Pók Attila

Pók Attila

Pók, Attila
Pók Attila
Beosztás: ny. tudományos tanácsadó
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
Telefon: 224–6700/4611
E-mail: pok.attila@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow, Deputy Director

Research Team: Contemporary History

Phone: +361 224–6755

Email: pok.attila@btk.mta.hu

Degree: CSc, “The Formation of the Radical Democratic Ideology in Hungary” (1988), habilitated “Searching Scapegoats in Hungary in the 20th century” (2010)

Research Field: 19–20th century European political and intellectual history

List of Publications

BOOKS

A haladás hitele (The Credibility of Progress). Akadémiai Kiadó, Budapest, 2010. 368.

The Politics of Hatred in the Middle of Europe. Scapegoating in Twentieth Century Hungary: History and Historiography. Savaria Books on Politics, Culture and Society. Savaria University Press, Szombathely, 2009. 168.

A nemzetközi politikai élet krónikája 1945–1997 (A Chronicle of International Politics 1945–1997). MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 1999. 413.

A Selected Bibliography of Modern Historiography (Bibliographies & Indexes in World History, Number 24). Greenwood Press, New York–Westport, Connecticut–London, 1992. 286.

A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása (The Formation of Radical Democratic Ideology in Hungary). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 196.

A nemzetközi politikai élet krónikája 1945–1985 (A Chronicle of International Politics 1945–1985). Móra, Budapest, 1986. 308.

A Huszadik Század körének történetfelfogása [The Review Huszadik Század (Twentieth Century) on History]. Selected, edited & introduction. Gondolat, Budapest, 1982. 436.

BOOKS EDITED

he Fabric of Modern Europe. Essays in Modern Diplomatic and Political History. Dedicated to Eva Haraszti-Taylor on her 75th Birthday. Astra Press, 1999. 245.

co-editor

with Stuart Macintyre, Juan Maiguashca: The Oxford History of Historical Writing. Vol. 4. Oxford University Press, 2011. 688.

with Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky and Andrzej Przewoznik: Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Oldenbourg Verlag, München, 2011. 388.

with Jörn Rüsen and Jutta Scherer: European History: Challenges for a Common Future. Edition Körber Stiftung, Hamburg, 2002. 245.

with Randolph L. Braham: The Hungarian Holocaust after Fifty Years. Columbia University Press, New York, 1997. 783.

with György Ránki: Hungary and European Civilisation. Indiana University Studies on Hungary 3. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 482.

RECENT ARTICLES

’A Daily Working Group Together in One House.’ Research Institutes of the National Academies of Sciences in East Central Europe. In: Setting the Standards. Edited by Ilaria Porciani and Jo Tollebeek. Writing the Nation Series. Palgrave Macmillan, 2012. 183–201. (Co-author: Frank Hadler.)

Hungary. A Traumatized State and Nation. In: Formation et décomposition des États en Europe au 20 siecle, Formation and Disintegration of European States in the 20th Century. Eds. Antoine Fleury, Franz Knipping, Dusan Kovac et Tomasz Schrammm. P.I.E. Peter Lang, 2012. 171–178.

Das Jahr 1956-eine Zäsur der Geschichte Ostmitteleuropas. In: Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók and Andrzej Przewoznik: Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Oldenbourg Verlag, München, 2011. 299–312.

Hitler Meets Horthy: Six Encounters that Shook Hungary. In: Hungary Through the Centuries. Studies in Honor of Professors Steven Béla Várdy and Agnes Huszár Várdy. Richard P. Mulcahy, Editor-in-Chief. East European Monographs, Boulder. Distributed by the Columbia University Press, New York, 2011. 183–200.

Radical Democratic Criticism of the Dualist Monarchy: A Present Day Perspective. In: Revisiting the Austro-Hungarian Monarchy. Ed. András Gerő. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Distributed by Columbia University Press, New York, 2010. 113–133.

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1950. 05. 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–angol szak

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Kandidátus (1988). Téma: A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása

HABILITÁCIÓ

Téma: Bűnbakkeresés a huszadik századi Magyarországon (2010)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézet (1973–2011) tudományos segédmunkatárs (1973–1985), tudományos munkatárs (1985–1989), tudományos főmunkatárs (1989–2010), tudományos tanácsadó (2010–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) igazgatói megbízott

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1974

Néhány dokumentum a Huszadik Század történetéhez. Századok, (1974) 5–6. 1187–1206.

Levéltári Közlemények, 47. (1976) p. 334.

1975

A polgári radikális ideológia kialakulásáról. Világosság, (1975) 6. 335–339.

The Austrian Mind. Book review. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 21. (1975) 3–4. 458–462.

1976

Társadalomtörténet az NDK-ban. Történelmi Szemle, (1976) 4. 774–776.

1977

Elméleti és módszertani kérdések a san franciscoi történész világkongresszuson. Történelmi Szemle, (1977) 3–4. 643–644, 647–649.

A történelmi materializmus a századforduló Magyarországán. Történelmi Szemle, (1977) 2. 348–359.

1979

First Session of the Austro-Hungarian Historians’ Commission in Budapest. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 25. (1979) 3–4. 327–337.

1980

A biciklis bajvívó. História, (1980) Különszám.

1982

A Huszadik Század körének történetfelfogása. Bp., 1982. 436.

Mucsi Ferenc: Acta Historica Academiae Scientarium Hungaricae, 29. (1983) 2–4. p. 330–331. [Recenzió.]
Hanák Péter: Jászi Oszkár dunai patriotizmusa. Magvető, Bp., 1985.
Mary Gluck: Georg Lukács and His Generation 1900–1918. New York, 1991. p. 227.
Kosáry Domokos: A Görgey kérdés története. II. Osiris–Századvég, Bp., 1994. p. 132.
Niederhauser Emil: Nemzet és kisebbség. Lucidus Kiadó, Bp., 2001. 338. p. 293.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. 483. p.64
G. Fodor Gábor: Nagyzási hóbort vagy politikai program? A Huszadik Század körének viszony a liberalizmushoz. Századvég, 20/30.
Steven Tötösy de Zepetnek: An Analysis of Kosztolányi’s Anna Édes in Light of Neglected Medical Evidence. Neohelicon, XIX. (1992) 2. September. p. 84.
Balázs Trencsényi and Péter Apor: Fine-Tuning the Polyphonic Past: Hungarian Historical Writing in the 1990s. In: Narratives Unbound. Historical Studies in Post-Communist Eastern Europe. Eds. Sorin Antohi, Balázs Trencsényi, Péter Apor. CEU Press, Bp.–New York, 2007. p. 65.,
p. 92.
Romsics Ignác: Clio bűvöletében. Osiris, Bp., 2011. 628. p. 263.,
p. 500.

Állameszme-álomeszme. Grünwald Béla útja. História, (1982) 4–5. 23–24.

Tadeusz Kopys: Kwestia narodowosciowa na ziemiach Swietego Stefana w latach 1867–1918. Wydawnictwo Promocij Powiatu, Miasata i Gminy. PROMO, Krakow, 2001. 148. p. 36.
Wikipedia

A magyarországi nemzetiségi kérdésről (1868–1918). História, (1982) 4. 19–26.

Bindorffer Györgyi: Kisebbség, politika, kisebbségpolitika. Nemzeti és etnikai közösségek kisebbségi önkormányzati autonómiája Magyarországon. Gondolat – MTA Szociológiai Kutatóintézet, Bp., 2011. 367. p. 46. 1. j.,
p. 47. 5. j.,
p. 50. 19. j.,
p. 51. 23. j.

Az 1876–1890 és 1939–1941 közötti fejezetek. In: Magyarország történetének kronológiája. Bp., 1982. 743–782., 964–982.

Sonnevend Péter: Szinnyei József alapítása, a hírlapkönyvtár. Könyvtári Figyelő, (2006) 2.

1983

Az útlevél története. História, (1983) 3.

1984

Webb, Sidney James. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, (1984) 242–245.

A fabianus ideológia kialakulása. A nemzetközi munkásmozgalom történetéből. Évkönyv, (1984) 164–168.

1985

In the Shadow of the Double Eagle. Book review. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 31. (1985) 1–2. 216–217.

Két fejezet A magyar sajtó története 1848–1890 c. műben. Szerk. Kosáry Domokos és Németh Cs. Béla. Bp., 1985. 611–624., 639–648.

Sonnevend Péter: Szinnyei József alapítása, a hírlapkönyvtár. Könyvtári Figyelő, (2006) 2.

Magyarország, 1944. Egy angol katonai kézikönyv története (Hungary, 1944. The History of an English Military Manual). História, (1985) 2. 30–31.

