Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Huhák Heléna

Huhák Heléna

Huhák Heléna
Beosztás: fiatal kutató
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
E-mail: huhak.helena@btk.mta.hu

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kazincbarcika, 1987. szeptember 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történeti muzeológia MA (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Modern Magyarország Doktori Program. Abszolutórium: 2017

MUNKAHELYEK

Holokauszt Emlékközpont, muzeológus (2010-2017)

MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2018–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK II. hely, történettudomány (2011)

OTDK II. hely, történettudomány (2013)

ÖSZTÖNDÍJAK

Új Nemzeti Kiválóság Program, ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, 2016. Kutatási téma: Népnevelők a Rákosi-korszakban

2013.

„Ne higgy a kuláknak!” Kulák-ellenes propaganda a Rákosi-korszakban. Kommentár, 8. (2013), 4. sz.

2014

Népnevelők a Rákosi-korszakban. „Ahol a kommunisták elalszanak, ott az ellenség dolgozik.” Múltunk, 59. (2014) 2. 148‒188.

A pártakarat vizualizálása. Szemléltető agitáció a Rákosi-korszakban. Valóság, 57. (2014) 8. 61‒74.

A Szabad Nép „forradalmi” párttaggyűlése és a Petőfi Kör sajtóvitája. Az újságírói hivatás és a szocialista sajtószabadság kérdései az 1950-es éve Magyarországán. Modern Magyarország, 2. (2013) 2. 229‒263.

Táborok tükrében. A Székely-család levelei a munkaszolgálat és a deportálás idejéből. Szerk., bev. tan. Huhák Heléna‒Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2014.

2015

„Mutasd a faliújságodat – megmondom, ki vagy!” Vizuális meggyőzés a Rákosi-korszakban. Médiakutató,16. (2015)  7‒20.

Kismama sárga csillaggal. Egy fiatalasszony naplója a német megszállástól 1945 júliusáig. Szerk. és bev. Huhák Heléna‒Szécsényi András, Szívós Erika. Budapest, Jaffa, 2015.

A magyarországi munkaszolgálat múzeumi forrásai és kiállítási reprezentációjuk. Történeti Muzeológiai Szemle, 15. (2015) 125‒138.

A Holokauszt Emlékközpont gyűjteményi katalógusa. Szerk. Huhák Heléna‒Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2015.

2016

Totalitarizmus a gyakorlatban. Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. Múltunk, 61. (2016), sz. 254–265 [Recenzió]

Kicsapás a pártiskoláról: Két fegyelmi ügy a propaganda mikrovilágából. Kommentár, 11. (2016) 5. 84–99.

Holokauszt alulnézetből. A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 

A holokauszt tárgyi reprezentációja. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 36–58.

Levelek görbe utakon: A munkaszolgálatosok cenzúrát kijátszó üzeneteinek tartalomelemzése. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 59–75.

A vészkorszak női perspektívából, a női emlékezet specifikumai. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 76–108.

Egy napló "megszólaltatásának" akkordjai. 

Magvető, 2016. Kis Pál: Csillaggal nem jó járni most. (Kis Pál budapesti fényképész naplója 1944. október–december). Csillaggal nem jó járni most. Pannonhalmi Szemle, 34 (2016), 108–111. [Recenzió]

 

2017

Házi agitáció Angyalföldön. Múltunk, 62. (2017) 3. 190–221.

Lágerutazás: Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945–1946). Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017.

Magyar deportáltak életútjai a felszabadulástól a „fél-szabadságon” át a hazatérésig In: Tanulmányok a holokausztról, VIII. Szerk. Braham, Randolph L. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2017. 147–185. 

2018

Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, MTA BTK TTI, 2018.

Apor, Péter–Grybkauskas, Saulius–Horváth, Sándor–Huhák, Heléna: Surveillance and Memory: Repositories of Cultural Opposition. In: The Handbook of Courage: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. 351–367.

Katonai szolgálatmegtagadók. Csapody Tamás magángyűjteménye.

Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, MTA BTK TTI, 2018. 383–394.

Közös élet, közös tér. Az Orfeo csoport kommunája Pilisborosjenőn. Betekintő, 2. (2018) 1–12.

KUTATÁSI TERÜLET

1945 utáni magyar társadalomtörténet (mindennapok története, agitáció és propaganda)

PROJEKTEK

COURAGE. Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban (2017–)

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata