyújtja a magyar és a horvát katolikus egyházi intézmények hódoltsági jelenlétéről.

A munka egyik legfontosabb tanulsága, hogy az Oszmán Birodalom európai határainak összehasonlító vizsgálatával bizonyította a magyarországi hódoltságban megvalósuló oszmán–magyar kettős uralom egyediségét. Intézetünk kiadványai megrendelhetők és megvásárolhatók, bővebb információ itt taláható.