Julien Papp: Révolution ou Bulletin no. 15. Institut Pierre Renouvin – Centre de recherche en histoire des relations internationales.

1986

A nemzetközi politikai élet krónikája 1945–1985. Bp., 1986. 308.

Bihari Péter: A huszadik század története fiataloknak. Holnap Kiadó, 1994. 359. p. 254.
http://linux.gyakg.u-szeged.hu/~fodor/mami.php
Könyvvilág, 39. p. 13.
Chris Cook–John Stevenson: Világtörténeti kézikönyv. Longman-Akadémiai Kiadó, Bp., 1995. p. 549.
Szabó A Ferenc: Vita a termonukleáris fegyverekről Magyarországon a kubai válság hatására. Múltunk, (2004) 4. p. 204.
Ormos Mária: Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról. Magyar Tudomány, (2000) 7. p. 875.
Demény Lajos: Imaginea Romaniei intro recenta cronologie ungara a vietii internationale. Rivista istorica, XI. (2000) 3–4. p. 309–315. [Recenzió.]
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó évtizedek Magyarországon, 1945–1956. ÁBTL-Rubicon, Bp., (2011) p. 511.

British Military Handbook on Hungary. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 32. (1986) 1–2. 127–132.

Artur Görgey in the Hungarian War of Independence (Book review). Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 32. (1986) 1–2. 202–204.

1987

Témaválasztás és módszer a historiográfiában. Történelmi Szemle, (1987–1988) 2. 227–236.

Rankes Einfluss auf Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken in Ungarn – ein historisierter Historiker. In: Leopold von Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft. Hrsg. Wolfgang J. Mommsen. Stuttgart, 1987. 201–214.

Cesky Casopis Historicky, 94. (1996) 1–3. p. 194.
Volker Dotterwich: Leopold Ranke. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon Band VII. Verlag Traugott Bautz, 1994. Spalte 1354.
Paul Hanebrink: In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism and Anti-Semitism in Inter-War Hungary. The University of Chicago, Illinois, 2000. p. 390.

Neue Staatstruktur des Habsburgerreiches – neues Verwaltungssystem nach dem Ausgleich in Ungarn. In: Gesellschaft, Politik und Verwaltung in der Habsburgermonarchie 1830–1918. Hrsg. Ferenc Glatz und Ralph Melville. Bp.–Wiesbaden, 1987. 189–202.

Bibliographisches Handbuch der ethnischen Gruppen Südosteuropas 2–3. Hg. Gerhard Seewann, Péter Dippold. Oldenbourg, München, 1997. 381/4035.

Gondolat és cselekvés konfliktusai a „Huszadik Század” körében. Valóság, (1987) 9. 44–55.

1988

György Lukács' Workshops in Fin-de-siecle Budapest. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 34. (1988) 2–3. 257–264.

1989

Hungary and European Civilisation. Ed. Attila Pók. Bp., 1989. 432. [Társszerk. Ránki György.] [Indiana University Studies on Hungary 3.]

Zsuzsanna Bjorn Andersen: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 39. (1991) 3. p. 467.
G. F. Cushing: The Slavonic and East European Review, 68. 4. p. 775.
George Bárány: Political Culture in the Lands of the Former Habsburg Empire. Authoritarian and Parliamentary Traditions. Austrian History Yearbook, XXIX. (1998) p. 237.
Holger Helbig: Beschreibung einer Beschreibung: Untersuchungen zu Uwe Johnsons Roman „Das dritte Buch über Achim”(Johnson-Studien). Vandenhoeck und Ruprecht. Göttingen, 1996. p. 212.
Wolfgang Zorn: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Band 77. p. 119.
Marius Turda: ’The Magyars: A Ruling Race’: The Idea of National Superirity. In Fin-de Siecle Hungary. European Review of History-Revue européenne d'Histoire, 10. (2003) 1. p. 14.
Paul Hanebrink: In Defense of Christian Hungary: Religion, Nationalism,and Antisemitism, 1890–1944. Cornell University Press, 2006. p. 12.
Wojciech Sadurski, Adam Czarnota, Martin Krygier. The Impact of EU Enlargement for the Rule of Law, Democracy and Constitunialism in Post-Communist Legal Orders. Springer, Dordrecht, 2006. p. 275.
Deborah S. Cornelius: Hungary in World War II. Caught in the Cauldron. Fordham University Press, New York, 2011. p. 462.

Történeti tudat – nemzettudat. Népművelés, 36. (1989) 7. 22–23.

The Social Function of Sociology in Hungary. In: Indiana University Studies on Hungary. 3. Ed. György Ránki–Attila Pók. Bp., 1989. 265–283.

G. F. Cushing: The Slavonic and East European Review, 68. 4. p. 775.
George Bárány: Political Culture in the Lands of the Former Habsburg Empire. Authoritarian and Parliamentary Traditions. Austrian History Yearbook, XXIX. (1998) p. 237.
Marius Turda: The Magyars: A Ruling Race: The Idea of National Superirity in Fin-de-Siecle Hungary. European Review of History, 10. (2003) 1. p. 14.

Hongarie en de Habsburgers. In: Geschiedenislessen in Hongarie. Geschiedenis in de Klas. Dokumenten 29. Ed. Wilfred Simons. Warmond, 1989. 3–12.

1990

Etudes Historiques Hongroises 1990. I–VII. Ed. Attila Pók. Bp., 1990. [Társszerk. Glatz Ferenc.]
I. Settlement and Society in Hungary. 319.
II. Ethnicity and Society in Hungary. 456.
III. Environment and Society in Hungary. 294.
IV. European Intellectual Trends and Hungary. 210.
V. Reformists and Radicals in Hungary. 221.
VI. The Stalinist Model in Hungary. 138.
VII. The Selected Bibliography of Hungarian Historical Science 1985–1989. 174.

A magyarországi radikális demokrata ideológia kialakulása. Bp., 1990. 196.

Történelmi Szemle, 33. (1991) p. 120.
Deák István: Hungary. American Historical Review, 97. (1992) 4. Oct., p. 1061.
Erényi Tibor: BUKSZ, (1991) Tél. p. 490–491. [Recenzió.]
Magyar Filozófiai Szemle, (1995) 1–2. p. 17.
Pelle János: Jászi Oszkár. Bp., XX. Század Intézet, 2002. 301. p. 44.
Szűcs Zoltán Gábor: Jászi, Jászi, Jászi. Politikatudományi Szemle, (2004) 3. p. 298.
Litván György: Jászi Oszkár. Osiris, Bp., 2002. p. 475.,
p. 476.,
p. 477.
György Litván: A Twentieth Century Prophet, Oscar Jászi. CEU Press, 2006. p. 538.
Tóth György László: Jobbközéparányok. Janus arcú rendszerváltás II. Kairosz Kiadó, Bp., 2002. p. 308.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. p. 489.
Berkes Tamás: Keresztirányok. Közép- és kelet-európai összehasonlító kultúrtörténet. Balassi Kiadó, 1999. 419. p. 190.
Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris, Bp., 1999. p. 619.
Marius Turda: The Idea of National Superiority in Central Europe, 1880–1918. The Edwin Mellen Press. Lewiston-Oueenston-Lampeter, 2004. p. 184.
Szűcs Gábor Zoltán: Politics of Time. Questions of Political Conceptualization of History. In: Two Essays in Political Discourse Studies. Political Science Institute of the Hungarian Academy of Sciences. Bp., 2006. 27. p. 26. E-books.
Frank Tibor: „Kakania” Remembered: The Austro-Hungarian Compromise in Hungarian Historiography (1867–1945) In: Vergangene Grösse und Ohnmacht in Ostmitteleuropa: Reprasentationen imperialer Erfahrung in der Historiographie seit 1918. Hrsg. Frank Hadler, Mathias Mesenhöller. Akademische Verlagsanstalt, 2007. p. 257.,
p. 262.
G. Fodor Gábor: Nagyzási hóbort vagy politikai program? A Huszadik Század körének viszonya a liberalizmushoz. Századvég, 20/30.
Frank Tibor: Double Exile. Migrations of Jewish-Hungarian Professionals through Germany to the United States, 1919–1945. Peter Lang, Oxford, 2009. p. 358.
Ormos Mária: A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter 1874–1925. Napvilág Kiadó, 2011. p. 28.
Vörös Kati: A zsidókérdés-toposz, az antiszemitizmus és a magyar értelmiség a 20. század elején. In: A jogfosztás 90 éve. Szerk. Molnár Judit. Bp., 2011. p. 69.

Ranke, a historizált historikus. Világosság, (1990) 4. 295–300.

