Monostori Tibor Habsburg had- és kommunikáció-történeti előadása Párizsban

MonostoriTiborParizsban adott eloA „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport tagja, Monostori Tibor a párizsi Német Történeti Intézet nemzetközi konferenciáján tartott előadást 2019. október 25-én. A kora újkori Habsburg-dinasztia által irányított országokra és azok nyelvi, kommunikációs sokszínűségére fókuszáló nyelv- és művelődéstörténeti kollokvium igazi poliglott rendezvény volt, mert öt nyelven: németül, franciául, angolul, spanyolul és olaszul is hangzottak el előadások a tíz országból érkező résztvevők részéről. A 2019. október 24–25-i tanácskozás programja itt olvasható.

Monostori Tibor című elsősorban az Ausztriai Ház spanyol és közép-európai ága közötti rendkívül sokrétű hadügyi kapcsolatrendszert vizsgálta belgiumi (Brüsszel), spanyolországi (Madrid, Simancas, Sevilla), ausztriai (Bécs), franciaországi (Besançon) és csehországi (Pilzen, Zámrsk) levéltári anyag alapján. Szó esett a Habsburg-seregek etnikai összetételéről, a horvát-magyar könnyűlovas seregek több évtizedes spanyol-németalföldi szolgálatáról és a Luxemburgban vagy éppen a Burgund Grófság területén elkövetett túlkapásairól, a bécsi Udvari Haditanács jegyzőkönyveinek néhány nyelvtörténeti érdekességéről, és a bécsi spanyol követség egyik nyelvi titkáráról, aki egyszer Esterházy Miklós nádorral (1625–1645) is hosszabban találkozott. Figyelmet kaptak a hadvezérek és tisztek közötti írásbeli kommunikáció, valamint a logisztika és pénzügyigazgatás kérdései, így a Bécsben kötött hitelszerződések nyelvi jellemzői, a spanyol diplomaták és a bécsi Udvari Kamara közötti tárgyalások, vagy éppen a Spanyol Monarchia újvilági és mediterráneumi tüzérségének egyik legfontosabb nyersanyaga, a Magyar Királyságbeli réz beszerzésének nehézségei is. A konferencia anyagából várhatóan 2020-ban jelenik meg tanulmánykötet.

refo500-logo