Huhák Heléna

Huhák Heléna

Huhák Heléna
Beosztás: fiatal kutató
Témacsoport: Jelenkortörténet témacsoport
E-mail: huhak.helena@btk.mta.hu

 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Kazincbarcika, 1987. szeptember 27.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, történeti muzeológia MA (2013)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Bölcsészettudományi Kar, Történeti Intézet, Modern Magyarország Doktori Program. Abszolutórium: 2017

MUNKAHELYEK

Holokauszt Emlékközpont, muzeológus (2010–2017)

MTA BTK Történettudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs (2018–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

OTDK II. hely, történettudomány (2011)

OTDK II. hely, történettudomány (2013)

ÖSZTÖNDÍJAK

Új Nemzeti Kiválóság Program, ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, 2016. Kutatási téma: Népnevelők a Rákosi-korszakban

Új Nemzeti Kiválóság Program, ELTE BTK, Történettudományi Doktori Iskola, 2019. Kutatási téma: Kommunista szombatok: társadalmi munka a pártiratok tükrében

2013.

„Ne higgy a kuláknak!” Kulák-ellenes propaganda a Rákosi-korszakban. Kommentár, 8. (2013), 4. sz.

2014

Népnevelők a Rákosi-korszakban. „Ahol a kommunisták elalszanak, ott az ellenség dolgozik.” Múltunk, 59. (2014) 2. 148‒188.

A pártakarat vizualizálása. Szemléltető agitáció a Rákosi-korszakban. Valóság, 57. (2014) 8. 61‒74.

A Szabad Nép „forradalmi” párttaggyűlése és a Petőfi Kör sajtóvitája. Az újságírói hivatás és a szocialista sajtószabadság kérdései az 1950-es éve Magyarországán. Modern Magyarország, 2. (2013) 2. 229‒263.

Táborok tükrében. A Székely-család levelei a munkaszolgálat és a deportálás idejéből. Szerk., bev. tan. Huhák Heléna‒Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2014.

2015

„Mutasd a faliújságodat – megmondom, ki vagy!” Vizuális meggyőzés a Rákosi-korszakban. Médiakutató,16. (2015)  7‒20.

Kismama sárga csillaggal. Egy fiatalasszony naplója a német megszállástól 1945 júliusáig. Szerk. és bev. Huhák Heléna‒Szécsényi András, Szívós Erika. Budapest, Jaffa, 2015.

A magyarországi munkaszolgálat múzeumi forrásai és kiállítási reprezentációjuk. Történeti Muzeológiai Szemle, 15. (2015) 125‒138.

A Holokauszt Emlékközpont gyűjteményi katalógusa. Szerk. Huhák Heléna‒Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2015.

2016

Totalitarizmus a gyakorlatban. Anne Applebaum: Vasfüggöny. Kelet-Európa megtörése 1944–1956. Múltunk, 61. (2016), sz. 254–265 [Recenzió]

Kicsapás a pártiskoláról: Két fegyelmi ügy a propaganda mikrovilágából. Kommentár, 11. (2016) 5. 84–99.

Holokauszt alulnézetből. A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 

A holokauszt tárgyi reprezentációja. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 36–58.

Levelek görbe utakon: A munkaszolgálatosok cenzúrát kijátszó üzeneteinek tartalomelemzése. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 59–75.

A vészkorszak női perspektívából, a női emlékezet specifikumai. In: A személyes emlékezet múzeumi forrásai. Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény Közalapítvány, 2016. 76–108.

Egy napló "megszólaltatásának" akkordjai. Kis Pál: Csillaggal nem jó járni most. (Kis Pál budapesti fényképész naplója 1944. október–december). Csillaggal nem jó járni most. Pannonhalmi Szemle, 34 (2016), 108–111. [Recenzió]

2017

Házi agitáció Angyalföldön. Múltunk, 62. (2017) 3. 190–221.

Lágerutazás: Holländer Margit feljegyzései a vészkorszakról és az újrakezdésről (1945–1946). Szerk. Huhák Heléna–Szécsényi András. Budapest, Jaffa Kiadó, 2017.

Magyar deportáltak életútjai a felszabadulástól a „fél-szabadságon” át a hazatérésig In: Tanulmányok a holokausztról, VIII. Szerk. Braham, Randolph L. Budapest, Múlt és Jövő Kiadó, 2017. 147–185. 

2018

Kulturális ellenállás a Kádár-korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, 2018.

Surveillance and Memory: Repositories of Cultural Opposition. In: The Handbook of Courage: Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Budapest, 2018. 351–367. [társszerzők: Apor, Péter–Grybkauskas, Saulius–Horváth, Sándor]

Katonai szolgálatmegtagadók. Csapody Tamás magángyűjteménye. Kulturális ellenállás a Kádár korszakban. Gyűjtemények története. Szerk. Apor Péter–Bódi Lóránt–Horváth Sándor–Huhák Heléna–Scheibner Tamás. Budapest, 2018. 383–394.

Közös élet, közös tér. Az Orfeo csoport kommunája Pilisborosjenőn. Betekintő, 2. (2018) 1–12.

The Handbook of COURAGE. Cultural Opposition and Its Heritage in Eastern Europe. Eds. Apor, Balázs–Apor, Péter–Horváth, Sándor. Index & Bibliography: Bódi, Lóránt–Huhák, Heléna. Budapest, 2018.

Gyűjtemények a COURAGE adatbázisában: http://cultural-opposition.eu/registry/

2019

Koncentrációs tábor mint tértapasztalat: Bergen-Belsen, 1944–1945. Századok, 153. (2019) 4. 641–656.

Örömök kollektívája és a kollektíva öröme. A kommunista agitáció és az érzelmek kapcsolata az 1950-es években. In: Az érzelmek története. Szerk. Valuch TiborLukács AnikóTóth Árpád.Budapest2019. [Rendi társadalom polgári társadalom, 31.] 523–534.

KUTATÁSI TERÜLET

1945 utáni magyar társadalomtörténet (mindennapok története, agitáció és propaganda)

PROJEKTEK

COURAGE. Kulturális ellenállás és ellenkultúra. Az ellenzékiség öröksége az egykori szocialista országokban (2017–)

UNEARTHING THE MUSIC Sound and Creative Experimentation in Non-Democratic Europe. https://unearthingthemusic.eu/

ISMERETTERJESZTÉS

A COURAGE projekt bemutatása (a projekt kiállítóként vett részt az eseményeken):

COURAGE-Parevo Dokumentumfim-filmfesztivál, Budapest, Premier Kult Café, 2018. június 1-2. http://hu.cultural-opposition.eu/activities/film-festival/

Légy te is kulturális ellenálló! Játszóház, a COURAGE Kockázati tényezők című kiállításának kísérőprogramja. Budapest, FUGA, 2018. június 30. http://hu.cultural-opposition.eu/2018/07/26/kerekasztal-beszelgetesek-jatszohaz-finisszazs-a-courage-kockazati-tenyezok-cimu-kiallitasanak-kiseroprogramjai/

A COURAGE projekt angol és magyar nyelvű Facebook-promóciója: https://www.facebook.com/couragecollections.en/; https://www.facebook.com/couragecollections.hu/ 

A COURAGE online adatbázisán alapuló online applikációk (http://cultural-opposition.eu/games/) és hagyományos játékok elkészítése.

Médiaszereplések

Klub Rádió, Klub délelőtt, 2019. január 19.

Tilos Rádió, Alkotás útján, 2018. december 13. [Bódi Lóránttal] 

Trend FM, Kultúrpart, 2018. december 19. 

Lánchíd rádió, Kulissza, 2018. február 12.