Oszkár Jászi as the Organizational Leader of a Reform Movement. In: Reformists & Radicals in Hungary. Etudes Historiques Hongroises 1990. Vol. 5. Bp., 1990. 105–112. Published also in Hungarian Studies Review, XVIII. (1991) 1–2. 17–25.

Historical Abstracts, Part B. Twentieth Century Abstracts, 47. (1996) ABC-Clio. p. 220.

1991

Nemzet és nemzetiség Grünwald Béla gondolkodásában. In: Verbürgerlichung in Mittel-europa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburtstag. Hrsg. Éva Somogyi. Bp., 1991. 215–228.

Peter F. Sugar: The More It Changes, the More Hungarian Nationalism Becomes the Same. Austrian History Yearbook, XXXI. (2000) p. 140.
Vesztróczy Zsolt: „A Felvidék”. Egy szlovák–magyar röpiratváltás az 1870-es években. Sic Itur ad Astra, (2006) 3–4. p. 174.,
p. 200.

1992

A Selected Bibliography of Modern Historiography. New York–Westport, Connecticut–London, 1992. 286.

ARBA 92/230.
Choice, November 1992, p. 448.
Ronald H. Fritze, Brian E. Coutts, Louis Andrew Vyhnanek: Reference sources in history: an introductory guide.
ABC-Clio, 2004. 334. p. 2.
The Reference Book Review. Volume, 21. (1992) 2. p. 27.
Reference and Research Book News, October,1992. p. 4.
Donna M. Mertens: Research Methods in Education and Psychology: Integrating Diversity with Quantitative and Qualitative Approaches. Sage Publications, (1997) p. 198.
Grace Livingstone: Beyond Watching over Established Ways: A Review of Recasting the Lived. Review of Educational Research, 69. (Spring, 1999) 1. p. 15.
Donald R. Kelley: Fortunes of History: Historical Inquiry from Herder to Huizinga. Sheridan Books, Ann Arbor, Michigan, 2003.

National and Social Aims in 20th Century Hungarian Youth Movements. In: La Jeunesse et ses mouvements. Ed. Denise Faurel-Rouif. Paris, 1992. 133–146.

Experiences in the Teaching of Modern European History to American Students. In: Teaching Modern European History. Ed. György Kukovecz. Szeged, 1992. 93–103.

1993

Minorities in East Central Europe. Historical Analysis and a Policy Proposal. Ed. Attila Pók. Bp., 1993. 63. [Társszerk. Glatz Ferenc.]

Az Akadémia és a nemzetközi tudományosság, 1867–1914. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Prof. Szabadváry Ferenc 70. születésnapja tiszteletére. Szerk. Vámos Éva, Kovács Gy. István. Bp., 1993. 83–86.

Looking for the Scapegoat. Attitudes of Losers in Central and Eastern Europe after 1919. In: Great Peace Congresses in History 1648–1990. Ed. Albert van Goudover. Utrecht, 1993. 61–68.

Penka Pejkovska: Bolgaro-ungarski naucsni vzaimootnosenia. (XIX-sredata na XX v.) Akademicsno izdatelstvo „Main Drinov”. Sofia, 2005. p. 54.

Bűnbakok nyomában. Önvizsgálat és felelősségkeresés Közép- és Kelet-Európában az első világháború után. Debreceni Szemle, (1993). 2. 1994. 3. 360–369.

Some Problems of 20th Century European Integration from an East European Angle – a Historian's Hopes and Doubts. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 289–294.

Catherine Horel: A középnek mondott Európa. A Habsburgoktól az európai integrációig, 1815–2004. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. p. 378.

A magyar társadalomtudomány alkimistája, Méray-Horváth Károly. In: A tudomány szolgálatában. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 365–370.

Friend or Foe? (Some Twentieth Century Images of Germany in Eastern and Central Europe) In: Európa vonzásában. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 231–240.

Progressive and Evolutionary Ideas in Hungarian Historical and Political Thought in Late 19th and Early 20th Century. In: Contemplating Evolution and Doing Politics. Ed. Ragnar Björk. Stockholm, 1993. 78–88.

1994

Bűnbakok nyomában. Önvizsgálat és felelősségkeresés Közép- és Kelet-Európában az első világháború után. Debreceni Szemle, (1994) 3. 360–369.

Modern Sociology and Modern Art in Early Twentieth Century Hungary. Hungarian Studies, 9. (1994) 1–2. 65–71.

Was bedeutet es, ein Ungar zu sein? Zu Begriff und Repräsentation des Ungarntums. Werkstatt Geschichte, 8. (1994) 41–47.

Logen unterstüzten den Kulturkampf. Freimaurerei und fortschrittliche Politik in Ungarn von 1886 bis 1914. Quator-Coronati Berichte (Wien), 14. (1994) 112–117.

1995

The Soviet System and Historiography 1917–1989. Szerk. Pók Attila. Bp., 1995. 105. [Társszerk. Glatz Ferenc.]

Vörös Boldizsár: A múltat végképp eltörölni… História–MTA TTI, Bp., 2004. p. 61.
Vörös Boldizsár: Illés Béla „Guszev-ügye” avagy történelmi hitelesítés és hiteltelenítés cikkekkel és lábjegyzetekkel. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla-Oborni Teréz. ELTE Eötvös Kiadó, Bp., 2009. 447–464. 59. j.

Einheit und Spaltung in der glänzendsten Periode. Die französische und englische Richtung in Ungarns Freimaurerei. Quator-Coronati Berichte (Wien), 15. (1995) 186–191.

Die europäische Integration Ungarns aus der Sicht eines Historikers. In: Lingua Helvetica. Ed. Daniel Kaeser. Bp., 1995. 21–31.

1996

From Xenophobia to the Holocaust: on the Hungarian Case. In: Challenges of Economic History. Essays in Honour of Iván T. Berend. Eds. Búza János–Csató Tamás–Gyimesi Sándor. Bp., 1996. 251–261.

Scholarly and Non-Scholarly Functions of Historical Research Institutions. An Outline of the Case of Hungary in International Context. In: KVHAA Konferenser 37. Stockholm, 1996. 169–177.

Frank Hadler: Geschichtsinstitute an ostmitteleuropischen Wissenschatsakademien. In: Historische Institute im Internationalen Vergleich. Hrsg. Matthias Middell–Gabriele Lingelbach–Frank Hadler. Akademische Verlagsanstalt, 2001. p. 288.,
p. 299.
Frank Hadler: Századok-Kwartalnik Historyczni-Cesky Casopis Historicky. Drei Konstanten ostmitteeuropaischer Historiographiegeschichte. In: Historische Zeitschriften im internationalen Vergleich. Hrsg. Mathias Middell. Akademische Verlagsanstalt, 1999. p. 152.
R. T. Bosworth: Review. Australian Journal of Politics and History, 44. Issue 1. p. 154.

A Recent Hungarian Plan to Address the Minority Issue. In: Status of the Minorities in the Federal Republic of Yugoslavia (Scientific meetings of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Book LXXXIV, Department of Social Sciences, Book 19. Belgrade, 1996. 573–578.

Dejan Guzina: Nation-Building vs. Minority-Destroying. Majority Minority Relations in the Post-Socialist Serbia. Southeast European Politics, 1. (October 2000) 1. p. 32.

Un plan hongrois adopté récenment sur la question des minorites. In: L’Europe et ses villes-frontiers. Ed. Jöel Kotek. 1996. 297–305. Újabb kiadás André Versaille szerkesztésében, Bruxelles, 2009.

Szabadkőműves bűnbakok. Kelet, XXXIX. (1996) 3–6.

1997

The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Ed. Attila Pók. New York, 1997. 783. [Társszerk. Randolph L. Braham.]

