Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Kádas István

Kádas István

Kádas, István
Kádas István
Beosztás: tudományos segédmunkatárs
Témacsoport: MTA BTK „Lendület” Középkori Magyar Gazdaságtörténet
Telefon: 224-6700/4638

Status: Funded Research Assistant

Research Team:

Phone: 224-6700/634

Email:

Publikációs lista

2012

Egy abaúji atyafiság Mátyás király udvarában. Adalékok a Semsei család Hunyadi-kori történetéhez In: Micae Mediaevales II. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Péterfi Bence, Vadas András, Mikó Gábor, Jakab Péter. Bp., 2012. 141─158.

Horváth Richárd: Itineraria regis Matthiae Corvini et reginae Beatricis de Aragonia (1458−[1476]−1490). História − MTA Történettudományi Intézete, Bp., 2011. Turul, 85. (2012) 157–158. [Recenzió].

2013

Középkori család- és birtoktörténet: a Semseiek. Fons, 20. (2014) 423–453.

Deli (Gargel)-címereslevél. In: Középkori magyar címereslevelek. I. (1439–1503). Szerk. Körmendi Tamás. Bp., 2013. 65­–67.

Bedegi Nyári-címereslevél. In: Középkori magyar címereslevelek. I. (1439–1503). Szerk. Körmendi Tamás, Budapest, 2013. 45─48.

Gálfi Emőke: Az aradi káptalan jegyzőkönyv-töredéke (1504–1518). Századok,147. (2013) 539–540. [Recenzió].

2014

Az Abaúj megyei szolgabírói társadalom a Zsigmond-korban. Korall, 15. (2014) 110–132.

Északkelet-Magyarország szolgabírói a Zsigmond-korban (Archontológia). In: Magister historiae. Válogatott tanulmányok a 2012-ben és 2013-ban megrendezett középkorral foglalkozó mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk. Belucz Mónika, Gál Judit, Kádas István, Tarján Eszter. Bp., 2014. 101–127.

2015

Megyei emberek az északkelet-magyarországi oklevelekben. In: Micae Mediaevales IV. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit, Kádas István, Rózsa Márton, Tarján Eszter. Bp., 2015. 107–122.

Sárvári László és a 1444. évi X. tc. In: Opuscula Historica I. Történeti tanulmányok a XIV. és XV. Eötvös konferenciáról. Szerk. Ternovácz Bálint. Bp., 2015. 45–58.

A hadtáp volt maga a fegyver. Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről [Vojna opskrba je i sama bila oružje – Studije o srednjovjekov- noj vojnoj logistici], ur. László Pósán – László Veszprémy, Zrínyi Kiadó, Budapest 2013., 327 str. Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 33. (2015) 326–329. [Recenzió, Tarján Eszter társszerzővel]

2016

Nógrád megye adójegyzéke 1457-ből. In: Pénz, posztó, piac: Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Weisz Boglárka. Bp., 2016. 31–82.

Sárosi „reform” Miklós fia Miklós ispán idején (1374–1380)? In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Fábián Laura, Gál Judit, Haraszti Szabó Péter, Uhrin Dorottya. Bp., 2016. 127–144.

Emberölés, nyomozás és megyei hatóság a 15. századi Abaúj megyében. Hatalmaskodás Gagy faluban”. Magyar Rendészet, 16. (2016) 63–75.

A „felszarvazott király” http://www.tti.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/2547-a-felszarvazott-kiraly.html (2016) [Tarján Eszter társszerzővel]

2017

Kölcsönös haszon. Eperjes, Bártfa városok és a Sáros megyei kisnemesség a középkor végén. In: Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István, Weisz Boglárka. Bp., 2017. 337–368.

Cum sigillo nostro. A késő középkori Sáros megye pecséthasználata. Történelmi Szemle, 59. (2017) 637–653.

A Luxemburgok pénze. Világtörténet, 7. [39] (2017) 153–157. [Recenzió]

Egy gyilkosság ára. https://tti.btk.mta.hu/lendulet/kozepkori-gazdasagtortenet/havi-szines/3024-egy-gyilkossag-ara.html (2017)

Money and Finance in Central Europe during the Late Middle Ages. Edited by Roman Zaoral. (Palgrave Studies int he History of Finance.) London: Palgrave Macmillan. 2015. 269. pp. Hungarian Historical Review, 6. (2017) 200–203. [Recenzió]

Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Szerk. Kádas István, Weisz Boglárka. Bp., 2017.

2018

The Society of the Noble Judges in North-Eastern Hungary. The Main Characteristics of a Social Group during the Reign of King Sigismund. In: Secular Powar and Sacral Authority in Medieval East-Central Europe. Ed. Suzana Miljan, Kosana Jovanovic. Amsterdam, 2018. 97–110.

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata