Megjelent Fejérdy András új kötete: Igehirdetésem. Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957–1961

MJFejérdy András, intézetünk igazgatóhelyettese, tudományos főmunkatársa szerkesztésében megjelent az Igehirdetésem. Mindszenty József bíboros szentbeszédei az amerikai követségen 1957–1961 című kötet. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány által gondozott kiadvány az Amerikai Egyesült Államok budapesti követségén befogadott Mindszenty bíboros menedékes időszaka első öt évében elmondott angol nyelvű szentbeszédeinek szövegét magyar fordításban tartalmazza. A bevezető tanulmánnyal és alapos tartalmi jegyzetekkel ellátott forráskiadvány a lelkipásztor alakját állítja középpontba: a homíliák közreadása hozzájárul Mindszenty papi szerepfelfogásának és gondolkodásának jobb megértéséhez, és ezáltal egy árnyaltabb Mindszenty-kép megrajzolásához.