Attila Lajos: Ungern och judarna. Ett schizofreniskt svar pa en ovanlig assimilation. 53. j.
Karsai László: Élet és Irodalom, 1998. március 6.
Tamás Stark: Holocaust and Genocide Studies, 13. (1999) 1. Spring p. 120.
Andrea Pető: Studies in Contemporary History, XV. (1999) p. 206.
N. F. Dreisziger Habsburg H-Net Reviews October, 1998.
István Deák: Holocaust and Genocide Studies, 12. (1998)
Deák István: Buksz, (1998) 1.
Antisemitsm 1997. An Annotated Bibliography. München, 2001. p. 88.
Török Bálint: Magyar Szemle, Új folyam IX. (2000) 5–6.
Jerry Z. Muller: Mind and the Market: Capitalism in Western Thought. Westminster, MD, USA:Broadway Books, 2003. p. 450.
Arthur R. Butz: Was widerfuhr den ungarischen Juden? Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung, (2000) 3–4. p. 284.
Arhur R. Butz: On the 1944 Deportations of Hungarian Jews. Journal of Historical Review. Journal of Historical Review. p. 8.
Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris, Bp., 2001. p. 151.,
p. 188.,
p. 254.,
p. 624.,
p. 627.,
p. 632.
Deborah Dwork and Robert Jan Van Pelt: Holocaust: A History. W. W. Norton&Company, London, 2003. p. 303.
Zoltán Tibori Szabó: Transylvanian Jewry during the Postwar Period, 1945–1948. In: Randolph L. Braham and Brewster S. Chamberlin: The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. East European Monographs, No. DCLXXVIII, Columbia Universuty Press, New York, 2006. p. 314.
Zsuzsanna Osváth: In the Footsteps of Orpheus: The Life and Times of Miklos Radnoti. Indiana University Press, 2000. p. 241.
Kádár Gábor–Vági Zoltán: Hullarablás. A magyar zsidók gazdasági megsemmisítése. Jaffa Kiadó, Bp., 2005. p. 420.
Studies in Contemporary Jewry XIX: Jews and the State: Dangerous Alliances and the Perils of Privilege. Ed. Ezra Mendelsohn. Oxford University Press, 2003. p. 149.
Dan Diner and Gotthard Wunberg: Restitution and Memory: Material Restitution in Europe. Berghahn Books, 2007. p. 383.
The Holocaust and the Book: Destruction and Preservation. Ed. Jonathan Rose. University of Massachusetts Press, 2001. p. 37.
Paul Gradwohl: Historians and Political Stakes of the Past in Hungary. In: Stalinism and Nazism: History and Memory Compared. Eds. Henry Roussoand others. University of Nebraska Press, 2004. p. 191.,
p. 211.

A többpólusú világrendszer felé (1990–1997). In: Magyarovics Tamás–Pók Attila: A nemzetközi kapcsolatok 1945–1997. Bp., 1997. 55–74.

Zum Problem der Periodisation der Geschichte der Ostblocklander. In: Die Geschichte des Ostblocks (1945–1991). Hrg. Ferenc Glatz. Bp., 1998. 49–53.

Die historischen Räume Europas. In: Die kleinen Nationen in Europa. Ed. Ferenc Glatz. Bp., 1997. 109–118.

S. Troebst: European Review of History, 10. (2003) 2. Summer. p. 188.
S. Troebst: Vom spaital turn to tregional turn. Geschichtsregionale Konzeptionen in den Kulturwissenschaften. In: Dimensionen der Kultur- und Gesellschaftsgeschichte. Hg. Matthias Middell. Leipziger Universitatsverlag, 2007. p. 157.

Germans, Hungarians and the Destruction of the Hungarian Jewry. In: Genocide and Rescue. The Holocaust in Hungary in 1944. Ed. Cesarani, David. Oxford–New York, 1997. 147– 158.

Tamás Stark: Holocaust and Genocide Studies, 13. (1999) 1. Spring. p. 122.
Pierre Grosser: Pourqoi La Seconde Guerre Mondiale? (Questions a l’histoire) Editions Complex. 1999. p. 86.
Michael Burleigh: The Third Reich: A New History. Hill and Wang, New York, 2000. p. 917.
Arthur R. Butz: On the 1944 Deportation of Jews. Journal of Historical Review, (2003) 1.
Andrea Pető: Studies in Contemporary Jewry, XV. (1999) p. 205.
Lee Congdon: American Historical Review, 105. (2000) 4. October. p. 1920.
Balázs A. Szelényi: The Failure of the Central European Bourgeoisie: New Perspectives on Hungarian History. Palgrave Macmillan, New York, 2006. p. 230.
Manus I. Midlarsky: The Killing Trap: Genocide in the Twentieth Century. Cambridge University Press, 2005. p. 405.
Laura Palosuo: The Holocaust in Hungary. The Importance of Gender. Age and Geography for the Jewish Experience. 6. j.
Laura Palosuo: Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia historica Upsaliensia 231. The Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies. UUHGS Publications. 1. Uppsala, 2008. p. 264.

Der Nationalismus: eine politische Kraft in Ungarn? Was – Zeitschrift für Kultur und Politik, 88. (1997) März, 151–156.

Bűnbakkeresés és Holocaust In: The Holocaust in Hungary. Fifty Years Later. Eds. Randolph L. Braham–Attila Pók. New York, 1997. 71–78.

Deák István: Buksz, (1998) 1.

„Ordo ab chaos!” A magyarországi magasfokú szabadkőművesség műhelyeinek tagnévsora (1893). In: Miscellanea fontium historiae Europae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Ed. Kalmár János. Bp., 1997. 373–386.

Nach Mißerfolgen werden Sündenböcke gesucht. In Ungarn fand man Freimaurer und andere Verschwörer. Quator-Coronati-Berichte (Wien), 17. (1997) 131–137.

Comments on Professor Kimura Hiroshi’s paper. In: A New Dialogue between Central Europe and Japan. Eds. V. Gáthy and M. Yamanji. Bp., 1997. 87–90.

P. North: Constructing civil society? Green money in transition Hungary. Review of International Political Economy, 13. Issue: 1. 28–52. p. 48.

„Zur Linderung der Not beitragen”. Die Grenzlogenzeit und der unpolitische Verein „Humanitas”. Quator-Coronati-Berichte (Wien), 17. (1997) 35–40.

1998

A nemzetközi politikai élet krónikája 1945–1997. Bp., 1998. 413.

Donáth Péter: Harc a „kettős nevelés" ellen/ért(?) a Vendel utcai tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti "elvárások" érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. In: Filozófia – művelődés – történet 2004. Szerk. Donáth Péter. Trezor Kiadó. Bp., 2004. 67–150., p. 147.
Ormos Mária: Néhány gondolat a Kádár-korszak nemzetközi meghatározottságáról és külpolitikájáról. Magyar Tudomány, (2000) 7. p. 875.
Nagy Miklós (összeállította): Magyar külpolitika 1956–1989. Történeti kronológia. MTA Jelenkorkutató Bizottság, Bp., 1993. p. 6.
Ripp Zoltán: Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990. Napvilág, Bp., 2006. p. 10.
Romsics Ignác: A 20. század képes története. Magyarország története-világtörténet. Rubicon-könyvek. Bp., 2007. p. 500.
Borhi László: Magyar–amerikai kapcsolatok 1945–1989. Források. MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2009. 950. p. 311.
Romsics Ignác: A kelet-európai rendszerváltás nemzetközi hátteréről. In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Bánkúti Gábor és Rainer M. János. L’Harmattan Kiadó, Bp., 2011. p. 366.
Judith Fischer: Hungarian Publications on the History of the Cold war.
http://magyarkronologia.terrorhaza.hu/labjegyzetek.html

Sühne und Opfer. Sündenböcke in Ost- und Mitteleuropa. Europäische Rundschau, (1998) 4. 120–133.

Atonement and Sacrifice: Scapegoats in Modern Eastern and Central Europe. East European Quarterly, XXXII. (1998) 4. 531–548.

Cecil A. Rice, Ph. D.: Three Perspectives on the Treatment of Political Prisoners and Trauma Victims. International Journal of Group Psychotherapy, 61. (2011) 1. 73–83. p. 82.
Michael Bilewicz-Ireneusz Krzeminski: Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The Belief in Jewish Control as a Mechanism of Scapegoating. International Journal of Conflict and Violence, 4 (2). (2010) 234–243. p. 236.,
p. 243.
Anikó Imre: Whiteness in Post-Socialist Eastern Europe: the Time of Gypsies, the End of Race. In: Postcolonial Whiteness: A Critical Reader on Race and Empire. Ed. Alfred J. Lopez. State University of New York Press, Albany, 2005. 272. p. 101.
Michael Welch: Scapegoats of September 11th: Hate, Crimes&State. Crimes in the War on Terror. (Critical Issues in Crime and Society.) Rutgers Univesrity Press, 2006. p. 45.,
p. 62.
A. A. Kallis: Genocide and fascism the eliminationist drive in fascist Europe Routledge. London, 2008.

1956 Revisited. Contemporary European History, 7. (1998) 2. 263–270.

European Bibliography of Slavic and East European Studies
Schmidl E. A.: Die österreichische Reaktion auf die Ereignisse in Ungarn 1956 und der Einsatz des Bundesheers an der ungarischen Granze. In: Die Ungarische Revolution und Österreich, 1956. Szerk. Murber I., Fónagy Z. Wien: Czernin, 2006. 93–186.

Istoriceskoje prostranstvo. Mezdunarodnij dialog (Moskva), (1998) 1. 149–160.

Hungarian Historiography. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 431–433.

Hajnal István. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. R. Woolf. New York–London, 1998. 393.

Domanovszky Sándor. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 242.

Horváth Mihály. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 424–425.

Marczali Henrik. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 593–594.

Mályusz Elemér. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 590.

Szalay László. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 872–873.

Szekfű Gyula. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 873.

Szűcs Jenő. In: A Global Encyclopedia of Historical Writing. Ed. D. R. Woolf. New York–London, 1998. 873.

Germans, Hungarians and the Destruction of the Hungarian Jewry. In: The Nazis’ Last Victims. The Holocaust in Hungary. Eds. Randolph L. Braham with Scott Miller. Wayne University Press, Detroit, 1998. 45–54.

Lee Congdon: The American Historical Review, 105. (2000) 4. (October.)
Marlene Kádár: Wounding Events and the Limits of Autobiography. In: Vijay Agnew: Diaspora, Memory, and Identity: A Search for Home. University of Toronto Press, 2005. p. 87.,
p. 107.

1999

The Fabric of Modern Europe. Essays in Modern Diplomatic and Political History. Dedicated to Éva Haraszti on her 75th Birthday. Ed. Attila Pók. 1999. 245.

European Neutrals and Non-Belligerents during the Second World War. Ed. Neville Wylie. Cambridge University Press, 2002. p. 150.
Transactions of the Royal Historical Society: Volume 11: Sixth series. Royal Historical Society, 2001. p. 198.

A javíthatatlan girondisták. Világosság, (1999) 3. 47–54.

Pelle János: Jászi Oszkár. Bp., XX. Század Intézet, 2002. p. 14.

British Manual on Hungary in 1944. In: The Fabric of Modern Europe. Studies in Social and Diplomatic History. Essays in Honour of Éva Haraszti Taylor on the Occcasion of her 75th Birthday. Ed. Attila Pók. Nottingham, 1999. 201–209.

Republikanismus und fortschrittliche Politik in Ungarn. In: Republikbegfriff und Republiken seit dem 18. Jahrhundert im europäischen Vergleich. Hrsg. Helmut Reinalter. Peter Lang, 1999. 239–247.

Szakály Ferenc halálára. Népszabadság, 57. (1999) 157. 9.

Lukács György ifjúkori budapesti műhelyeiről. Európai Szemle, (1999) 3. 137–145.

Institutionelle Grundlagen und Zielsetzungen der Südosteuropa – Forschung in Ungarn und in den Vereinigten Staaten. In: Südosteuropaforschung heute – Bilanz und Perspektiven. Hrsg. Horst Forster. Tübingen, 1999. 11–18.

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 50. (2002) 3–4. p. 439.

2000

Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Szerk. Pók Attila. Bp., 2000. 438. [Társszerk. Erdődy Gábor.]

Pokáni a obet: Obetni beránci ve vychodni a stredny Evrope. Stredni Evropa, 16. (2000) 104/105. 46–57.

Scapegoats in Post-World War I Hungarian Political Thought. Hungarian Studies, 14 (2000) 2. 201–206.

Unreconstructable Girondins. Hungarian Radicals after the Second World War. In: The Phoney Peace. Power and Culture in Central Europe 1945–1949. Ed. R. Pynsent. London, 2000. 216–221.

Eastern European Historiography in the Twentieth Century. In: An Assessment of Twentieth Century Historiography. Ed. R. Torstendhal. Stockholm, 2000. 113–126.

Bohemia. Collegium Carolinum, München, 2000. p. 167.
Frank Hadler: Drachen und Drachentöter. Das Problem der nationalgeschichtlichen Fixierung in den Historiographien Ostmitteleuropas nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Die Nation schreiben: Geschichtswissenschaft im internationalen Vergleich. Hg. Christoph Conrad und Sebastian Conrad. Vandenhoek&Ruprecht, Göttingen, 2002. p. 148.
Neni Panourgia, George Marcus: Ethnographica moralia. Experiments in interpretive Anthropology. Fordham University Pres, 2008. p. 257.

Undertaking History. In: Eustory Series, Shaping European History vol. I. Approaches to European Consciousness: Reflections and Provocations. Ed. Sharon Macdonald. Hamburg, 2000. 163–167.

Robert Guyver in International Journal of Historical Learning, Teaching and Research 1., 1. és http://www.centres.ec.ac.uk./historyresource/journal1/macdonaldreviewrevised.pdf.

Szabadkőműves bűnbakok. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerk. Angi János és Barta János. Debrecen, 2000. 373–382.

Niederhauser Emil: Magyar Tudomány, (2002) 8.

Birodalmi egység és magyar szuverenitás. A dualizmus kori magyar közigazgatás politikumáról. In: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Szerk. Erdődy Gábor és Pók Attila. Bp., 2000. 137–148.

Bűnbakkeresés Közép- és Kelet-Európában. Európai Szemle, (2000) 4. 83–101.

Donáth Péter: Harc a „kettős nevelés” ellen/ért(?) a Vendel utcai tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti „elvárások” érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. In: Filozófia–művelődés-történet 2004. Szerk. Donáth Péter. Bp., Trezor Kiadó. 2004. 67–150. p. 122.,
p. 147.
Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Bp., Trezor, 2008.

On the Atlantic Connection in 20th Century Hungary. International Dialogue (Moscow), (2000) 1. 28–36.

2001

Utószó. In: Grünwald Béla: A régi Magyarország 1711–1825. Szerk. Poór János. Bp., 2001. 415–442.

A Felvidék. Grünwald Béla és Michal Mudroň vitairata. Reprint kiadás Romsics Ignác és Roman Holec utószavával. Bp., Kalligram, 2011. 300. p. 234.,
p. 236.

Undertaking History. Shaping the New Europe. In: Europe In-Sight. Edited by Dániel Ambrus and László Harsányi. Bp., 2001. 45–47.

Authoritarianism and Prejudice. Central European Perspectives. Patterns of Prejudice, 35. (2001) 3. 93–96.

The Politics of Writing European History in the Eastern Part of Europe. In: Hin zu neuen Zielen 2000. Hg. Glatz, Ferenc. Bp., 2001. 119–129.

2002

Hungary and Finland in the 20th Century. Ed. Attila Pók. Helsinki, 2002. 201. [SKS FLS/Studia Historica. 68.] [Társszerk. Olli Vehvilainen.]

Historische Bibliographie 2002. Oldenbourg, München, 10. p. 854.
G. Maude: The Slavonic and East European Review, 81. (2003) 4. October. 769–771.
Thomas Munch-Petersen: The International History Review, XXV. (2004) p. 865.
A. F. Upton: English Historical Review, 119. (2004) p. 268–269.
R. Johansson–Y. M. Werner: Historisk Tidskrift, (2004) 2.
European History: Challenge for a Common Future. Ed. Attila Pók. Hamburg, 2002. 245. [Társszerk. Jörn Rüsen és Jutta Scherer.]
Heidemarie Petersen: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-3-023.
Niederhauser Emil: Klió, (2004) 1. 38.
Jocelyn Létourneau–Bogumil Jewsiewicki: Politique et Sociétés.Politique de la memoire, 22. (2003). p. 2. 8. j.
Jost Dülffer: Europaische Zeitgeschichte-Narrative und historiographische Perspektiven. Zeithistorische Forschungen, (2004) 1. 66. j.
Konrad H. Jarausch and Thomas Lindenberger: Europeanizing Contemporary Histories. Studies in Contemporary European History. Berghahn Books, 2007. p. 116.
Harald Wydra: Communism and the Emergence of Democracy. Cambridge University Press, 2007. p. 233.,
p. 241.

Central European Authoritarianism: A Balance Sheet. Patterns of Prejudice, 35. (2002) 3. 93–96.

Scapegoats in Post-World War One Hungarian Political Thought. In: Hungary and Finland in the 20th Century. Eds. Attila Pók–Olli Vehvilainen. Helsinki, 2002. [SKS FLS/ Studia Historica 68.]

Laura Palosuo: The Holocaust in Hungary. The Importance of Gender. Age and Geography for the Jewish Experience. 15. j.
Laura Palosuo: Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary, 1920–1945. Acta Universitatis Upsaliensis. Studia historica Upsaliensia 231. The Uppsala Programme for Holocaust and Genocide Studies. UUHGS Publications. 1. Uppsala, 2008. p. 264.

Einige Gedanken zur Geschichte und Geschichtsschreibung in Ungarn 1990–2000. Österreichische Osthefte, 44 (2002) 1–2. 315–325.

Historische Bibliographie 2002. Oldenbourg, München, 12. p. 482.

Bűnbakok és összeesküvők a huszadik századi Magyarországon. Elméleti és módszertani gondolatok. In: Küzdelem az Igazságért. Tanulmányok Randolph L. Braham 80. születésnapjára. Szerk. Karsai László–Molnár Judit. Bp., 2002. 547–564.

Niederhauser Emil: Magyar Tudomány, (2003) 5. p. 19.

Kossuth and Early Twentieth Century Hungarian Progressives. Hungarian Studies, 16. (2002) 2. 215–223.

Symbolic Geography. In: Attila Pók, Jörn Rüsen, Jutta Scherer: European History: Challenges for a Common Future. Edition Körber Stiftung, Hamburg, 2002. 74–89.

Heidemarie Petersen: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2004-3-023.

Képünk a világban. Európai Szemle, (2002) 2. 121–124.

Wendepunkte der deutsch-ungarischen politischen Beziehungen nach dem Zweiten Weltkrieg. In: Ungarn und Deutschland. Eine besondere Beziehung. Herausgegeben vom Haus der Geschichte Bad-Württemberg und vom Kulturinstitut der Republik Ungarn. Tübingen, 2002. 151–166.

Historische Bibliographie 2002. Oldenbourg, 12. p. 658.
James Niessen: Német nyelvű könyvek beszerzése három budapesti nagykönyvtárban 1900–1990. Könyvtári Figyelő, (2006) 1.

2003

Ungarische kulturelle Erbschaft und geistige Traditionen im Epochenwechsel. In: Mitteleuropa. Politische Kultur und europaische Einigung. Schriften des Zentrums für Europaische Integrationsforschung. Hrg. Gábor Erdődy. Baden-Baden, 2003. 15–26.

Un’ idea di Europa: uno sguardo dall’altro lato dell’ Europa. In: Insegnare l’Europa. Concetti e rappresentazioni nei libri di testo europei. Ed. Falk Pingel. Torino, 2003. 13–29.

Politics and History in Kádár’s Hungary. In: Begegnungen. Hrg. von Ferenc Glatz. Bp., 2003. 99–110.

Historical Scholarship and Politics in Post 1989 Hungary. Institute for the Study of Europe Newsletter, Columbia University, Fall 2003, 4–8.

Méray–Horváth Károly. In: Szürke eminenciások. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 132–135.

Az integráció az európai történészek szemével. Rubicon, (2003) 3–4. 109–115.

Bűnbakkeresés és antiszemitizmus az első világháború utáni Magyarországon. Mozgó Világ, (2003) 7. 23–28.

Donáth Péter: Harc a „kettős nevelés” ellen/ért(?) a Vendel utcai tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti "elvárások" érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. In: Filozófia–művelődés-történet 2004. Szerk. Donáth Péter. Bp., Trezor Kiadó, 2004. 67–150. p. 122.,
p. 147.
Mozgó Világ, (2004) 1. p. 123.
Donáth P.: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.
Donáth P.: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Bp., Trezor, 2008.
Végső István: Hol áll most a Kasztner-vonat? Rubicon, (2007) 1–2. p. 106.
Ungvári Tamás: Csalódások kora. A „zsidókérdés” magyarországi története. Bp., Scolar, 2010. p. 320.,
p. 586.

A progresszió stációi. Jászi Oszkár Kossuth-képe. In: Magyar évszázadok. Tanulmányok Kosáry Domokos 90. születésnapjára. Szerk. Ormos Mária. Bp., 2003. 170–183.

Catherine Horel: A középnek mondott Európa. A Habsburgoktól az európai integrációig, 1815–2004. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. p. 285.
Litván György: Jászi Oszkár. Bp., Osiris, 2004. p. 490.
Pritz Pál: Történetírásunk egynémely problémájáról – különös tekintettel a posztmodernre. Múltunk, 48. (2003) 4. 246–279.
Pritz P.: Az a rövid 20. század. Történetpolitikai tanulmányok. Bp., MTT, 2005.
Donáth P.: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.
Donáth P.: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Bp., Trezor, 2008.

Szakértelem és elkötelezettség. Leopold von Ranke magyarországi értelmezéseiről In: Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Szerk. Krausz Tamás–Szvák Gyula. Bp., 2003. 177–183.

2004

Why was there no Historikerstreit in postcommmunist Hungary? RFE/RL East European Perspectives, 6. (18 August 2004.) 17.

Michael Safir: Hungarian Politics and the Post-1989 Legacy of the Holocaust. In: Randolph L. Braham and Brewster S. Chamberlin: The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. East European Monographs, No. DCLXXVIII, Columbia Universuty Press, New York, 2006. p. 290.
Bálint Varga-Kuna–Stefano Bottoni: Hungary. In: Atlas of European Historiography. The Making of a Profession. 1800–2005. Ed. by Ilaria Porciani and Lutz Raphael. Palgrave macmillan, european Science Foundation. Houndmills, Basingstoke, Hampshire-New York, 2010. p. 156.

Geschichte im Transformationsprozess Ungarns. In: Innerhalb der Europäischen Union. Ed. Ferenc Glatz. Bp., 2004. 151–168. [Begegnungen.]

Bűnbakkeresés és holokauszt a rendszerváltás utáni Magyarországon. Rubicon, (2004) 4. 38–41.

Szelke László: Heti Válasz, 2004. június 3.
Donáth Péter: Harc a „kettős nevelés” ellen/ért(?) a Vendel utcai tanítóképzőben. Kísérlet a politikai-világnézeti „elvárások” érvényesítésének kikényszerítésére egy pedagógusképző intézetben a Hegedűs-kormány idején. In: Filozófia – művelődés – történet 2004. Szerk. Donáth Péter. Trezor Kiadó. Bp., 2004. 67–150. p. 122.,
p. 147.
Donáth P.: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.
Donáth P.: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Bp., Trezor, 2008.

A magyar kulturális örökség és az európai integráció. Európa 2002, V. (2004) 1. 36–39.

Rankes Einfluss auf Geschichtsschreibung und Geschichtsdenken in Ungarn. In: Das Ungarnbild der deutschen Historiographie. Hrsg. Mátra Fata. Stuttgart, 2004. 99–109.

Pósán László: Klió, (2005) 3
Vermes Gábor: Austrian History Yearbook, 37. (2006) p. 221.
Juliane Brandt: Hungarian Studies, 20. ( 20006) 1. (June 2006)
Tibor Frank: H-Soz-uKult, 16.02.2007.

The Making of a British Army Manual on Hungary, 1943–1944. In: British-Hungarian Relations since 1848. Ed. By László Péter and Martyn Rady. London, 2004. 247–258.

Beretzky Ágnes: Századok, (2004) p. 1437.
Jiri Krestan: Soudobé Dejiny-Contemporary History, 03. (2004) p. 153.
Vermes Gábor: Austrian History Yearbook, 37. (2006) p. 221.
Chris Wrigley: A. J. P. Taylor: Radical Historian of Europe. I. B. Tauris, London, 2006. p. 182.
Joó A: Kállay Miklós külpolitikája. Magyarország és a háborús diplomácia 1942–1944. Bp., Napvilág, 2008. [Politikatörténeti füzetek 27.]

2005

Miért nem volt történészvita a rendszerváltás utáni Magyarországon? In: A Holokauszt Magyarországon európai perspektívában. Szerk. Molnár Judit. Bp., 2005. 594–606.

The Holocaust and the Search for Scapegoats in Post–1989 Hungary. In: The Holocaust in Hungary. A European Perspective. Ed. Judit Molnár. Bp., 2005. 599–611.

Bűnbakkeresés a huszadik századi Magyarországon. Történelmi Szemle, XLVII. (2005) 1–2. 47–67.

Randolph Braham: Tanulmányok a Holokausztról. Balassi Kiadó, Bp., 2006. 307. p. 55. 200. j.
Borsi-Kálmán B.: Öt nemzedék, és ami előtte következik. A Temesvári Levente-pör, 1919–1920. Bp., Noran, 2006.
Bolgár D.: A kulák érthető arca. In: Mindennapok Rákosi és Kádár korában. Új utak a szocialista korszak kutatásában. Szerk. Horváth S. Bp., Nyitott Könyvműhely, 2008. 50–93.
Donáth P.: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Bp., Trezor, 2008.
Donáth P.: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Bp., Trezor, 2008.
Gyarmati György: A Rákosi-korszak. Rendszerváltó évtizedek Magyarországon, 1945–1956. ÁBTL-Rubicon, Bp., 2011. p. 524.

Bűnbakkeresés és a második világháború. In: 1945 a világtörténelemben. Szerk. Feitl István és Földes György. Bp., 2005. 258–265.

Nationalism and the Politics of Hatred: Some Twentieth-Century Hungarian Perspectives. In: Political Culture in Central Europe (10th – 20th Century) Part II. Eds. Magdalena Hulas and Jaroslav Pánek. Warsaw, 2005, 163–180.

Catherine Horel: A középnek mondott Európa. A Habsburgoktól az európai integrációig, 1815–2004. Akadémiai Kiadó, Bp., 2011. p. 177.

Historia v transformacnom procese Madarska. Historicky Casopis, 53/1. (2005) 111–122.

Miroslav Michela: A: Emlékezet, politika, Trianon. A legújabbkori szlovák–magyar kapcsolatok „új kezdetének” kontextualizálása. Regio,  (2007) 4. 81–92. p. 92. 22. j.

A Királyi Magyar Természettudományi Társulat helye a magyar közművelődésben 1920–1944. In: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2005. 390–400.

2006

Ungarische Motive für die Öffnung für die Ostpolitik und ihre Bedeutung für die deutsch–ungarischen Beziehungen in den 1970er Jahren. In: Deutsch–polnisches Jahrbuch 13. (2005). Warschau, 2006. 259–270.

Hungarian Contradictions. A Commentary on Waltraud Heindl's article: Bureaucracy, Officials, and the State in the Austrian Monarchy: Stages of Change since the Eighteenth Century. Austrian History Yearbook Volume, XXXVII. (2006) 68–72.

Geschichte im Transformationsprozess Ungarns. In: GegenErinnerung. Geschichte als politisches Argument. Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 61. Hrg. Helmut Altrichter. Oldenbourg, München, 2006. 173–189.

Paul Lendvai: Wem gehört 1956? Europaische Rundschau, (2006) 3. p. 6.
Paul Lendvai: One Day that Shook the Communist World: the 1956 Hungarian Uprising and its Legacy. Princeton Universty Press, 2008. p. 277.
Gerhard Besier Memory in Europe. The Consequences of Authoritarian and Totalitarian Regimes and the Polish-Grman Relationship. In: Geschichtsbilder in den postdiktatorischen Landern Europas. Hg. Gerhard Besier, Katarzyna Stoklosa. Lit Verlag, 2009. p. 106.,
p. 118.

Why Was There No Historikerstreit in Hungary after 1989–1990? In: The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. The Rosenthal Institute for Holocaust Studies. Eds. Randolph L. Braham and Brewster S. Chamberlin. Graduate Center of the City University of New York. Boulder, 2006. 241–256. [Social Science Monographs.]

Michael Safir: Hungarian Politics and the Post–1989 Legacy of the Holocaust. In: Randolph L. Braham and Brewster S. Chamberlin: The Holocaust in Hungary: Sixty Years Later. East European Monographs, No. DCLXXVIII, Columbia Universuty Press, New York, 2006. p. 290.
Gábor Szegedi: Rediscovering the Holocaust in Hungary. H-German. 
Bálint Varga-Kuna–Stefano Bottoni: Hungary. In: Atlas of European Historiography. The Making of a Profession. 1800–2005. Palgrave Macmillan, Eeuropean Science Foundation. Edited by Ilaria Porciani and Lutz Raphael. Houndmills, Basingstoke, Hampshire–New York, 2010. p. 156.
Deborah S. Cornelius: Hungary in World War II. Caught in the Cauldron. Fordham University Press, New York, 2011. p. 422.,
p. 494.

2007

Radikális és liberális demokraták Magyarországon a 20. század első felében. Történelmi Szemle, (2007) 4. 593–603.

Auf der Suche nach Sündenbocken und Helden: ungarische Intellektuelle vor und nach 1956. In: Der Ungarnaufstand. Das Jahr 1956 in der Gescichte des 20. Jahrhunderts. Hrsg. Péter Kende und Eike Wolgast. Bp., 2007. 59–72.

Győri L.: Az 1956-os magyar forradalom történetének válogatott bibliográfiája. In: Közelítések a kádárizmushoz. Évkönyv XV. Szerk. Germuska P., Rainer M. J. Budapest: 1956-os Intézet, 2008. p. 375–398.

A dualista Monarchia radikális demokrata kritikája – mai szemmel. In: A Monarchia kora – ma. Szerk. Gerő András. Bp., 2007. 93–108.

German–Hungarian relations 1941–1945. In: Hitler and his Allies in World War II. Ed. Jonathan R. Adelman. London–New York, 2007. 152–165.

Richard L. DiNardo: Review. The Journal of Military History, (2007) p. 1316.
Bob Moore: Review. Diplomacy and Statecraft, 19. (2008) p. 608.

Fabianism. In: International Encyclopedia of Social Sciences. 2nd Edition. Macmillan Reference, Thomson Gale, Farmington Hills, MI, 2007.

Bűnbakkeresés a 20. századi Magyarországon. História, (2007) 7. Melléklet 1–4.

Captive Minds and Scapegoats in Stalinist Hungary. Hungarian Studies, (2007) 20. 2. 209–222.

The Politics of Hatred: Scapegoating in Interwar Hungary. In: Marius Turda and Paul J. Wendling: „Blood and Homeland”. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940. Bp.–New York, 2007. 375–388.

A. A. Kallis: Genocide and fascism. The eliminationist drive in fascist Europe. Routledge, London, 2008.

Mitteleuropa (1915–2004): A Postcommunist Obituary. Central European Political Science Review, Volume 6. Number 21–22. Fall–Winter, 2005 (2007) 23–27.

A Johan Béla ügy. Magyar epidemológia, 4. (2007) 1. 7–8.

Remapping the Mind: East and West in Post-Communist East and Central Europe. Central European Political Science Review, Volume 6. Number 21–22. Fall–Winter 2005 (2007) 75–87. Also published in Studia Universitatis Babes-Bolyai-Studia Europaea Issue, (2007) 2. 49–62.

2008

Én, mi és ti – A magyarországi holokauszt kutatásáról. Kommentár, (2008) 5. 684–688.

Rigó Máté: Tim Cole: Holocaust City. The Making of a Jewish Ghetto. 1. j.
Gyáni Gábor: A pontosítás jegyében. Észrevételek Pók Attila írásához. Kommentár, (2008) 5. p. 89–91.
Gyáni Gábor: A hazai történetírás nemzetközi beágyazottsága. Aetas, 25. (2010) 4. 15–27. p. 16.

A magyarság, mint európai bűnbak. In: A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár évkönyve. XXVIII. Bp., 2008. 65–73.

Communism in Eastern and Central European national histories. Eurotopics.net, 06/05/2008

Mitteleuropa (1915–2004). A Postcommunist Obituary from Hungary. In: „Minden gondolatomra számtalan másik árnya hull”. Emlékkönyv Frank Tibor 60. születésnapjára. Szerk. Magyarics Tamás és Lojkó Miklós. Bp., 2008. 148–155.

A bűnbakok haszna és kára. Vázlatos gondolatok a baloldali magyar értelmiség 1945 utáni útkereséséről. In: Találjuk ki…! Tanulmányok Hankiss Elemér tiszteletére. Szerk. Miszlivetz Ferenc. Bp.–Szombathely, 2008. 232–243.

Ira populi: Targets of Popular Hatred and Scapegoats in Hungary 1944–1956. In: Resistance, Rebellion and Revolution in Hungary and Central Europe: Commemorating 1956. Ed. László Péter–Martin Rady. London, 2008. 177–190.

Gyáni Gábor: BUKSZ, (2008) tél. p. 71.
Haraszti György: Lejtmenetben: A magyarországi zsidóság vészkorszak utáni első 12 éve. In: Ismét válaszúton, avagy a magyarországi zsidóság és az 56-os forradalom. Szerk. Schőner Alfréd, Oláh János. Bp., ORZSE, 2009. p. 23.

Der Kommunismus in ostmitteleuropaischen Nationalgeschichten. Aus Politik und Zeitgeschichte, (2008) 1–2. 20–25.

Andrea Daniel: The European Community as a Federal State. Grin Verlag, 2009. p. 62.

2009

The Politics of Hatred in the Middle of Europe. Scapegoating in Twentieth Century Hungary: History and Historiography. Savaria Books on Politics, Culture and Society. Szombathely, 2009. 168.

Der „unpolitische Verein” Humanitas. Eine Fallstudie des Wirkens der Zivilgesellschaft in der dualistischen Habsburgermonarchie. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. (Festschrift dedicated to Zsuzsa L. Nagy on her 80th Birthday.) Ed. Püski Levente. Debrecen, Historical Scholarship and Politics in Post 1989 Hungary. In: Historia sub specie aeternitatis. In honorem magistri Alexandru Zub. Editura Academiei Romane, Muzeul Brailei Editura Istros. Ed. Gheorghe Cliveti–Victor Spinei. Bucuresti–Braila, 2009. 375–384.

2010

A haladás hitele. Bp., 2010. 368.

Révész Sándor: Lúzer haladárok. Népszabadság, 2010. augusztus 14. [Recenzió.]
Zahorán Csaba: A Trianon jelenség pozsonyi tükörben. Történelmi Szemle, LIII. (2011) 4. p. 597. és Fórum Társadalomtudományi Szemle, XIII. (2011) p. 138. 20. j.
Gyarmati György: Hadigazdasági túlterhelés, rejtőzködő transzformációs veszteség és a személyi kultusz. A magyarországi „új szakaszt” megelőző rendszerválság 1952/53 fordulóján. Századok, 145. (2011) 1. 75–116. p. 91.,
p. 108.

Ungarische Interpretationen der Gründung der Tschechoslovakei. In: 1918. Model komplexniho transformacniho procesu? Lucie Kostrbova-Jana Malínska a kol. Praha, 2010. 39–49.

Köszöntő. In: Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Szerk. Borhi László. Bp., 2010. 6–7.

Bürokrata bűnbakok a modern kori Magyarországon. Kutatási kérdések és lehetőségek. Történelmi Szemle, LII. (2010) 4. 513–527.

Ormos Mária: A katedrától a halálsorig. Ágoston Péter 1874–1925. Napvilág Kiadó, Bp., 2011. p. 324.

Fejtő Ferenc ördögei. In: Cahiers d’Études Hongroises et Finlandaises. 2010 (16). Paris, 129–138.

Politicseszkite upotrebi na isztoricseszki mitove i fabrikuvaneto na omraza. Ungarszkata perszpektiva kjm XX vek. In: Isztorija, mitologija, politika. Szsztav. Daniela Koleva, Kosztadin Grozev. Universzitetszko izdatelsztvo „Szv. Kliment Ohridszki”.Isztorija, mitologija, politika. Szsztav. Daniela Koleva, Kosztadin Grozev. Universzitetszko izdatelsztvo „Szv. Kliment Ohridszki”. Szofia, 2010.

European History-Still a Challenge. In: How to (Re)Write European History. History an Text Book Projects in Retrospect. Ed. Oliver Rathkolb. Innsbruck–Wien–Bozen, 2010. 65–77.

Guido Thiemeyer: Rezension von: Oliver Rathkolb (Hrsg.), How to (Re)Write European History. History and Text Book Projects in Retrospect, StudienVerlag, Innsbruck/Wien etc. 2010. In: Archiv für Sozialgeschichte (online), 52. 2012.

Gyűlölet és agresszió a modern kori Európában. In: A történelem szálai. Tanulmánykötet Vonyó József 65. születésnapjára. Szerk. Fischer Ferenc, Hegedűs Katalin, Rab Virág. Pécs, 2010. 359–367.

A Tanácsköztársaság helye a magyar történelemben. In: 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak. Szerk. Krausz Tamás–Vértes Judit. Bp., 2010. 25–34.

Georg László Kruppa Die ungarischen Psychoanalytiker und der Galilei-Kreis in den revolutionen 1918 und 1919. In: Der psychoanalytische Aufbruch Budapest–Berlin 1918–1920. Hrsg. Ágnes Berger–Franziska Henningsen–Ludger M. Hermanns–János CN Togay. Brandes&Apsel, Frankfurt a.m., 2011. p. 45.,
p. 67.
L. Nagy Zsuzsa 1919. A Magyarországi Tanácsköztársaság és a kelet-európai forradalmak. L’Harmattan Kiadó–ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék. Bp., 2010. Századok, 145. (2011) 1. p. 240. [Recenzió.]

Ormos Mária: Politikai eszmék, politikai gyakorlatok a 20–21. században. Múltunk, (2010) 1. 260–264. [Recenzió.]

Radical Democratic Criticism of the Dualist Monarchy: A Present Day Perspective. In: Revisiting the Austro–Hungarian Monarchy. Social Science Monographs, Boulder, Colorado. Center for Hungarian Studies and Publications, Inc. Wayne, New Jersey. Ed. András Gerő. New York, 2010. 113–133.

Robin Okey Habsburg. H-Net reviews, March 2011.

2011

The Oxford History of Historical Writing, Vol. 4. Ed. Attila Pók. 2011. 688. [Társszerk. Stuart Macintyre, Juan Maiguashca.]

Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. Hrsg. Attila Pók. München, 2011. 388. [Társszerk. Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Andrzej Przewoznik.]

A progresszió értelmezéseinek változásairól. In: Tanulmányok a természettudományok, a technika és az orvoslás történetéből. Szerk. Vámos Éva–Vámosné Vigyázó Lilly. Bp., 2011, 17-22.

A Traumatized State and Nation. Why is the Trianon-trauma still so powerful in present-day Hungary? In: Klió és a médiagalaxis. Tanulmányok a 70 éves Buzinkay Géza tiszteletére. Szerk. Marti József és Széchenyi Ágnes. Eger, 2011. 238–246.

Az Európa-történet lehetőségeiről és korlátairól. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. Bp., 2011. 253–261.

Szenvedélyes tárgyszerűség. Randolph L. Braham: A magyarországi holokauszt bibliográfiája. Múlt és Jövő, (2011) 2. 104–106. [Recenzió.]

Das Jahr 1956- eine Zasur der Geschichte Ostmitteleuropas. In: Matthias Weber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók and Andrzej Przewoznik: Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven. München, 2011. 299–312.

Karin Rogalska: Gelungen: Landerübergreifender Abbau von Geschichtsmythen. Neue Zeitung, 55. Jahrgang, Nr. 28. 15. Juli, 2011. p. 6.

L. Nagy Zsuzsa (1930–2010). Történelmi Szemle, LIII. (2011) 1. 141–143.

Gyűlöletgyökerek. In: Megértő történelem. Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Bánkúti Gábor és Rainer M. János. Bp., 2011. 245–252.

2013

A Történeti Levéltár jelentkezése a hazai jelenkortörténetírásban. In: Másfél évtized. Beszámoló az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tizenöt éves, illetve 2012. évi működéséről. Bp., 2013. 24–28.

A magyarországi „történészvita” lehetőségei és korlátai a .rendszerváltás után. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk.: Bíró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Bp., 2012. (2013) 319–334.

Széljegyzet a magyarországi Tanácsköztársaság értékeléséhez. In: A közép-európaiság dicsérete és kritikája. Szerk.: Fedinec Csilla, Ilyés Zoltán, Simon Attila és Vizi Balázs. Pozsony, 2013. 591–596.

Kosáry Domokos a Magyar Történelmi Társulat és az Európa Mozgalom Magyar Tanácsa élén. Magyar Tudomány, (2013/12) 1480–1484.

Eszmetörténeti kutatások a nemzetközi és hazai történettudományban. Századok, 147. (2013) 1. 205–213.

Bűnbakok a magyar történeti gondolkodásban. In: Bűnbak minden időben. Bűnbakok a magyar és egyetemes történelemben. Szerk.: Gyarmati György–Lengvári István–Pók Attila–Vonyó József. Pécs–Bp., 2013. 15–32.

Republikanismus in der modernen ungarischen Politik. In: Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Főszerk.: Borsi-Kálmán Béla. Bp., 2013. 251–260.

2015

Jászi Oszkár feudalizmusfogalma- a mából nézve. In: Kortárspanoráma. Tanulmányok a 70 éves Vonyó József tiszteletére. Szerk.: Erőss Zsolt–Gyarmati György. Pécs–Bp., 2015. 133–152.

Marxism in Post-Communist East Central European Historiographies. In: Marxist Historiographies: A Global Perspective. Edited by Q. Edward Wang and Georg G. Iggers. Routledge, 2015. 75–86.

A marxizmus a posztkommunista közép-európai történetírásokban. Történelmi Szemle, LVII. (2015) 3. 471–485.

Az első világháború értelmezésének fő tendenciái 100 évvel a szarajevói merénylet után. Múltunk, (2015) 1. 

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi európai politika- és eszmetörténet

TANÍTÁS

University of Chicago (1993)

Columbia University in New York (1999, 2000, 2003, 2005, 2008, 2011)

St. John’s University, New York Budapest Program (1985–1995)

Institute of European Studies, Bécs (1988–2002)

Társadalomtudományok és Európa-tanulmányok Intézete Alapítvány (Kőszeg), (Institute for Social and European Studies Foundation, ISES) tanár (2004)

Berzsenyi Dániel Főiskola (2004)